Informație de ultimă oră. Mai multe puncte de trecere amplasate la frontiera cu Ucraina și România sunt închise

Poli­ția de Fron­ti­e­ră anun­ță că mai mul­te tra­see din Ucrai­na sunt blo­ca­te din cau­za for­mă­rii sulu­ri­lor de zăpa­dă.

„În legă­tu­ră cu înră­u­tă­ți­rea con­di­ți­i­lor cli­ma­te­rice, a fost pri­mi­tă infor­ma­ția de la cole­gii Ser­vi­ci­u­lui Gră­ni­ce­resc de Stat al Ucrai­nei, pre­cum că dru­mu­ri­le sunt înză­pe­zi­te pe tra­se­e­le spre Ode­sa și Belgorod-Dnestrovsc. De ace­ea, cir­cu­la­ția trans­por­tu­lui este inter­zi­să. Ast­fel, reco­man­dăm par­ti­ci­pan­ți­lor la tra­fi­cul trans­fron­ta­li­er, să evi­te tra­ver­sa­rea fron­ti­e­rei de stat prin punc­te­le de tre­ce­re ampla­sa­te la fron­ti­e­ra cu Ucrai­na, Palan­ca – Udo­b­noe, Tudo­ra – Sta­ro­ka­za­cie, inclu­siv Mir­noe – Taba­ki și Cea­dîr Lunga-1”, sus­ți­ne Rai­sa Novit­chi, ofi­țer de pre­să al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră.

De ase­me­nea, Poli­ția de Fron­ti­e­ră reco­man­dă oame­ni­lor să se abți­nă de la călă­to­ri­i­le pla­ni­fi­ca­te în Româ­nia, prin punc­tul de tre­ce­re „Giur­gi­u­lești – Gala­ți”. „Omo­lo­gii româ­ni ne-au anun­țat că dru­mu­ri­le de ieşi­re din ora­șul Gala­ți spre alte ora­şe sunt blo­ca­te, din cau­za con­di­ţi­i­lor meteo nefa­vo­ra­bi­le. În acest sens, îndem­năm par­ti­ci­pan­ții la tra­fic sa se abți­nă de la călă­to­ri­i­le pla­ni­fi­ca­te în Româ­nia, prin punc­tul de tre­ce­re Giur­gi­u­lești – Gala­ți. Poli­ția de Fron­ti­e­ră mizea­ză pe înțe­le­ge­rea cetă­țe­ni­lor și îi îndeam­nă să pre­zin­te ati­tu­di­ne con­ști­in­cioa­să la noi­le schim­bă­ri. Pe par­curs, vom reve­ni cu noi infor­ma­ții”, ada­u­gă ofi­țe­rul de pre­să.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

7 comentarii

 1. vultur

  pani­ca pani­ca si iar pani­ca

  desi la unii masi­ni­le vara nu se zavo­desc da de iar­na ce mai vor­bim

  la altii masi­ni­le si vara buc­su­iesc pe drum drept da iar­na ii kapets

  avind in vede­re ca 99% repre­zin­ta sara­cia si umbla si ei cu masii de maxim 1000 euro poa­te unde­va si pani­ca ar fi inte­me­ia­ta

  cei cu 4×4 daca vede­ti o sko­da rapid in ciu­vet va rog so aju­ta­ti ca si ei is oame­ni

 2. nenea

  mai bine incu­ia­ti­va in casa si zvir­li­ti keye pe fereas­tra si la vara cind se va topi oma­tul o so cau­ta­ti
  iaca cum tre­bu­ie de scris
  da lumi­na o sa stin­ga?

 3. borika

  ma uit si eu pe fereas­tra si ce sa vad?
  vin­tul puter­nit pe alo­cu­ri asa de bine matu­ra oma­tul ca e luna
  par­ca Dum­ne­zeu se gin­des­te la mol­do­ve­ni care is asa de sara­ci ca matu­ra e un vis de vii­tor pen­tru nepo­tii nepo­ti­lor lor

  nu demult m-am intors de afa­ra pai aco­lo maxim daca sunt 3 cen­tri­me­tri pe alo­cu­ri.

  poa­te va nin­ge cin­d­va unde­va un strat de 3 metri asa ca astep­tam sa ino­tam in oma­tul ade­va­rat

  cum se cir­cu­la in chi­si­nau?

  pai cum?

  mol­do­ve­nii cu roti de vara si masi­ni de 800-900 euro fac for­saj

  scei mai puti­ni sara­ci bat in cai si dau foia­la

  scei care merg in rind cu Euro­pa se uita la sara­cie si mul­tu­mesc dom­nu­lui care le-a des­chis ochii spre Evro­pa

  Scei cu love Rus­sia incar­ca acu­muli­a­to­ru la VAZ

  iaca asa ii jiz­nea la Kisi­new

 4. gofric

  Sci nu-mi pla­ce la jur­na­lis­tii mal­da­ve­ni este ca fac copy pas­te si foto sym­bol

  Adi­ca ei fac sti­ri din ofi­ce si mai con­sul­ta odno­k­la­s­ni­ki

  Da dati­ne macar inal­ti­me stra­tu­lui de zapa­da si asta va fi de ajuns.

  Intra­de­var unde­va stra­tul poa­te fi pes­te 30 de cen­tri­me­tri si dru­mul nu se cura­ta pen­tru ca nui cu ce.

  Da sunt dru­mu­ri care is blo­ca­te pen­tru ca o Dacie cu roti de vara lo blo­cat.

  Sau poa­te un fer­mer dintr-un sat fara inter­net si TV so por­nit la vin­dut mere si lo prins iar­na fara acu­mu­la­tor.

  Adi­ca el dimi­ne­a­ta por­ne­ste masi­na naka­tom si inca­l­zes­te masi­na cu poia­l­ka.

  Si asa ceva este si iaca un asa cadru blo­chea­za un drum intreg.

  Pina vine sal­va­rea oma­tul cres­te si ii ina­e­a­ca pe toti mol­do­ve­nii.

  E ceva real pen­tru MD.

 5. buble

  in Chi­si­nau se mer­ge bine chiar si cei cu roti de vara vad ca zbor ca vra­ghi­i­le

 6. bomboana

  da pot con­fir­ma si eu si chiar spu­ne mai mult

  chiar si pre­se­din­te­le sta­te­lor uni­te ale ame­ri­cii a ramas fra­pat cind a vazut ca dru­mu­ri­le mol­do­ve­ne­s­ti is mai cura­te ca cele din ame­ri­ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *