Principală  —  Blog  —  Editoriale   —   EDITORIAL/ Abilitarea fetelor și femeilor…

EDITORIAL Abilitarea fetelor și femeilor într-o lume digitală

De la educație și oportunități de învățare online la creșterea rapidă a numărului locurilor de muncă bine plătite în domeniul tehnologiilor, era digitală a generat oportunități fără precedent pentru abilitarea femeilor și a fetelor. Tehnologiile digitale transformă rapid societatea noastră, aducând numeroase oportunități, dar și noi provocări, menținând sau chiar accentuând inegalitățile de gen existente.

Dezvoltarea și integrarea tehnologiilor digitale în diferite domenii precum cel economic, social și politic, au un impact major asupra obținerii egalității de gen și a modului de valorificare a inovațiilor astfel încât acestea să contribuie la dezvoltarea unor noi servicii și produse care să răspundă deopotrivă necesităților femeilor și fetelor, bărbaților și băieților.

Cu toate acestea, un decalaj digital semnificativ continuă să existe între femei și bărbați, limitând realizarea echitabilă a beneficiilor transformării digitale în întreaga lume. Femeile și fetele rămân subreprezentate în ceea ce privește crearea, utilizarea și reglementarea tehnologiilor. Fetele și femeile au mai puține șanse să utilizeze servicii digitale sau să urmeze o carieră în domeniul tehnologiilor, acestea fiind mult mai predispuse să se confrunte cu hărțuirea și violența online. Acest lucru limitează nu doar propria lor abilitare digitală, ci și potențialul transformator al tehnologiilor.

Subiectul subreprezentării femeilor și fetelor în știință și domeniul tehnologiilor trebuie abordat acum mai mult ca niciodată. În contextul crizelor globale, trebuie să facem o alegere: să permitem tehnologiilor să extindă inegalitățile existente sau să le transformăm într-un instrument pentru crearea unui viitor mai sigur, mai durabil și mai echitabil pentru toți.

În prezent, doar 28 % dintre absolvenții facultăților de inginerie și 22 % dintre angajații din domeniul inteligenței artificiale la nivel mondial sunt femei, în timp ce, în majoritatea țărilor, fetele au aceleași succese și reușite ca și băieții în domeniul științei. În Moldova, conform Programului OCDE pentru Evaluarea Internațională a Studenților, doar 1% dintre fetele de vârstă liceală ar alege o carieră în domeniul ingineriei sau IT. Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul universitar 2021-2022, din numărul total de studenți în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, doar 21,44% au fost femei. Acest lucru limitează accesul femeilor la cariere cu perspective majore și bine plătite, dar și participarea lor directă la dezvoltarea tehnologiilor, cercetare, politici publice și afaceri. În 2022, salariile femeilor în sectorul IT au fost cu 42,8% mai mici decât ale bărbaților. În comparație, discrepanța salarială în toate sectoarele economice este de 13,6%.

Subreprezentarea femeilor și fetelor în domeniul științei și tehnologiilor este influențată de normele sociale de gen și stereotipurile persistente înrădăcinate în societate. Acestea au un impact major asupra participării și leadership-ului femeilor în procesele de inovare și influențează dacă și în ce mod femeile și fetele pot utiliza instrumente și servicii digitale. Pentru eliminarea acestor stereotipuri trebuie să implicăm simultan toți factorii care stau la baza intereselor și alegerilor fetelor, inclusiv școala, familia și prietenele/-ii. Trebuie să implementăm programe care să contribuie la dezvoltarea competențelor digitale ale femeilor și fetelor, inclusiv a femeilor în vârstă, femeilor cu dizabilități sau femeilor care locuiesc în zone îndepărtate, axându-ne pe necesitățile acestora.

Integrarea dimensiunii de gen în politicile digitale poate contribui la catalizarea colaborării dintre guverne, sectorul privat și societatea civilă și organizațiile pentru femei, având în vedere că, în prezent, doar jumătate din politicile sau planurile generale naționale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) fac o oarecare referire la gen. Elaborarea unor politici de succes va necesita, de asemenea, o cercetare sporită privind barierele în calea accesului digital al femeilor, precum și colectarea de date privind eficiența eforturilor în vederea depășirii acestora.

În cele din urmă, educația pentru o cetățenie digitală poate contribui la rezolvarea problemelor legate de violența online, insuflând în același timp empatie și utilizarea etică a surselor digitale mass-media și învățând băieții și bărbații să devină susținători ai egalității de gen.

Atunci când femeile și fetele sunt lăsate în afara spațiilor tehnologice și de inovare, nu este de mirare că instrumentele digitale nu reușesc să răspundă necesităților lor. Astfel, integrarea unei perspective de gen în tehnologie și inovare este esențială pentru realizarea unei lumi egale și durabile. Sectorul TIC oferă un potențial vast, de la crearea de locuri de muncă decente, oferirea de salarii atractive și oportunități de avansare în carieră până la ridicarea statutului socioeconomic care oferă posibilități de a călători și de a lucra online. Este deosebit de important să atragem mai multe femei în domeniul TIC, deoarece exemplele pozitive ale femeilor care participă activ la dezvoltarea socioeconomică sporesc stima de sine și încrederea în forțele proprii a altor femei și fete, încurajându-le astfel să facă schimbări în propriul statut social.

Subiectele menționate mai sus vor fi discutate în cadrul celei de-a 67a ediții ale Comisiei pentru Statutul Femeilor care se desfășoară în perioada 6-17 martie la New York și ne așteptăm ca statele membre să ajungă la concluzii importante și căi de urmat.

Anul acesta, în Moldova, în cadrul campaniei dedicate Zilei internaționale a Femeii, celebrăm și amplificăm rolul crucial al femeilor în tehnologie și inovație. Ne dorim, de asemenea, să sporim gradul de conștientizare și să luăm măsuri pentru a elimina barierele care împiedică participarea deplină și egală a femeilor și leadership-ul acestora în domeniul inovațiilor și tehnologiilor. Mai multe femei trebuie să fie reprezentate în sectorul tehnologic pentru a transforma ecosistemele de inovare.

Stereotipurile trebuie să fie combătute, femeile și fetele trebuie să fie învățate și abilitate să dezvolte și să implementeze tehnologii care să răspundă necesităților lor. Vocile femeilor și fetelor care produc schimbări în aceste domenii trebuie amplificate. Acum este momentul să sprijinim acțiunile globale pentru a aborda disparitățile de gen în tehnologie și inovare și pentru a contura un viitor în care tehnologia este valorificată pentru a transforma normele sociale, pentru a abilita femeile și fetele și pentru a promova egalitatea de gen și dezvoltarea durabilă în general.

Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova