Ucraina: un posibil atac din partea Transnistriei

Rusia se pre­gă­teș­te să des­chi­dă un al doi­lea front împo­tri­va Ucrai­nei. După ce a ocu­pat Cri­me­ea, dar a eșu­at în încer­ca­rea de a rupe de la Ucrai­na, prin lup­tă de ghe­ri­lă, regi­u­nu­le Done­țk și Lugansk, Mosco­va a decis să mai des­chi­dă un front de lup­tă pe teri­to­ri­ul Ucrai­nei.

De data aceas­ta, ata­cul este pla­ni­fi­cat să vină din par­tea regiu­nii trans­nis­tre­ne a R. Mol­do­va, unde Rusia deți­ne, încă din peri­oa­da sovi­e­ti­că, tru­pe regu­la­te de inter­ven­ție din cadrul fos­tei arma­te a 14-a. Țin­ta celui de-al doi­lea front se pre­su­pu­ne a fi regiu­nea Ode­sa. O decla­ra­ție, în acest sens, a făcut pen­tru ZdG, pre­șe­din­te­le Aso­cai­ți­ei „Tiras-Tighina”, locotenent-colonelul Ana­tol Cara­man. „Din sur­se, pe care nu le pot divul­ga, noap­tea tre­cu­tă, în regim de urgen­ță, toa­tă teh­ni­ca blin­da­tă de pe pla­to­ul Copanca-Chițcani a fost retra­să și aran­ja­tă în ordi­ne de lup­tă în par­tea de sud a raio­nu­lui Slo­bo­zia, la hotar cu Ucrai­na”. În opi­nia lui Cara­man, Rusia se pre­gă­teș­te să ata­ce Ucrai­na pe direc­ția Slobozia-Odesa. Potri­vit pre­șe­din­te­lui de la „Tiras-Tighina”, în Trans­nis­tria sunt dislo­ca­ți la moment cir­ca 20 de mii de mili­ta­ru ruși, bine instru­iți și pre­gă­tiți de lup­tă în con­di­ții de câmp și oraș. Amin­tim aici că, ante­ri­or, auto­ri­tă­ți­le ucrai­ne­ne au acu­zat, în mai mul­te rân­du­ri Tiras­po­lul că pre­gă­teș­te un atac armat asu­pra Ucrai­nei, lucru pe care regi­mul de la Tiras­pol l-a res­pins. Pen­tru a se asi­gu­ra de o posi­bi­lă inter­ven­ție mili­ta­ră rusă din direc­ția Trans­nis­tri­ei, mili­ta­rii ucrai­ne­ni au săpat, de-a lun­gul fron­ti­e­rei moldo-ucrainene, pe seg­men­tul trans­ni­trean, un șanț de pro­tec­ție de 5 metri adân­ci­me.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

9 comentarii

 1. AJUTOOOOOR

  ESTE SIGUR DE ASTEPTAT LA O ASEMENEA SITUATIE, IAR TRUPELE DINTRANSNISTRIA SUNT CRED DE DEPARTE 20 MII SOLDATI. DARRRRR TREBUIE SA FI PE FAZA NOI MOLDOVENII DEORECE SUNTEM URMATORII. RUSII VOR CONSOLIDARE LA MAREA NEAGRA SI TRUPE SPRE SPRE EST PTR A NU DUCE RAZBOIL DEPARTE DE TERITORIUL LOR. ASA CA SCRED CA TREB SA ACTIONAM RAPID LA FEL SI NATO

 2. Sergiu

  De unde in Trans­nis­tria arma­ta ruseas­ca??? :))) Vede­ti infor­ma­tia macar din wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 , acum uite infor­ma­tia din wiki a arma­tei RM http://ro.wikipedia.org/wiki/Armata_Republicii_Moldova soldati(11000), pot fi mobi­li­za­ti

  Ati cazut din cer? sau pen­tru bani scri­e­ti asa arti­co­le stu­pi­de 🙂

 3. Sergiu

  “inter­ven­ție mili­ta­ră rusă”? seri­os? de unde arma­tra ruseas­ca in Trans­nis­tria?

  “Согласно этому соглашению для поддержания мира и безопасности в районе конфликта были созданы трехсторонние миротворческие силы, в которые вошли подразделения вооруженных сил России, Молдовы и ПМР. В настоящее время в совместные миротворческие силы в Приднестровье входят около 1200 военнослужащих – 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, расположенных на ключевых участках зоны безопасности, которая протянулась вдоль Днестра на 225 км и на 12-24 км в ширину.”

  Dupa infor­ma­tia data logic daca de gin­dit ce arma­ta ruseas­ca poa­te sa fie in PMR?

  Ok chiar daca Rusia ar tri­mi­te arma­ta aici, intre­ba­rea e cum??? numai cu avi­oa­ne, da ce avi­oa­ne­le n-o sa le dobo­a­re rache­te­le ucrai­nei, timp de 20-30minute cit avio­nul se va afla dea­su­pra teri­to­ri­u­lui Ucrai­nei???

  Arti­col fara sens si logi­ca.

 4. CARTUS

  Dra­ga Serj, daca esti elev de scoa­la ți se iar­ta nai­vi­ta­tea, iar daca ai cel puțin 30 de ani, înseam­na că tri­se­zi fra­te. Cine si cand, în toti anii de dupa 1992, a putut numa­ra ce a facut Rusia cu arma­ta a 14-a, iar date­le cu care ope­rea­za Mosco­va sunt pen­tru cei de gra­di­ni­ta. Putin și Lavrov zic ca nici in Ucrai­na nu au arma­ta, dar toa­ta lumea vede cu ce armam­net saun echi­pa­ti asa-zisa ”sopro­ti­v­le­nie”. Daca vrei sa ne con­vin­gi in ceea ce scrii, te rog sa orga­ni­ze­zi o depla­sa­re în Trans­nis­tria si sa iei și pe cine­va de la ZDG ca sa vada ce și cata și de care arma­ta are Rusia din­co­lo de Nis­tru. Chiar te rog, vor­beș­te cu Mucha­me­t­șin sau cu Rogo­zin și aran­ja­za aceas­ta depla­sa­re….

 5. Svarun

  Sor­ry, for com­men­ting in English, but… if this is true, isn’t it time for Mol­do­va to put its mili­ta­ry on maxi­mum alert? For­ma­l­ly, Ukrai­ne would be inva­ded from the Mol­do­van ter­ri­tory and the idea on “New Rus­sia” inclu­des at least a part of Mol­do­va as well. 

  I’m rea­l­ly con­cer­ned.

 6. Sergiu

  @Cartus :)) esti des­tul de naiv. Iti pro­pun in felul urma­tor incear­ca sa tre­ci in fie­ca­re zi vame­le de pe nis­tru, si vei obser­va foar­te mul­te lucru­ri “citi oameni(soldati), ce oameni(soldati)” iti pro­pun sa incer­ci pe o peri­oa­da de un an sa te muti in Trans­mis­tria 🙂 mul­te lucru­ri nu dim media nu de la radio vei afla, si vei putea dupa asta sa faci con­clu­zii mult mai corec­te decit la moment. Nime­ni nu te impie­di­ca sa faci depla­sa­ri per­so­na­le, sa te muti cu tra­i­ul pe o peri­oa­da de timp aco­lo. In arti­col sunt mul­te abe­ra­tii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *