pavel_filip_gov.md

Pavel Filip se află, în perioada 14-16 martie 2016, într-o vizită la Bruxelles

Pre­mi­e­rul Pavel Filip se află, în peri­oada 14-16 mar­tie 2016, într-o vizită la Bru­xe­l­les, unde par­ti­cipă la cea de-a doua Reu­niune a Con­si­li­u­lui de Aso­ci­ere Repu­blica Mol­dova – Uniu­nea Euro­peană, se anunță într-un comu­ni­cat de presă al Guver­nu­lui.

În cadrul şedinţei din 12 mar­tie a Exe­cu­ti­vu­lui, a fost apro­bată com­po­nenţa nomi­nală a dele­ga­ţiei ţării noas­tre, din care fac parte: vice­pre­mi­e­rii Ghe­or­ghe Bălan, Andrei Gal­bur, minis­tru al Afa­ce­ri­lor Externe şi Inte­gră­rii Euro­pene, Octa­vian Cal­mîc, minis­tru al Eco­no­miei, pre­cum şi mini­ş­trii Finanţe­lor, Octa­vian Armaşu, Jus­ti­ţiei, Vla­di­mir Cebo­tari, Mediu­lui, Vale­riu Mun­teanu, Afa­ce­ri­lor Interne, Ale­xan­dru Jiz­dan, Agri­cul­tu­rii şi Indus­triei Ali­men­tare, Edu­ard Grama, men­țio­nează ace­eași sursă.

Pro­gra­mul vizi­tei la Bru­xe­l­les a Pre­mi­e­ru­lui Pavel Filip include şi o serie de între­ve­deri cu îna­lţi ofi­ci­ali din cadrul struc­tu­ri­lor euro­pene, în cadrul cărora vor fi pre­zen­tate rezul­ta­tele obţi­nute de Exe­cu­tiv în pro­ce­sul de pro­mo­vare a refor­me­lor, dar și pri­o­ri­tă­țile de dezvol­tare a ţării noas­tre, în peri­oada urmă­toare, se spune în înche­iere.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • alex koo­per

    Dupa aceasta vizita sper sa se miste totul in Mol­dova mai cu fier­bin­teala si cu silinta. Popo­rul asteapta fapte si rezul­tate. Hai odata doamne si in Mol­dova sa rasara soa­rele….

  • Teo­dor Țăranu

    Are el Filip poten­țial, sper doar să nu se oprească din acti­vi­ta­tea efi­cientă din anu­mite motive că asta ar fi caput pen­tru Mol­dova. Cât de vizită, sper că euro­pe­nii măcar știu cum să apre­cieze, că mol­do­ve­nii nu prea pot.