mfa.gov.md

Ministrul de Externe, Andrei Galbur și omologul său rus, Serghei Lavrov au convenit asupra unei întâlniri bilaterale

Astăzi, în marja Con­fe­rinţei de Secu­ri­tate de la Mün­chen, viceprim-ministrul, minis­trul Afa­ce­ri­lor Externe și Inte­gră­rii Euro­pene, Andrei Gal­bur, a avut o dis­cu­ţie cu omo­lo­gul său din Fede­ra­ţia Rusă, Ser­ghei Lavrov.  Aceștia au con­ve­nit asu­pra orga­ni­ză­rii unei întâl­niri bila­te­rale în luna apri­lie, cu oca­zia reu­niu­nii miniș­tri­lor afa­ce­ri­lor exerne ai CSI.

În cadrul dis­cu­ției de astăzi, cei doi ofi­ci­ali au abor­dat câteva ches­tiuni actu­ale de pe agenda rela­ţi­i­lor moldo-ruse şi au ple­dat pen­tru relu­a­rea con­sul­tă­ri­lor poli­tice inter­mi­nis­te­ri­ale la nivel de vice­mi­ni­ş­tri, sem­na­rea unui nou Plan de con­sul­tări între minis­te­rele afa­ce­ri­lor externe, relu­a­rea dis­cu­ţi­i­lor pe mar­gi­nea acor­du­ri­lor bila­te­rale pri­vind migra­ţia forţei de muncă, com­ba­te­rea migra­ţiei ile­gale şi read­mi­sia, pre­cum și pen­tru defi­ni­ti­va­rea Pro­gra­mu­lui inter­sta­tal de coo­pe­rare uma­ni­tară.

Pre­ci­zăm că viceprim-ministrul, minis­trul de Externe, Andrei Gal­bur, par­ti­cipă, între 12-14 febru­a­rie 2016, la lucră­rile celei de-a 52-a edi­ţii a Con­fe­rinţei de Secu­ri­tate de la Mün­chen. Ieri, acesta s-a întâl­nit cu omo­lo­gul său din Ucraina, Pavlo Kli­m­kin, cu Secre­ta­rul gene­ral al OSCE, Lam­berto Zan­nie,  și Îna­l­tul repre­zen­tant al UE pen­tru afa­ceri externe şi poli­tica de secu­ri­tate, Fede­rica Moghe­rini.

Foto: mfa.gov.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • DRAGON

    Fan­tas­tic și bom­bas­tic tova­răși!