Ministrul de Externe, Andrei Galbur și omologul său rus, Serghei Lavrov au convenit asupra unei întâlniri bilaterale

Astăzi, în mar­ja Con­fe­rinţei de Secu­ri­ta­te de la Mün­chen, viceprim-ministrul, minis­trul Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne, Andrei Gal­bur, a avut o dis­cu­ţie cu omo­lo­gul său din Fede­ra­ţia Rusă, Ser­ghei Lavrov.  Aceștia au con­ve­nit asu­pra orga­ni­ză­rii unei întâl­ni­ri bila­te­ra­le în luna apri­lie, cu oca­zia reu­niu­nii miniș­tri­lor afa­ce­ri­lor exer­ne ai CSI.

În cadrul dis­cu­ți­ei de astăzi, cei doi ofi­ci­a­li au abor­dat câte­va ches­tiu­ni actu­a­le de pe agen­da rela­ţi­i­lor moldo-ruse şi au ple­dat pen­tru relu­a­rea con­sul­tă­ri­lor poli­ti­ce inter­mi­nis­te­ri­a­le la nivel de vice­mi­ni­ş­tri, sem­na­rea unui nou Plan de con­sul­tă­ri între minis­te­re­le afa­ce­ri­lor exter­ne, relu­a­rea dis­cu­ţi­i­lor pe mar­gi­nea acor­du­ri­lor bila­te­ra­le pri­vind migra­ţia forţei de mun­că, com­ba­te­rea migra­ţi­ei ile­ga­le şi read­mi­sia, pre­cum și pen­tru defi­ni­ti­va­rea Pro­gra­mu­lui inter­sta­tal de coo­pe­ra­re uma­ni­ta­ră.

Pre­ci­zăm că viceprim-ministrul, minis­trul de Exter­ne, Andrei Gal­bur, par­ti­ci­pă, între 12-14 febru­a­rie 2016, la lucră­ri­le celei de-a 52-a edi­ţii a Con­fe­rinţei de Secu­ri­ta­te de la Mün­chen. Ieri, aces­ta s-a întâl­nit cu omo­lo­gul său din Ucrai­na, Pav­lo Kli­m­kin, cu Secre­ta­rul gene­ral al OSCE, Lam­ber­to Zan­nie,  și Îna­l­tul repre­zen­tant al UE pen­tru afa­ce­ri exter­ne şi poli­ti­ca de secu­ri­ta­te, Fede­ri­ca Moghe­ri­ni.

Foto: mfa.gov.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *