„Este timpul să combatem stereotipurile de gen pentru a asigura drepturi și oportunități tuturor” – Ziarul de Gardă
 • „Este timpul să combatem stereotipurile de gen pentru a asigura drepturi și oportunități tuturor”

  „Este timpul să combatem stereotipurile de gen pentru a asigura drepturi și oportunități tuturor”
  de
  13 noiembrie 2019 | 17:02

  Interviu cu Rita Columbia, reprezentanta UNFPA în R. Moldova

  Acum 25 de ani, R. Moldova, alături de alte 179 de state ale lumii, și-a luat angajamentul de a crea condiții adecvate pentru abilitarea fetelor și femeilor, pentru a le oferi drepturi egale și depline la planificarea familiei și a vieții. Angajamentele au fost luate sub auspiciile ONU, în cadrul Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo. După un sfert de secol, a venit momentul evaluării. Am discutat cu Rita Columbia, reprezentanta Fondului Națiunilor Unite Pentru Populație (UNFPA) în R. Moldova, Agenția ONU care promovează  drepturile și sănătatea reproductivă, despre realizări, dificultăți, despre rolul femeilor și bărbaților în societate.

  — Ați venit în R. Moldova acum patru ani, în calitate de reprezentantă a UNFPA. Cum a evoluat starea populației, ce schimbări ați sesizat în acest răstimp?

  — Există schimbări pozitive în societate. Tinerii sunt mai informați despre riscurile care pot apărea în viețile lor: riscuri legate de violență, de starea de sănătate, de o eventuală sarcină neplanificată. Acum trei ani, am inițiat proiectul „Prevenirea Cancerului de Col Uterin în R. Moldova” (împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și alți parteneri). Pot spune că încet, dar progrese au fost înregistrate. Calitatea serviciilor de sănătate pentru femei a fost îmbunătățită. Avem laboratoare mai bine echipate pentru diagnosticarea și prevenirea cancerului de col uterin.

  S-au înregistrat schimbări și în domeniul sănătății reproductive și în ceea ce ține de participarea și implicarea tinerilor în comunitățile lor. Au fost revăzute politicile demografice, de migrație, și cele de îmbătrânire activă pentru a satisface nevoile oamenilor. Desigur, mai sunt și alte multe lucruri de făcut, deoarece pentru schimbări e nevoie de timp.

  — Care ar fi schimbările cele mai urgente care ar trebui făcute pentru a îmbunătăți starea populației R. Moldova?

  — R. Moldova trece printr-o perioadă în care tendințele demografice ar trebui luate în serios, iar politicile trebuie să fie constituite în așa fel, încât să existe siguranța că drepturile omului, în special ale femeilor, sunt protejate. Vorbim despre politicile de suport pentru atingerea numărului dorit de copii și de gestionare a fenomenului migrației. Trebuie să atragem atenția la drepturile și la abilitarea femeilor. Statul are nevoie de politici prietenoase familiilor. Avem nevoie de infrastructură adecvată, astfel încât cuplul, femeia, să aibă posibilitatea de a îngriji copiii, combinând munca și viața de familie. 

  O realizare pe care R. Moldova deja a implementat-o este acordarea concediului paternal. Tații pot să aibă grijă de copiii lor și bucură faptul că acest lucru a fost acceptat de societate. E timpul să combatem stereotipurile de gen pentru a asigura drepturi și oportunități egale tuturor. Cred că este minunat atunci când un tată își ia timp să se ocupe și de creșterea copiilor, să le atragă mai multă atenție, să participe alături de soții sau de partenere la treburile casnice. Această schimbare e și o provocare, deoarece necesită eforturi nu doar din partea Guvernului, dar și din partea societății civile, din partea activiștilor, a influencerilor și jurnaliștilor de a contribui la combaterea stereotipurilor care există în societate.

  Migrația are impact asupra dezvoltări economice a țării, dar și asupra situației demografice. Din această cauză, rata natalității scade deoarece tinerii de vârsta reproductivă emigrează și nu toți revin acasă. Politicile statului trebuie să fie construite în așa mod, încât să nu limiteze mobilitatea tinerilor. Una din cauzele din care tinerii pleacă este curiozitatea de a vedea ce se întâmplă în alte țări. Este bine atunci când ei revin și aduc în țara lor ceea ce au studiat în afară și își dezvoltă ideile folosind aceste cunoștințe. Acest aspect trebuie luat în considerare de factorii de decizie. UNFPA ajută Guvernul să obțină statistici în domeniul migrației. Având date dezagregate după vârstă, gen, localitate, poți ajusta planurile de acțiuni, folosind mai eficient resursele pentru dezvoltarea localităților și a infrastructurii.

  — Migrația tinerilor ar putea fi transformată din dezavantaj în avantaj?

  — Recent, a avut loc Conferința regională de la Sarajevo, privind dinamica populației, capitalul uman și dezvoltarea durabilă în sud-estul Europei, la care a participat și R. Moldova. Acolo, experții se întrebau unde este mijlocul de aur atunci când se discută despre migrația tinerilor care au cunoștințe, abilități și experiență. O rețetă de a face tinerii să nu părăsească țara nu există, însă majoritatea experților au fost de acord că migrația poate avea și un aspect pozitiv, dacă e gestionată corect. Unul dintre lucrurile care poate fi făcut este investirea în cei care au rămas în țară și ajustarea politicilor de angajare, racordate la populația rămasă. Aceasta înseamnă că e nevoie și de a fortifica politicile de îmbătrânire activă a populației, susținând nu doar îmbunătățirea sănătății persoanelor în vârstă, dar și oferindu-le posibilitatea de a învăța, de a iniția o afacere. E nevoie de a identifica oportunități de angajare pentru persoanele în vârstă la nivel de comunitate. Un alt aspect este edificarea solidarității dintre tineri și vârstnici. Acest lucru dă naștere valorilor din comunitate și creează legături strânse între oamenii care locuiesc în aceeași localitate. Astfel, oamenii se vor sprijini unii pe alții nu doar la nivel social, ci și la nivel economic.

  Putem valorifica suportul pozitiv al diasporei prin implicarea acesteia în ajutorarea oamenilor care au rămas la ei în țară. Din ceea ce am observat, moldovenii plecați au legături puternice cu țara lor, iar acest lucru este un avantaj. UNFPA are câteva experiențe pozitive de activitate cu diaspora. Noi am desfășurat campanii de advocacy privind promovarea drepturilor femeilor cu dizabilități locomotorii la servicii de sănătate reproductivă și planificare a familiei. Reprezentanți ai diasporei au fost interesați de acest subiect și au mobilizat resurse, achiziționând scaune ginecologice pentru femeile cu dizabilități, care vor fi donate unui spital republican și câtorva spitale raionale și centre de sănătate raionale. 

  — Sănătatea reproductivă – rămâne o temă tabu, dar și o problemă. Cum putem ajuta tinerii și părinții lor, dar și școala, să accepte un dialog despre educația sexuală?

  — Educația sexuală comprehensivă este despre cum să îți cunoști corpul, riscurile pentru sănătate, cum să înțelegi atitudinea și comportamentele celor din jur, cum să știi să iei decizii corecte și benefice pentru sănătatea corpului și bunăstarea morală.

  Noi trebuie să educăm părinții, profesorii, factorii de decizie, influencerii pentru a schimba comportamente. Ca exemplu putem lua Estonia, țară care a fost parte a Uniunii Sovietice și care a avut o istorie similară cu cea a R. Moldova. În 10-15 ani ei au reușit să schimbe atitudinea lor față de educația sexuală și au inclus această componentă în programul școlar obligatoriu. Astfel, a scăzut numărul cazurilor de infecții cu HIV și infecții sexual-transmisibile în rândul tinerilor. S-a diminuat și numărul sarcinilor neplanificate și a avorturilor în rândul adolescenților. Cred că mulți părinți atunci când aud despre educația sexuală sunt îngrijorați că copiii lor vor fi mai dispuși să înceapă relațiile sexuale la o vârstă mai mică. Este necesar de a înțelege aceste temeri, de a oferi informația corectă și a prezenta argumente suficiente pentru a-i face să accepte acest dialog. În Moldova sunt școli care au inclus cursul opțional Educația pentru sănătate, ce include un modul despre sănătatea reproductivă, în programul de studii, iar rezultatele calitative se văd. A scăzut numărul cazurilor de bullying și violență, care, de multe ori, au conexiune directă cu prima experiență sexuală la fete.

  — În noiembrie, are loc Summitul de la Nairobi privind dezvoltarea populației, unde vor fi evaluate progresele ultimilor 25 de ani în domeniul dezvoltării populației. Cu ce succese participă delegația din R. Moldova și ce ar mai avea de realizat, reieșind din angajamentele asumate acum 25 de ani?

  — Timp de 25 de ani, R. Moldova a realizat multe obiective, devenind vestită în regiune pentru îmbunătățirea serviciilor de îngrijire perinatală și de sănătate maternă. Calitatea și accesul serviciilor s-a îmbunătățit, iar mortalitatea maternă s-a redus semnificativ. Acest lucru demonstrează și angajamentul Guvernului de a aborda aceste probleme. În R. Moldova nu există avorturi nesigure. Numărul avorturilor s-a redus, ceea ce înseamnă că accesul la serviciile de planificare a familiei a crescut. Sigur că există și alte lucruri care trebuie realizate, însă atunci când reușești ceva, e nevoie de a munci pentru a menține aceste rezultate. Anul trecut, a fost instituită procurarea centralizată din bugetul de stat a contraceptivelor pentru grupurile vulnerabile ale populației  din R. Moldova, parte a Programului Național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive. E o mare realizare, deoarece arată angajamentul Guvernului în protejarea drepturilor femeilor din familiile sărace, din localitățile rurale, femei cu dizabilități și tineri care fac parte din categoria populației vulnerabile. E nevoie de a educa tinerii în spiritul planificării familiei și de a le arăta beneficiile unei familii sănătoase. Atunci când femeia vrea să aibă trei copii, ea trebuie să înțeleagă cum să planifice familia astfel încât ea și copiii ei să fie sănătoși și în siguranță. Trebuie să implicăm tinerii în luarea deciziilor și să investim în domeniul îmbătrânirii active. 

  — De ce este importantă abilitarea femeilor?

  — Femeile au un rol important în societate. Din punct de vedere demografic, ele au o responsabilitate dublă. Ele sunt mame dar în același timp ele constituie și o jumătate din  forța de muncă a țării. Abilitarea nu înseamnă doar participarea lor în egală măsură în politică, în luarea deciziilor, reprezentarea în cadrul Guvernului, a Parlamentului, a administrațiilor publice locale. Abilitarea înseamnă și educarea și informarea societății despre aceste oportunități și drepturi. Femeia trebuie să poată decide când este gata să aibă o familie și să nască copii când își dorește. Chiar și în cadrul familiei, femeile trebuie să aibă aceleași oportunități ca și soții sau partenerii lor – oportunitatea de a lucra și de a se dezvolta personal. Fetele și femeile pot contribui la dezvoltarea socială și economică a țării. Acolo unde nu există egalitate de gen, rata mortalității materne este mai înaltă și practicile dăunătoare împotriva femeilor sunt mai multe. Atunci când femeile nu lucrează dar se ocupă doar de menaj, pe piața locurilor de muncă apare deficitul forței de muncă calificate. UN Women a făcut o analiză și a constatat că în localitățile în care primarii sunt femei, există o infrastructură mai bună în ceea ce ține de îngrijirea copiilor și de sănătate. În R. Moldova femeile sunt recunoscute din ce în ce mai mult și sunt abilitate. Evident, mai este necesar de lucrat și nu doar la nivel de politici. Este minunat să fii mamă, dar este și mai minunat să fii mamă implicată în societate.

  — Totuși, violența asupra femeilor rămâne a fi o problemă în R. Moldova, după ce a fost dezvoltat cadrul legal și create instituțiile de apărare. Ce ar mai trebui de întreprins în acest domeniu?

  — Violența asupra femeilor este un subiect care necesită mai multă atenție. Este foarte bine să avem politici, programe, legislație, dar este necesar să se schimbe și comportamentul și să fie combătute stereotipurile care vin din familie. În acest an am avut niște discuții cu tinerii. Ei aveau idei moderne în ceea ce ține de implicarea lor în politică și în viața socială. Ei au fost de acord că femeile și bărbații au aceleași drepturi, că ambii trebuie să lucreze, să aibă grijă împreună de gospodărie, să crească și să educe copii. Dar atunci când au fost întrebați dacă este bine să-ți lovești prietena, mulți dintre ei, și băieți și fete, au spus că da, dacă ea și-ar înșela partenerul este bine să o pedepsești. Problema vine din convingerile noastre eronate. Atâta timp cât credem că este bine să pedepsești fizic pe cineva, cât părinții încă își mai pedepsesc fizic copiii iar copiii învață de la o vârstă fragedă că abuzul fizic este ceva normal, în aceste condiții fetele devin mai vulnerabile. Așa, stereotipurile din societate, cele precum că băieții sunt mai puternici decât fetele, devin ulterior cauza violenței în familie. 

  Atunci când vorbim despre violența asupra femeilor ar trebui să vorbim despre eliminarea violenței în general, începând cu violența împotriva copiilor. Spre exemplu, atunci când mergi la șeful tău și acesta te supără dintr-un anumit motiv, tu nu-l lovești, ci părăsești în liniște încăperea. De ce atunci ne lovim copiii sau partenerii atunci când ei ne supără? Aceasta ar trebui să fie o abordare generală atunci când începem să luptăm cu violența în societate. Trebuie să lucrăm cu părinții și cu bunicii care au grijă de nepoți. Mentalitatea învechită încă afectează generația tânără. Cu ceva timp în urmă era  o normă să lovești copiii, dar astăzi noi înțelegem că această metodă nu funcționează, deoarece de aici pornesc rădăcinile violenței.

  — Violența se produce în familii, în spatele ușilor închise. Ar putea liderii locali să contribuie mai mult la combaterea violenței împotriva femeilor și în promovarea sănătății reproductive?

  — Schimbarea începe de la fiecare persoană în parte. Liderii comunităților trebuie să contribuie la aceste schimbări. În R. Moldova, am observat că și biserica are o mare influență la nivel de comunitate. Avem exemple bune unde liderii comunităților și preoții lucrează împreună pentru combaterea violenței domestice. Ei ajută femeile și fetele care au fost victime ale abuzurilor și le acordă suport, informație și adăpost dacă e nevoie. Este important ca, în acest domeniu, să se consolideze eforturile. Guvernul, administrațiile publice locale, influencerii, biserica, liderii comunitari, activiștii, organizațiile societății civile, femeile, bărbații și tinerii, toți trebuie să fie uniți în combaterea acestui fenomen.

  — Ce le-ați spune separat bărbaților, femeilor și tinerilor din R. Moldova? 

  — Bărbaților, nu vă temeți să arătați că sunteți tați și soți buni, nu vă temeți să arătați că aveți grijă de copiii voștri, de soțiile voastre și că vreți să creați un mediu mai bun pentru dezvoltarea tinerilor și pentru abilitarea femeilor! Atunci când femeile vor fi abilitate, societatea va avea de câștigat și va fi mai bogată. Atunci când tinerii vor fi implicați, societatea va fi mai productivă și mai eficientă. Tinerii aduc idei noi, inovații, iar acest lucru este necesar pentru progres. Bărbaților, fiți puternici și curajoși să vă abilitați copiii, soțiile, fiicele și surorile! Fiți responsabili pentru realizarea egalității în societate!

  Femeilor, fiți curajoase, comunicați, nu vă temeți să vă arătați vulnerabilitățile,dar și să  vă cereți drepturile, să acceptați provocările, deoarece acestea ne vor duce spre progres! Femeile pot face orice. 

  Tinerilor, voi sunteți bogăția unei țări, voi sunteți forța, nu doar viitorul, ci și prezentul!

  Trebuie să recunoaștem puterea tinerilor și să o folosim în beneficiul țării în care trăim.

  — Vă mulțumim!

  Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

 • TRIMITE ȘTIREA TA
  Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
  FORMULAR

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor în întreaga UE: a anunțat că va prezenta în 2022 o lege europeană privind libertatea mass-mediei pentru a proteja independența instituțiilor media

  La 15 septembrie 2021, cu ocazia discursului său privind starea Uniunii, președinta Ursula von der Leyen a cerut statelor membre să împunătățească sijuranța jurnaliștilor în întreagă Uniune Europeană. În contex…
  Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor în întreaga UE: a anunțat că va prezenta în 2022 o lege europeană privind libertatea mass-mediei pentru a proteja independența instituțiilor media

  Vicepremierul Nicu Popescu s-a întâlnit la New York cu omologul portughez Augusto Santos Silva: oficialii au discutat despre un schimb de experiență în domeniul diasporei, dar și despre recunoașterea certificatelor de vaccinare emise de R. Moldova

  În marja Segmentului înalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite care se desfășoară la New York, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor Externe și…
  Vicepremierul Nicu Popescu s-a întâlnit la New York cu omologul portughez Augusto Santos Silva: oficialii au discutat despre un schimb de experiență în domeniul diasporei, dar și despre recunoașterea certificatelor de vaccinare emise de R. Moldova

  FOTO/ SUA au donat sistemului medical din R. Moldova un nou lot de asistență umanitară

  Un lot de asistență umanitară, care constă în 13 ventilatoare, dintre care 12 pediatrice și 1 pentru adulți, un monitor pentru pacient, un dispozitiv de respirație artificială CPAP și 3 ultrasonografe, a fost d…
  FOTO/ SUA au donat sistemului medical din R. Moldova un nou lot de asistență umanitară

  Șefa statului, întrevedere cu președintele Confederației Elvețiene în cadrul sesiunii a 76-a a Adunării Generale a ONU: „Am discutat să intensificăm negocierile privind acordul de liber schimb cu țările EFTA”

  Președinta R. Moldova, Maia Sandu, care efectuează o vizită oficială la New York, SUA, în prima zi a participării la sesiunea a 76-a a Adunării Generale a ONU, a avut o întrevedere cu Guy Parmelin, președintele…
  Șefa statului, întrevedere cu președintele Confederației Elvețiene în cadrul sesiunii a 76-a a Adunării Generale a ONU: „Am discutat să intensificăm negocierile privind acordul de liber schimb cu țările EFTA”