Ziarul de Gardă solicită oferte comerciale pentru contractarea serviciilor de elaborare și menținere a paginii web www.zdg.md

P.P. Ziarul de Gardă S.R.L. solicită oferte comerciale pentru contractarea serviciilor de elaborare și menținere a paginii web www.zdg.md, conform termenilor de referință.

Scopul anunțului: identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind crearea și mentenanța paginii web www.zdg.md.

Criterii de selecție:

 • Persoană juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Experienţa ofertantului de minimum 2 ani pe piaţă locală, portofoliul lucrărilor, clienţi fideli/referinţe;
 • Preţ competitiv;
 • Termenul de realizare de maximum 45 de zile calendaristice de la data semnării contractului de prestare servicii;
 • Prestatorul va garanta întreținerea platformei dezvoltate și soluționarea tuturor problemelor apărute în activitatea acesteia timp de 60 zile după lansarea produsului (începând cu prima zi de activitate la adresa http://zdg.md sau https://zdg.md;

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

 • Formularul de aplicare, care include obligatoriu:

– Oferta financiară, care se va indica în USD cu T.V.A. la cota 0 și va conține semnătura administratorului/persoanei responsabile și ștampila companiei;

– Oferta tehnică scurtă care ar descrie viziunea prestatorului despre site, în conformitate cu termenii de referință prezentați;

– Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe, portofoliul lucrărilor – în formă liberă;

– Prezentarea specialiștilor antrenați în executarea lucrărilor: nume, prenume, funcție, CV complet, în special Prezența în companie a developerilor cu nivel înalt de cunoaștere a: HTML , CSS3, JavaScript , PHP și a designerilor;

 • Certificatul de înregistrare al companiei, codul fiscal;
 • Date generale: numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului;

Cerințe generale:

Ofertantul în favoarea căruia va fi atribuit contractul de servicii, respectiv Prestatorul, va trebui să creeze website-ul Beneficiarului (www.zdg.md) împreună cu acesta în conformitate cu specificaţiile tehnice minimale din termenii de referință, în baza instrucţiunilor şi a informaţiilor primite de la Beneficiar şi sӑ-l administreze împreunӑ cu Beneficiarul până la data finalizării contractului.

De asemenea, până la data finalizării contractului, Prestatorul va acorda consultanţӑ şi asistenţӑ tehnicӑ pentru website.

De asemenea, Prestatorul va instrui Beneficiarul în utilizarea şi dezvoltarea acestuia.

Furnizorul va remedia problemele tehnice semnalate de Beneficiar în perioada de garanţie.

Punerea în funcțiune a paginii web, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, nu trebuie să presupună alte cheltuieli suplimentare din partea Beneficiarului, în afară de cele menționate în oferta financiară.

Ofertantul va prezenta perioada de valabilitate a ofertei, care trebuie să fie de minim 45 de zile calendaristice.

Ofertantul va prezenta preţul ferm al lucrării (care nu se poate modifica pe perioada valabilității ofertei), în USD, TVA cota 0. Doar în cazul solicitării unor sarcini suplimentare, după necesitate, va fi întocmit acord adițional.

Atribuirea contractului de achiziţie se va face pe baza criteriului „preţul cel mai avantajos din punct de vedere economic”, cerinţele impuse prin caietul de sarcini fiind considerate cerinţe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

Plata se va face în 3 tranșe:

 • Tranșa 1 – avans în mărime maximă de 30%, în decurs de 3 zile bancare de la data semnării contractului și prezentării contului de plată de către Prestator;
 • Tranșa 2 – 60% din valoarea contractului, care se va efectua în decurs de 3 zile bancare de la data semnării Actului de primire-predare a serviciilor și facturii fiscale emise de Prestator;
 • Tranșa 3 – 10% după expirarea perioadei de testare, înlăturare erori;

Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 26 noiembrie 2018, ora 17:00.

Ofertele se vor remite la adresa: contabilitate.zdg@gmail.com cu mențiunea „Concurs elaborare pagină web”.

Pentru precizări suplimentare, vă rugăm să ne scrieți prin e-mail la contabilitate.zdg@gmail.com.

P.P. Ziarul de Gardă S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza agenții economici care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați.

Descărcați aici: Termeni de referinta TOR

Descărcați aici: Formular de aplicare

Notă: Persoanele juridice vor depune oferta cu TVA cota 0 (zero). Programul „Presa în sprijinul democrației incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M) este înregistrat în HG #117² din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate de către P.P. Ziarul de Gardă S.R.L., în cadrul acestui proiect, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *