ajjjj

Al doilea candidat înscris la funcția de guvernator al BNM

Vadim Brîn­zan este al doi­lea can­di­dat înscris la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei.

Potri­vit CV-ului depus de can­di­dat, Vadim Brîn­zan este absol­vent al Uni­ver­si­tă­ții Har­vard, SUA și are mai mulți ani expe­riență de muncă în dome­niul financiar-bancar și inves­ti­țio­nal, în Sta­tele Unite ale Ame­ri­cii și Europa.

Vadim Brîn­zan s-a năs­cut în anul 1971. El este căsă­to­rit și are trei copii. Acesta vor­bește flu­ent româna, engleza și rusa.

În scri­soa­rea sa de moti­vare, Brîn­zan sus­ține că anii săi de expe­riență ar putea să-l ajute să solu­țio­neze pro­ble­mele cu care se con­fruntă sec­to­rul ban­car din R. Mol­dova, „care este afec­tat nu doar de criza eco­no­mică mondi­ală, ci și de proasta guver­nare, fra­uda cor­po­ra­tivă și supra­ve­ghea­rea ine­fi­cientă…”, men­țio­nează al doi­lea can­di­dat.

Amin­tim că pri­mul can­di­dat înre­gis­trat în con­cur­sul pen­tru ocu­pa­rea func­ției de guver­na­tor al BNM este Roman Cer­nî­șev. Acesta are 42 de ani și este un om de afa­ceri, năs­cut în R. Mol­dova, dar care locu­i­iește de mai mulți ani în Israel. În CV-ul aces­tuia, publi­cat pe site-ul Par­la­men­tu­lui acesta pre­ci­zează că s-a mutat din Mol­dova în Israel, în anul 1995 , iar acum deține, atât cetă­țe­nia Isra­e­lu­lui, cât și a R. Mol­dova. Acesta vor­bește rusa, ebraica și engleza flu­ent, în timp ce limba română o cunoaște la nivel „satis­fă­că­tor”.

Ante­rior, Andrian Candu, pre­șe­din­tele Par­la­men­tu­lui men­ționa că sunt câțiva can­di­dați la func­ția de guver­na­tor. El men­ționa că vii­to­rul șef al Băn­cii Națio­nale va fi cu expe­riență obți­nută peste hota­rele țării.

Men­țio­năm că ter­me­nul limită pen­tru depu­ne­rea dosa­re­lor este 22 febru­a­rie 2016, ora 17.00.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Ana­to­lie Mere­uta

  Avem doi candidati,gata l-am paca­lit pe amba­sa­do­rul USA,care nu inte­le­gea rea­le­ge­rea lui Poa­le­lungi din nou si sin­gur candidat,oare care din cei doi este cel dorit si care iepurele,eu zic ca al doi­lea va fi alesul,dar pana pe 22 cred ca mai apare unul,ori cine trebuie,ori un alt iepuras,care alearga si apoi se retrage sau nu se pre­zinta sau nu are ceva la dosar ca ran­dul trecut,iar Candu numeste pe cine vrea el si Plahotniuk,daca nu o fi chiar omul lui plahotniuk..Amandoi au lucrat afara stiu rusa si engleza,cu romana unul sta mai rau,dar nu se cere romana,ci engleza flu­ient,,,

 • Simion

  Sper ca este ver­ti­cal, onest si demn de dna Nadejda Branzan.

  • tara­sov ion

   este fiul fos­tei depu­tate Nadejda Branzan si cunoaste si Ukraina unde a lucrat,el fiind casa­to­rit cu o ukrainianca,mama copi­i­lor sai,deci stie bine zona,dar nu cred ca si fina­ciar,,,

 • tara­sov ion

  Eu am o sin­gura reti­nere si anume nici­u­nul nu lucreaza in finan­tele noas­tre din Moldova,dar cred ca mai apro­piat de pro­bleme pare a fi dl,Branzan,dar sa nu fie mani­pu­lat ca si Dragutanu,ca atunci este chiar rau de tot,Eu vad doi oameni buni la BNM si anume ban­ke­rul strain care afirma ca mai cade o banca de la Soci­ete Gene­rale din Moldova,dar nu cred ca are ceta­te­nia si dl,Sturza care stie multe,are rela­tii in Roma­nia si in UE si nu poate fi cum­pa­rat de nimeni de la noi,,