[sondaj] În căutarea miliardului

Ban­ca Naţio­na­lă are un nou guver­na­tor, Ser­giu Cio­clea. Fos­tu­lui guver­na­tor, Dorin Dră­gu­ţa­nu, i-a fost accep­ta­tă demi­sia, fără a i se cere expli­ca­ţii în cazul mili­ar­du­lui furat, tot aşa cum nu i s-a cerut nici pro­cu­ro­ru­lui gene­ral C. Gurin. Între timp, Filat rămâ­ne în arest, Şor – prin­ci­pa­lul sus­pect în „jaful seco­lu­lui”, este în liber­ta­te, iar cel de-al doi­lea raport Kro­ll este în întâr­zi­e­re cu 7 săp­tămâ­ni. Sin­gu­rii care mai „bat clo­po­te­le” sunt par­te­ne­rii noș­tri de dezvol­ta­re.

Unde-i miliardul: o întrebare fără răspuns?

559-s-rojcovVladimir Rojkov, pensionar

Şi noi ne între­băm, unde-i? Dar, mai ales, cine-s hoţii? Şi dacă guver­na­rea tace, înseam­nă că ori a furat, ori s-a împăr­țit cu hoții. Noi, mai în glu­mă, mai în seri­os, am ajuns să vor­bim la Orhei des­pre „sin­dro­mul Şor”. E un hoţ, dar pen­tru că a repa­rat cate­va dru­mu­ri şi a orga­ni­zat câte­va con­cer­te, mulţi îl vor pri­mar pe via­ţă, deşi locul lui e la puş­că­rie. Şi va sta la puş­că­rie, la fel ca şi capii regi­mu­lui oli­gar­hic, care încear­că, ca şi Şor, să ne cum­pe­re cu măslu­i­rea tari­fe­lor şi pen­si­i­lor. Eu nu cred că Cio­clea, în locul lui Dră­gu­ţa­nu, sau alt­ci­ne­va, în locul lui Gurin, poa­te schim­ba ceva. Un sis­tem mafi­ot şi corupt îi va coru­pe, chiar dacă nu sunt corup­ți… Tre­bu­ie schim­bat sis­te­mul. Şi pe cei care slu­jesc acest sis­tem ban­di­tesc.

559-popoviciNionela Popovici, pedagog

Nu știu dacă îşi mai bate capul cine­va de acest mili­ard. Exis­tă o vor­bă: ce a nime­rit în gura por­cu­lui, nu mai scoa­te nime­ni îna­poi. Cam asta e şi cu mili­ar­dul. Fap­tul că avem un guver­na­tor nou încă nu ne dă mare opti­mism. De unde știm cine este el? Tot așa şi cu Kro­ll. A mai exis­tat şi pri­mul raport Kro­ll şi ce s-a schim­bat? Lucru­ri­le tre­bu­ie ținu­te la con­trol din strâns. Şi de soci­e­ta­te, şi de finan­ța­to­rii exter­ni. Pre­siu­ne şi con­trol. Alt­fel nu reu­şim. Şor e prin­ci­pa­lul sus­pect. Şi dacă sus­pec­tul rămâ­ne în liber­ta­te, cine să întoar­că mili­ar­dul? Am impre­sia că subiec­tul s-a cam „răcit”. Nu se mai vor­beș­te de el la pro­tes­te, nu prea se mai scrie în pre­să. Dar nu e de uitat. Un mili­ard la 3 mili­oa­ne de popu­la­ție nu e glu­mă.

559-s-naniBoris Nani, antreprenor

Mili­ar­dul furat poa­te fi întors doar sub pre­siu­ne. Pe de o par­te pre­siu­nea stră­zii (pen­tru că legea în stat nu func­țio­nea­ză), iar pe de alta – cea a par­te­ne­ri­lor occi­den­ta­li, de care depin­de finan­ța­rea R. Mol­do­va. Schim­ba­rea guver­na­to­ru­lui nu rezol­vă pro­ble­ma. E o far­să. Ei vor să ara­te euro­pe­ni­lor că fac refor­me, ca să li se dea bani. Par­te­ne­rii noș­tri, sper că înțe­leg acest lucru. Dacă FMI va rămâ­ne pe pozi­ţii şi nu va da niciun ban până nu se cla­ri­fi­că lucru­ri­le în dosa­rul mili­ar­du­lui furat, atun­ci e real să vedem banii îna­poi. Guver­nan­ții noș­tri tre­bu­ie puși în fața fap­tu­lui: ori se apu­că de refor­me, fac ordi­ne în sis­te­mul ban­car, întorc mili­ar­dul şi jude­că vino­va­ţii, ori sunt lăsa­ți să moa­ră de moar­tea lor.

559-s-artinAna Artin, contabil

Nu ştiu ce-i în capul guver­nan­ți­lor, pen­tru că mili­ar­dul furat e şi cri­mă, şi păcat. Şi e pe sea­ma lor, indi­fe­rent cine ar fi hoţii sau com­pli­cii lor: Filat? Şor? Pla­ho­t­niuc? Dră­gu­ţa­nu? Gurin? Che­tra­ru?… Când a fost ares­tat Filat, Gurin ame­nin­ța că pro­ce­sul a por­nit, că vor urma şi alții. Şi? Che­tra­ru decla­ra şi el cu un an în urmă că ştie unde-i mili­ar­dul, dar fără vre­un rezul­tat. Gurin a ple­cat „nepă­tat”. Dră­gu­ţa­nu, la fel, iar Şor, în loc de puș­că­rie, stă pri­mar la Orhei. Noua coa­li­ţie, sub Pla­ho­t­niuc, nu a făcut nimic ca să schim­be lucru­ri­le. Lumea îndu­ră sără­cie, iar ei plă­ce­rea de a fura. Tre­bu­ie să ple­ce, că aşa cum este nu se mai poa­te. Spe­răm să putem ale­ge un alt­fel de pre­șe­din­te, după care vor urma şi alte schim­bă­ri.

559-s-lucaPetru Luca, profesor de istorie, pensionar

Atât timp cât hunta-i la pute­re, nu vedem noi mili­ar­dul îna­poi. De bună­vo­ie, nu o să-l întoar­că nime­ni. Fap­tul că-i ares­tat Filat nu rezol­vă nimic. Vedeţi cum s-au schim­bat acu­za­ți­i­le: când l-au ares­tat au zis că-i pen­tru fur­tul mili­ar­du­lui, ca mai apoi să fie acu­zat de lua­re de mită de la Şor. Şi nici cu Şor lucru­ri­le nu sunt cla­re. Ares­tat că a furat mili­ar­dul, iar din arest la domi­ci­liu – can­di­dat la Orhei şi, poftim, în loc de puș­că­rie, pri­mar la pri­mă­ria Orhe­iu­lui. Bles­tem. E mâna tar­to­ru­lui de Pla­ho­t­niuc. Fără el nu s-a făcut. Dacă nu dăm jos aceas­tă hun­tă, nu schim­băm nimic în R. Mol­do­va. Tre­bu­ie să câști­găm ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le, să facem ale­ge­ri par­la­men­ta­re anti­ci­pa­te şi să cură­țăm tot pe un capăt.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Anatolie Mereuta

    Toti cre­dem ca pana nu se rezol­va cu mili­ar­dul nu pri­mim bani de la FMI sau alte banci,numai ca toti uitam ceva si anu­me banii vin pt,tara,pt,noi toti,iar fur­tul este facut in folo­sul celor bogati,iar daca nu vin bani din exterior,nu boga­tii patimesc,ci noi ceilalti,Cineva zicea de ale­ge­ri la pre­se­din­te si de anti­ci­pa­te pe rete­ta Dodon-Nastase -Usatai,fiecare cu cate o pata-Dodon-hotelul de la Odessa,Usatai-afaceri de filo­log cu cai­le tera­te ruse,iar Nas­ta­se cu cei doi Topa fugiti,deci pe cine alegem,ce vor face ei dife­rit decat Pla­ho­t­niuk si ai lui de la pute­re de acum?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *