Pavel Filip se află, în perioada 14-16 martie 2016, într-o vizită la Bruxelles

Pre­mi­e­rul Pavel Filip se află, în peri­oa­da 14-16 mar­tie 2016, într-o vizi­tă la Bru­xe­l­les, unde par­ti­ci­pă la cea de-a doua Reu­niu­ne a Con­si­li­u­lui de Aso­ci­e­re Repu­bli­ca Mol­do­va – Uniu­nea Euro­pea­nă, se anun­ță într-un comu­ni­cat de pre­să al Guver­nu­lui.

În cadrul şedinţei din 12 mar­tie a Exe­cu­ti­vu­lui, a fost apro­ba­tă com­po­nenţa nomi­na­lă a dele­ga­ţi­ei ţării noas­tre, din care fac par­te: vice­pre­mi­e­rii Ghe­or­ghe Bălan, Andrei Gal­bur, minis­tru al Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Inte­gră­rii Euro­pe­ne, Octa­vi­an Cal­mîc, minis­tru al Eco­no­mi­ei, pre­cum şi mini­ş­trii Finanţe­lor, Octa­vi­an Arma­şu, Jus­ti­ţi­ei, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, Mediu­lui, Vale­riu Mun­tea­nu, Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Ale­xan­dru Jiz­dan, Agri­cul­tu­rii şi Indus­tri­ei Ali­men­ta­re, Edu­ard Gra­ma, men­țio­nea­ză ace­eași sur­să.

Pro­gra­mul vizi­tei la Bru­xe­l­les a Pre­mi­e­ru­lui Pavel Filip inclu­de şi o serie de între­ve­de­ri cu îna­lţi ofi­ci­a­li din cadrul struc­tu­ri­lor euro­pe­ne, în cadrul căro­ra vor fi pre­zen­ta­te rezul­ta­te­le obţi­nu­te de Exe­cu­tiv în pro­ce­sul de pro­mo­va­re a refor­me­lor, dar și pri­o­ri­tă­ți­le de dezvol­ta­re a ţării noas­tre, în peri­oa­da urmă­toa­re, se spu­ne în înche­ie­re.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. alex kooper

    Dupa aceas­ta vizi­ta sper sa se mis­te totul in Mol­do­va mai cu fier­bin­tea­la si cu silin­ta. Popo­rul asteap­ta fap­te si rezul­ta­te. Hai oda­ta doam­ne si in Mol­do­va sa rasa­ra soa­re­le….

  2. Teodor Țăranu

    Are el Filip poten­ți­al, sper doar să nu se opreas­că din acti­vi­ta­tea efi­cien­tă din anu­mi­te moti­ve că asta ar fi caput pen­tru Mol­do­va. Cât de vizi­tă, sper că euro­pe­nii măcar știu cum să apre­cie­ze, că mol­do­ve­nii nu prea pot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *