Principală  —  IMPORTANTE   —   (doc) Hotărârile de judecată ar…

(doc) Hotărârile de judecată ar putea fi anonimizate în pofida Regulamentului adoptat de CSM

Toate hotărârile de judecată ar putea să fie anonimizate, iar imposibilitatea căutării pe portalul instanțelor a dosarelor după numele părților implicate – menținută, în pofida faptului că noul Regulament privind publicarea hotărârilor judecătorești pe portalul instanțelor, votat la 10 octombrie de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), înlătură aceste interdicții ale accesului la informație. 

Restricțiile respective, impotriva cărora în ultimele nouă luni mai mulți jurnaliștii, avocați și organizații non-guvernamentale s-au expus negativ, semnalând că afectează grav transparența sistemului judecătoresc și limitează accesul la informații de interes public, ar putea intra în vigoare dacă  Parlamentul va vota un Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care au tangență cu prelucrarea datelor cu caracter personal, elaborat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al R. Moldova (CNPDCP). Respectivul proiect de lege, dar și un proiect privind o nouă lege a CNPDCP, se află la etapa consultărilor publice, ambele fiind afișate pe pagina web a CNPDCP. Termenul-limită de prezentare a propunerilor este 20 octombrie 2017.  

Totodată, aceste documente au fost trimise spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Proiectele legislative figurau pe ordinea de zi a ședinței plenului CSM din 10 octombrie, când în fața instituției zeci de jurnaliști și reprezentanți ai societății civile, care au au purtat tricouri cu inscripția „Justiția secretă = injustiție” și pancarte cu mesaje precum „Justiție cu justețe, nu cu XXX”, sau „Jurnaliștii oricum vor afla”, au protestat față de îngrădirea accesului la informație prin anonimizarea hotărârilor de judecată și au cerut consultarea publică a noului Regulament privind publicare a deciziilor judecătorești, înainte de a-l adopta. Drept rezultat al presiunilor publice, CSM a renunțat la regulamentul restricitv pe care l-a elaborat și a adoptat un Regulament propus de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), care stipulează că în hotărârile de judecată publicate pe portalul instanțelor numele părților la proces „nu va fi anonimizat în niciun caz”, doar cu anumite excepții, respectiv, urmează a fi întoarsă posibilitatea căutării deciziilor după numele părților.  În același timp, la 10 ocotmbrie, CSM a decis să amâne examinarea avizelor asupra proiectelor de lege elavborate de CNPDCP pentru a fi studiate suplimentar.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, plasat pe site-ul Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru consultări publice, prevede și modificarea mai multor articole ale Legii nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească.

În redacția acutală a Legii privind organizarea judecătorească se stipulează doar că „Hotărîrile judecătoriilor, ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina web din internet”. Dacă vor fi votate modificările propuse de Centru, atunci alin. 4) al art. 10 ar putea stipula expres că hotărârile se publică în formă anonimizată: „Hotărârile judecătoriilor, ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe portalul național al instanțelor de judecată. Datele cu caracter personal din hotărârile judecătoreşti se radiază și hotărârile se publică în formă anonimizată”.

Alin. 6) al art. 10 ar urma să stipuleze că „Publicarea urmează să fie făcută în aşa fel încât să nu permită indexarea după anumite criterii care ar putea constitui date cu caracter personal și crearea de profiluri automatizate”.

Totodată, noua redacție a art. 47 ar legifera faptul că asistentul judiciar publică „pe portalul național al instanțelor de judecată hotărârile anonimizate, iar în cazul ședințelor închise, se publică doar dispozitivul anonimizat”.

În același timp, în lege ar putea apărea prevederea aprobată de CSM precum că „Informațiile privind cauzele fixate pentru judecare se şterg/distrug cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare după data cînd urma să aibă loc ședința”.

CNPDCP susține că ambele proiecte au fost elaborate în contextul executării măsurilor de ordin legislativ prevăzute în Strategia naţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013–2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobat prin Legea nr. 229 din 10 octombrie 2013, în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07 octombrie 2014, precum şi în Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare ale Guvernului și Parlamentului pentru semestrul II a anului 2017.

Centrul invită toate persoanele interesate, în special experții și specialiștii din domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și a altor discipline conexe, reprezentanții societății civile şi ai autorităților publice etc. să înainteze propuneri/recomandări pe marginea acestor două proiecte, până la 20 octombrie 2017, inclusiv la adresa e-mail: jurist@datepersonale.md.