Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Stare de urgență în R.…

Stare de urgență în R. Moldova, pe înțelesul cetățenilor

Sursa foto: Facebook/ANTA

După ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate, șefa statului, Maia Sandu, a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru declararea stării de urgență, în legătură cu situația din Ucraina.

Ce presupune Starea de urgență? Principalele restricții care vor fi aplicate în această perioadă sunt următoarele:

 • Instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară
 • Instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării
 • Introducerea regimului de carantină și luarea altor măsuri sanitare antiepidemice obligatorii
 • Stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitățile
 • Interzicerea desfășurării adunărilor, manifestațiilor publice și a altor acțiune de masă Potrivit legii nr. 212 din 24.06. 2004starea de urgență” presupune un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării în caz de:
 • iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora;
 • existenţă a unui pericol pentru securitatea naţională sau ordinea constituţională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menţinerea sau restabilirea stării de legalitate;

Măsurile care pot fi aplicate în R. Moldova pe durata stării de urgenţă

 • a) evacuarea provizorie a cetăţenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viaţă şi asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie;
 • b) instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;
 • c) dispunerea raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
 • d) introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;
 • e) efectuarea, în modul stabilit de lege, a  rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;
 • f) stabilirea unui regim special de lucru pentru  agenţi economici şi instituţii publice, soluţionarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamînat;
 • g) modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
 • h) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
 • i) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;
 • j) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii.

Cine ia deciziile în perioada stării de urgență

În cazul declarării stării de urgenţă, fapt ce impune necesitatea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor acestora, planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii de aplicare a măsurilor impuse revin Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, iar coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare revine Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, local – Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

Publicitate
Publicitate