Noul ministru al Transporturilor, naşul fiicei lui Valeriu Guma şi vânător în Pădurea Domnească

Vasile Bot­nari, depu­tat PD, va fi noul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor.  Bot­nari, un finanţa­tor al PD este naşul Danie­lei Guma şi a lui Ana­to­lie Moruz, fiica şi res­pec­tiv gine­rele depu­ta­tu­lui PD Vale­riu Guma.

În penul­tima zi a anu­lui 2012, după inci­den­tul cu Sorin Paciu din «Pădu­rea Domnească» Vasile Bot­nari a par­ti­ci­pat la vână­toare anume în Pădu­rea Domnească, ală­turi de alte nume impor­tante.

Con­form lis­tei pre­zen­tate ante­rior de ZdG, la acea vână­toare au par­ti­ci­pat 17 per­soane, toate cu car­nete de vână­tor. Prin­tre par­ti­ci­panţi des­co­pe­rim mai multe nume impor­tante: Vla­di­mir Ţur­can, fost depu­tat şi fost minis­tru de Interne, Vita­lie Apostu, fost adjunct al pro­cu­ro­ru­lui de Chi­şi­nău, Vale­riu Guma, depu­tat PD, dar şi Vla­di­mir Coles­ni­cenco, om de afa­ceri, cunos­cut în cali­tate de admi­nis­tra­tor al afa­ce­ri­lor con­tro­ver­sa­tu­lui Boris Bir­stein în R. Mol­dova şi, tot­o­dată, preşe­dinte al Aso­ci­a­ţiei Pre­sei Spor­tive din Mol­dova (APSM).

În lista deţi­nută de ZdG mai apar câteva nume inte­re­sante, deşi mai puţin cunos­cute. Ast­fel, la acea vână­toare a par­ti­ci­pat şi omul de afa­ceri Ana­to­lie Moruz, gine­rele depu­ta­tu­lui PD Vale­riu Guma, Vasile Bot­nari, naşul lui Moruz, Igor Tca­cenco, con­si­lier PD în satul Slo­bo­zia, dar şi alţi câţiva oameni de afa­ceri.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • ALA

  Nu glu­miti asa.Sper ca gresiti.Noi vrem dru­muri euro­pene le vom avia cu asa indi­vid?

 • Ion

  Vasile Bot­nari e unul res­pon­sa­bil si omul din dome­niu ,dea­ceea cu sigu­ranta va fi inre­gis­trate suc­cese ine­dite in dome­niul dru­mu­ri­lor.

 • Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  Pai PD si Guma tre­buie sa aibă si in guvern oameni siguri, pt a fi infor­mați si apa­rati, in caz ca pro­cu­ro­rul nou ales nu va avea posi­bi­li­ta­tea sa-i apere!
  EPIGRAMA, P.CARARE : MEDITATIA UNEI URNE.
  Dar cum sa fac aici, la voi,
  Spre pro­pa­sire sal­tul?
  Când dat afara un gunoi ,
  E- nlo­cuit cu altul!

 • Magda

  Degeaba scri­eti toate aceste infor­ma­tii adevarate,caci “poli­ti­cie­nii” isi rezolva pro­ble­mele lor”de familie”.Intr-o tara nor­mala asa ceva este exclus sa se intam­ple.

 • Leon

  Oare nu-i acel Vasea Bot­nari, care umbla cu torba pe la antre­pre­no­rii “Moldtelecom”-ului stran­gand ciu­bu­cu­rile p/u Papu­sar?

 • Ion

  Si ce daca a par­ti­ci­pat la vina­toare in ultima zi a anu­lui 2012? Doar se spune clar ca are car­net de vina­tor. Nu tre­buie sa cri­ti­cam aiu­rea. Cel mai bine este sa astep­tam o 100 de zile sa vedem cum se va mani­festa dum­ne­a­lui. Dupa cite stiu, din­sul este o per­soana cu expe­rienta in dome­niul mana­ge­men­tu­lui. A acti­vat in mai multe com­pa­nii euro­pene ca con­sul­tat. Si cu expe­rienta pe care o are sper ca va face treaba la minis­ter. UN bun minis­tru tre­buie sa fie in ace­lasi timp si un bun mana­ger.