Loc de muncă la ZdG?

Publi­ca­ţia peri­o­di­că Zia­rul de Gar­dă anu­nţă con­curs de anga­ja­re a unei per­soa­ne pen­tru fun­cţia de Mana­ger Pro­mo­va­re.

Mana­ge­rul de Pro­mo­va­re al ZdG are urmă­toa­re­le res­pon­sa­bi­li­tă­ţi:
1) Pro­mo­va­rea ima­gi­nii ZdG şi a pro­du­se­lor sale (ziar tipă­rit, pagi­nă web, pro­du­se TV şi emi­siu­ni radio);
2) Menţi­ne­rea şi dezvol­ta­rea rela­ţi­ei cu dis­tri­bu­i­to­rii edi­ţi­ei tipă­ri­te a ZdG, inclu­siv rea­li­za­rea cam­pa­ni­i­lor de abo­na­re;
3) Mana­ge­men­tul publi­ci­tă­ţii în pro­du­se­le ZdG (tipă­rit şi on-line).

Abi­li­tă­ţi nece­sa­re:  expe­rienţă în dome­ni­ul mana­ge­men­tu­lui de minim 1 an, cunoa­ş­te­rea pre­sei din R.Moldova; cunoa­ş­te­rea spe­ci­fi­cu­lui pre­sei de inves­ti­ga­ţie; abi­li­tă­ţi bune de comu­ni­ca­re; cunoa­ş­te­rea lim­bi­lor româ­nă şi engle­ză;

ZdG ofe­ră un sala­riu moti­vant deter­mi­nat de expe­rienţă, ati­tu­di­ne, şi per­for­manţă.

Per­soa­ne­le inte­re­sa­te sunt ruga­te sa remi­tă un CV şi o scur­tă scri­soa­re de moti­va­re la adre­sa elec­tro­ni­ca: ziardegarda@gmail.com cu spe­ci­fi­ca­rea: Con­curs mana­ger pro­mo­va­re. Scri­so­ri­le de par­ti­ci­pa­re sunt astep­ta­te pana la 25 ianu­a­rie 2014.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *