Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Ce este medierea? Explicăm

Ce este medierea? Explicăm

Dacă ai o problemă de ordin juridic și vrei să-ți faci dreptate, ai trei opțiuni. Fie te adresezi în instanța de judecată, fie la curtea de arbitraj, fie apelezi la mediere. Ziarul de Gardă explică ce este medierea, cum poți să apelezi la această procedură și care sunt avantajele ei.

Medierea reprezintă o metodă alternativă de soluționare a litigiilor – pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane numite „mediator”. Mediatorul este o persoană specializată în soluționarea conflictelor, care are o pregătire specială și în timpul desfășurării medierii folosește tehnici specifice de soluționare a conflictului. 

Ce fel de litigii pot fi soluționate cu ajutorul medierii?

Cu ajutorul medierii pot fi soluționate atât litigiile penale și contravenționale, cât și cele civile, fie ele litigii comerciale, familiale, de muncă, locative sau de alt tip. În general, poate fi mediat orice litigiu, dacă legea permite tranzacția.

Cauzele penale care pot fi mediate sunt de două categorii – sunt litigii penale în care acordul de împăcare va înlătura răspunderea penală și litigii penale în care acordul de împăcare nu va înlătura răspunderea penală, însă va fi o circumstanță atenuantă”, explică Felicia Chifa, președinta Consiliului de Mediere.

Poți să apelezi la mediere chiar și după ce te-ai adresat în instanța de judecată. În acest caz,  procesul va fi suspendat, iar în cazul încheierii unei tranzacții, vei avea posibilitatea să-ți restitui în totalitate taxa de stat.

Care sunt avantajele medierii?

În primul rând, e vorba despre rapiditate. Dacă în instanța de judecată un litigiu va fi soluționat chiar în câțiva ani, în mediere se rezolvă în cel mult trei luni, dar practica arată că medierea durează 5-7 ședințe.

Felicia Chifa

În plus, procesul de mediere este confidențial, atât din punct de vedere al desfășurării ședințelor de mediere, cât și al tranzacției, și al conținutului tranzacției. Procesul de mediere este mai puțin costisitor și este absolut benevol. Părțile oricând pot renunța la mediere și chiar reveni la mediere după ce au renunțat. Procesul de mediere, comparativ cu alte procese, este flexibil, adică data, ora, locul medierii va fi ales împreună de mediator și de către părți”, menționează Felicia Chifa.

Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi dacă ai ales medierea

Mai întâi trebuie să identifici un mediator. În R. Moldova activează în prezent circa 170 de mediatori înscriși în Registrul de stat al mediatorului. Lista mediatorilor acreditați este publică,  atât pe site-ul Consiliului de Mediere, cât și pe site-ul Ministerului Justiției, dar și pe portalurile instanțelor de judecată. Apoi, împreună cu cealaltă parte la conflict, va trebui să semnezi un contract cu mediatorul, prin care îl veți împuternici să rezolve conflictul.

Medierea este mai puțin costisitoare decât alte modalități de soluționare a litigiilor și întotdeauna onorariul este decis de comun acord cu părțile și mediatorul. Nu avem tarife speciale pentru mediere, de aceea rămâne la libera înțelegere a mediatorului și a părților participante la proces”, precizează președinta Consiliului de Mediere.

Potrivit ei, regula generală este că onorariul se achită de către ambele părți. Totodată, nu sunt excluse și situațiile când onorariul este achitat de o singură parte. Astfel, în cauzele penale, de regulă, achită făptuitorul, în cauzele civile, practica arată că achită ambele părți, spune Felicia Chifa.

Cât de des apelează moldovenii la mediatori? 

Statistica arată că în Republica Moldova numărul medierilor este în creștere. În ultimii cinci ani, numărul cererilor de soluționare a conflictelor adresate mediatorilor a crescut de 14 ori, iar pe parcursul anului 2022 au fost mediate  670 de litigii.

Acest articol a fost realizat grație suportului poporului american, prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul articolului este responsabilitatea Ziarului de Gardă și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.