sondaj

[sondaj] În căutarea miliardului

Banca Naţio­nală are un nou guver­na­tor, Ser­giu Cio­clea. Fos­tu­lui guver­na­tor, Dorin Dră­gu­ţanu, i-a fost accep­tată demi­sia, fără a i se cere expli­ca­ţii în cazul mili­ar­du­lui furat, tot aşa cum nu i s-a cerut nici pro­cu­ro­ru­lui gene­ral C. Gurin. Între timp, Filat rămâne în arest, Şor – prin­ci­pa­lul sus­pect în „jaful seco­lu­lui”, este în liber­tate, iar cel de-al doi­lea raport Kroll este în întâr­zi­ere cu 7 săp­tămâni. Sin­gu­rii care mai „bat clo­po­tele” sunt par­te­ne­rii noș­tri de dezvol­tare.

Unde-i miliardul: o întrebare fără răspuns?

559-s-rojcovVladimir Rojkov, pensionar

Şi noi ne între­băm, unde-i? Dar, mai ales, cine-s hoţii? Şi dacă guver­na­rea tace, înseamnă că ori a furat, ori s-a împăr­țit cu hoții. Noi, mai în glumă, mai în serios, am ajuns să vor­bim la Orhei des­pre „sin­dro­mul Şor”. E un hoţ, dar pen­tru că a repa­rat cateva dru­muri şi a orga­ni­zat câteva con­certe, mulţi îl vor pri­mar pe viaţă, deşi locul lui e la puş­că­rie. Şi va sta la puş­că­rie, la fel ca şi capii regi­mu­lui oli­gar­hic, care încearcă, ca şi Şor, să ne cum­pere cu măslu­i­rea tari­fe­lor şi pen­si­i­lor. Eu nu cred că Cio­clea, în locul lui Dră­gu­ţanu, sau alt­ci­neva, în locul lui Gurin, poate schimba ceva. Un sis­tem mafiot şi corupt îi va corupe, chiar dacă nu sunt corupți… Tre­buie schim­bat sis­te­mul. Şi pe cei care slu­jesc acest sis­tem ban­di­tesc.

559-popoviciNionela Popovici, pedagog

Nu știu dacă îşi mai bate capul cineva de acest mili­ard. Există o vorbă: ce a nime­rit în gura por­cu­lui, nu mai scoate nimeni îna­poi. Cam asta e şi cu mili­ar­dul. Fap­tul că avem un guver­na­tor nou încă nu ne dă mare opti­mism. De unde știm cine este el? Tot așa şi cu Kroll. A mai exis­tat şi pri­mul raport Kroll şi ce s-a schim­bat? Lucru­rile tre­buie ținute la con­trol din strâns. Şi de soci­e­tate, şi de finan­ța­to­rii externi. Pre­siune şi con­trol. Alt­fel nu reu­şim. Şor e prin­ci­pa­lul sus­pect. Şi dacă sus­pec­tul rămâne în liber­tate, cine să întoarcă mili­ar­dul? Am impre­sia că subiec­tul s-a cam „răcit”. Nu se mai vor­bește de el la pro­teste, nu prea se mai scrie în presă. Dar nu e de uitat. Un mili­ard la 3 mili­oane de popu­la­ție nu e glumă.

559-s-naniBoris Nani, antreprenor

Mili­ar­dul furat poate fi întors doar sub pre­siune. Pe de o parte pre­siu­nea stră­zii (pen­tru că legea în stat nu func­țio­nează), iar pe de alta – cea a par­te­ne­ri­lor occi­den­tali, de care depinde finan­ța­rea R. Mol­dova. Schim­ba­rea guver­na­to­ru­lui nu rezolvă pro­blema. E o farsă. Ei vor să arate euro­pe­ni­lor că fac reforme, ca să li se dea bani. Par­te­ne­rii noș­tri, sper că înțe­leg acest lucru. Dacă FMI va rămâne pe pozi­ţii şi nu va da niciun ban până nu se cla­ri­fică lucru­rile în dosa­rul mili­ar­du­lui furat, atunci e real să vedem banii îna­poi. Guver­nan­ții noș­tri tre­buie puși în fața fap­tu­lui: ori se apucă de reforme, fac ordine în sis­te­mul ban­car, întorc mili­ar­dul şi judecă vino­va­ţii, ori sunt lăsați să moară de moar­tea lor.

559-s-artinAna Artin, contabil

Nu ştiu ce-i în capul guver­nan­ți­lor, pen­tru că mili­ar­dul furat e şi crimă, şi păcat. Şi e pe seama lor, indi­fe­rent cine ar fi hoţii sau com­pli­cii lor: Filat? Şor? Pla­ho­t­niuc? Dră­gu­ţanu? Gurin? Che­traru?… Când a fost ares­tat Filat, Gurin ame­nința că pro­ce­sul a por­nit, că vor urma şi alții. Şi? Che­traru declara şi el cu un an în urmă că ştie unde-i mili­ar­dul, dar fără vreun rezul­tat. Gurin a ple­cat „nepă­tat”. Dră­gu­ţanu, la fel, iar Şor, în loc de puș­că­rie, stă pri­mar la Orhei. Noua coa­li­ţie, sub Pla­ho­t­niuc, nu a făcut nimic ca să schimbe lucru­rile. Lumea îndură sără­cie, iar ei plă­ce­rea de a fura. Tre­buie să plece, că aşa cum este nu se mai poate. Spe­răm să putem alege un alt­fel de pre­șe­dinte, după care vor urma şi alte schim­bări.

559-s-lucaPetru Luca, profesor de istorie, pensionar

Atât timp cât hunta-i la putere, nu vedem noi mili­ar­dul îna­poi. De bună­voie, nu o să-l întoarcă nimeni. Fap­tul că-i ares­tat Filat nu rezolvă nimic. Vedeţi cum s-au schim­bat acu­za­ți­ile: când l-au ares­tat au zis că-i pen­tru fur­tul mili­ar­du­lui, ca mai apoi să fie acu­zat de luare de mită de la Şor. Şi nici cu Şor lucru­rile nu sunt clare. Ares­tat că a furat mili­ar­dul, iar din arest la domi­ci­liu – can­di­dat la Orhei şi, poftim, în loc de puș­că­rie, pri­mar la pri­mă­ria Orhe­iu­lui. Bles­tem. E mâna tar­to­ru­lui de Pla­ho­t­niuc. Fără el nu s-a făcut. Dacă nu dăm jos această huntă, nu schim­băm nimic în R. Mol­dova. Tre­buie să câști­găm ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale, să facem ale­geri par­la­men­tare anti­ci­pate şi să cură­țăm tot pe un capăt.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Ana­to­lie Mere­uta

    Toti cre­dem ca pana nu se rezolva cu mili­ar­dul nu pri­mim bani de la FMI sau alte banci,numai ca toti uitam ceva si anume banii vin pt,tara,pt,noi toti,iar fur­tul este facut in folo­sul celor bogati,iar daca nu vin bani din exterior,nu boga­tii patimesc,ci noi ceilalti,Cineva zicea de ale­geri la pre­se­dinte si de anti­ci­pate pe reteta Dodon-Nastase -Usatai,fiecare cu cate o pata-Dodon-hotelul de la Odessa,Usatai-afaceri de filo­log cu caile terate ruse,iar Nas­tase cu cei doi Topa fugiti,deci pe cine alegem,ce vor face ei dife­rit decat Pla­ho­t­niuk si ai lui de la putere de acum?