Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Un proiect de lege,…

DOC Un proiect de lege, care prevede unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, aprobat de Guvern

FOTO: Getty Images

Un proiect de lege, care prevede unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, a fost avizat miercuri, 19 ianuarie, de către Cabinetul de miniștri.

Așa-numitul „prevetting”, potrivit ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, are drept scop filtrarea candidaților la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Câteva prevederi ale proiectului de lege:

  • Integritatea candidaților la funcțiile de membri ai CSM și CSP va fi evaluată de o Comisie unică specială de evaluare, care va fi compusă din 6 membri.
  • Comisia va fi constituită din: 3 membri naționali vor fi numiți la propunerea fracțiunilor parlamentare, conform principiului proporționalității, și 3 membri vor fi propuși de către partenerii de dezvoltare și aprobați cu votul a 3/5 din deputații aleși.
  • Evaluarea integrității se va face în temeiul unor cercetări extinse a activității profesionale a candidaților, a respectării în activitatea lor a unor standarde înalte de etică și profesionalism, precum și a lipsei unor acțiuni dubioase, în special care provoacă suspiciune despre o activitate de corupție (integritatea etică). De asemenea, Comisia va analiza averea candidaților și a familiei apropiate lor, proveniența acestei averi, precum și corespunderea cheltuielilor candidaților cu veniturile lor și ale familiei apropiate (integritate financiară).
  • Dacă va descoperi discrepanțe mari între informația declarată de către candidați și situația reală, Comisia va transmite informațiile organelor de drept competente. Totodată, constatările Comisiei nu vor avea o valoare probantă pentru orice alte proceduri sau procese.