Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Comisia pentru Situații Excepționale a…

Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat mai multe decizii privind asigurarea securității energetice

Termenul de achiziție a energiei electrice de către SA „Energocom”, în baza negocierilor directe, va fi prelungit, pentru perioada aprilie – septembrie 2023. Furnizorii vor încheia cu SA „Energocom” contracte bilaterale pentru asigurarea cantităților de energie electrică necesară, iar în cazul modificării tarifelor, vor fi semnate acorduri adiționale. Decizia a fost aprobată la ședința Comisiei Situații Excepționale din 15 martie 2023.

De asemenea, potrivit deciziei CSE din 15 martie, au fost făcute unele ajustări ale mecanismului de repartizare a lemnului de foc către populație. Astfel, Agenția „Moldsilva” va stabili limita de comercializare la un volum maxim de 5 metri steri per gospodărie casnică și 200 metri steri per consumator noncasnic.

„De asemenea, începând cu 1 aprilie curent, vor fi abrogate un șir de prevederi ale CSE, care se referă la eliberarea autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier. În același timp, va fi abrogat mecanismul de eliberare a lemnului de foc, având în vedere finalizarea sezonului rece 2022-2023. Un Regulament în acest sens, pentru următorul sezon de încălzire, va fi elaborat de Agenția „Moldsilva” și prezentat spre aprobare Ministerului Mediului”, anunță Guvernul.

Tot potrivit deciziei CSE, SA „Termoelectrica” a fost scutită de plata TVA pentru păcura achiziționată, în volum de până la 132 mii de tone.

O altă decizie a CSE se referă la sistarea activității Centrului Unic de Gestionare a Crizei, începând cu ziua de 15 martie 2023. Guvernul susține că decizia a fost luată în contextul în care refugiații ucraineni beneficiază de suport din partea Republicii Moldova prin intermediul mecanismului de acordare a protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina, aprobat de Guvern pentru o perioadă de 1 an.

În luna martie, SA „Energocom” cumpără energie electrică de la Centrala termoelectrică din regiunea transnistreană (MGRES). Anterior. compania a anunțat că prețul de achiziție rămâne același ca în precedentele trei luni – 73 dolari/MWh. Totodată, SA „Energocom” preciza, la sfârșit de februarie, că va continua să procure energie electrică de la compania românească SN „Nuclearelectrica” SA, câte 30 MWh bandă pe timp de zi și câte 10 MWh bandă pe timp de noapte.