Al doilea candidat înscris la funcția de guvernator al BNM

Vadim Brîn­zan este al doi­lea can­di­dat înscris la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­na­le a Mol­do­vei.

Potri­vit CV-ului depus de can­di­dat, Vadim Brîn­zan este absol­vent al Uni­ver­si­tă­ții Har­vard, SUA și are mai mul­ți ani expe­rien­ță de mun­că în dome­ni­ul financiar-bancar și inves­ti­țio­nal, în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii și Euro­pa.

Vadim Brîn­zan s-a năs­cut în anul 1971. El este căsă­to­rit și are trei copii. Aces­ta vor­beș­te flu­ent româ­na, engle­za și rusa.

În scri­soa­rea sa de moti­va­re, Brîn­zan sus­ți­ne că anii săi de expe­rien­ță ar putea să-l aju­te să solu­țio­ne­ze pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă sec­to­rul ban­car din R. Mol­do­va, „care este afec­tat nu doar de cri­za eco­no­mi­că mondi­a­lă, ci și de proas­ta guver­na­re, fra­u­da cor­po­ra­ti­vă și supra­ve­ghea­rea ine­fi­cien­tă…”, men­țio­nea­ză al doi­lea can­di­dat.

Amin­tim că pri­mul can­di­dat înre­gis­trat în con­cur­sul pen­tru ocu­pa­rea func­ți­ei de guver­na­tor al BNM este Roman Cer­nî­șev. Aces­ta are 42 de ani și este un om de afa­ce­ri, năs­cut în R. Mol­do­va, dar care locu­i­ieș­te de mai mul­ți ani în Isra­el. În CV-ul aces­tu­ia, publi­cat pe site-ul Par­la­men­tu­lui aces­ta pre­ci­zea­ză că s-a mutat din Mol­do­va în Isra­el, în anul 1995 , iar acum deți­ne, atât cetă­țe­nia Isra­e­lu­lui, cât și a R. Mol­do­va. Aces­ta vor­beș­te rusa, ebrai­ca și engle­za flu­ent, în timp ce lim­ba româ­nă o cunoaș­te la nivel „satis­fă­că­tor”.

Ante­ri­or, Andri­an Can­du, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui men­țio­na că sunt câți­va can­di­dați la func­ția de guver­na­tor. El men­țio­na că vii­to­rul șef al Băn­cii Națio­na­le va fi cu expe­rien­ță obți­nu­tă pes­te hota­re­le țării.

Men­țio­năm că ter­me­nul limi­tă pen­tru depu­ne­rea dosa­re­lor este 22 febru­a­rie 2016, ora 17.00.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. Anatolie Mereuta

  Avem doi candidati,gata l-am paca­lit pe amba­sa­do­rul USA,care nu inte­le­gea rea­le­ge­rea lui Poa­le­lun­gi din nou si sin­gur candidat,oare care din cei doi este cel dorit si care iepurele,eu zic ca al doi­lea va fi alesul,dar pana pe 22 cred ca mai apa­re unul,ori cine trebuie,ori un alt iepuras,care alear­ga si apoi se retra­ge sau nu se pre­zin­ta sau nu are ceva la dosar ca ran­dul trecut,iar Can­du numes­te pe cine vrea el si Plahotniuk,daca nu o fi chiar omul lui plahotniuk..Amandoi au lucrat afa­ra stiu rusa si engleza,cu roma­na unul sta mai rau,dar nu se cere romana,ci engle­za flu­ient,,,

  • tarasov ion

   este fiul fos­tei depu­ta­te Nadej­da Branzan si cunoas­te si Ukrai­na unde a lucrat,el fiind casa­to­rit cu o ukrainianca,mama copi­i­lor sai,deci stie bine zona,dar nu cred ca si fina­ci­ar,,,

 2. tarasov ion

  Eu am o sin­gu­ra reti­ne­re si anu­me nici­u­nul nu lucrea­za in finan­te­le noas­tre din Moldova,dar cred ca mai apro­pi­at de pro­ble­me pare a fi dl,Branzan,dar sa nu fie mani­pu­lat ca si Dragutanu,ca atun­ci este chiar rau de tot,Eu vad doi oame­ni buni la BNM si anu­me ban­ke­rul strain care afir­ma ca mai cade o ban­ca de la Soci­e­te Gene­ra­le din Moldova,dar nu cred ca are ceta­te­nia si dl,Sturza care stie multe,are rela­tii in Roma­nia si in UE si nu poa­te fi cum­pa­rat de nime­ni de la noi,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *