Raport: Discursul instigator la ură împotriva comunităților rome, LGBT și de culoare este în creștere în R. Moldova

Discursul instigator la ură împotriva comunităților rome, LGBT și de culoare în discursul public se intensifică în Republica Moldova, iar autoritățile nu reușesc să adopte o poziție puternică față de declarațiile de intoleranță, susține Comisia Europeană contra Rasismului și Intoleranței (ECRI) a Consiliului Europei într-un raport publicat astăzi, 2 octombrie 2018.

În raport se arată că doar câteva dintre cazurile de discurs instigator la ură ajung în instanțele de judecată (6 la număr, între 2015 și 2017) și solicită autorităților să elaboreze o strategie care să prevină și să se asigure că astfel de cazuri sunt în mod eficient urmărite și pedepsite.

ECRI salută progresele înregistrate în lupta împotriva rasismului și a discriminării în anumite zone ale R. Moldova, dar în același timp își exprimă îngrijorarea cu privire la o serie de probleme care persistă.

În raport se arată că în R. Moldova există un nivel înalt de subraportare a discursului instigator la ură și a violenței motivate de ură, majoritatea cazurilor fiind tratate drept contravenții. Faptul că aceste infracțiuni nu sunt urmărite penal nu asigură un efect eficient de descurajare împotriva lor. În plus, acest lucru arată lipsa de cunoștințe și de expertiză a organelor de drept în recunoașterea acestor infracțiuni.

ECRI notează că prejudecățile împotriva persoanelor LGBT sunt răspândite pe larg în R. Moldova și îndeamnă autoritățile să adopte în mod urgent un plan de acțiune pentru protejarea persoanelor LGBT împotriva discursului instigator la ură, a violenței și a discriminării și să reformeze legea penală pentru a face din motivație homo/transfobică, o circumstanță gravă.

Alte motive de îngrijorare sunt lipsa severă a resurselor umane și financiare ale Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPPEDAE) și ale Avocatului Poporului (Ombudsman), faptul că R. Moldova nu a ratificat încă Protocolul nr. 12 al Convenției Europene a drepturilor omului, dar și unele deficiențe ale legislației privind combaterea rasismului și a discriminării rasiale.

Situația romilor rămâne îngrijorătoare dat fiind că strategiile naționale care vizează îmbunătățirea integrării lor nu au fost pe deplin puse în aplicare, ratele de abandon școlar rămân ridicate, iar accesul la locuri de muncă este alarmant de scăzut. ECRI subliniază situația deosebit de vulnerabilă a femeilor rome.

Pe de altă parte, ECRI recunoaște că R. Moldova a înregistrat progrese în anumite domenii, din 2014, când ECRI a adoptat ultimul său raport. CPPEDAE a devenit mai vizibil și mai eficient în activitatea sa, iar Ombudsman este mai puternic decât oricând, odată cu adoptarea, în 2014, a Legii privind Avocatul Poporului.

Autoritățile au aprobat planul de acțiune care acoperă perioada 2016-2020 pentru a îmbunătăți educația, ocuparea forței de muncă și sănătatea pentru romi și pentru a spori accesul la ocuparea forței de muncă, asistență medicală și alte servicii de bază pentru toți cetățenii străini, imigranți și refugiați. În plus, au adoptat o strategie pentru consolidarea relațiilor interetnice pentru perioada 2017-2027, inclusiv măsuri care vizează prevenirea și eliminarea discriminării prin xenofobie și stereotipuri etnice, prin programe de consolidare a capacităților pentru societatea civilă și instituțiile publice.

Comisia Europeană contra Rasismului și Intoleranței a Consiliului Europei solicită autorităților din R. Moldova să acționeze în mai multe domenii și face un șir de recomandări autorităților din R. Moldova, care urmează să facă obiectul unei evaluări ulterioare în termen de doi ani: 

  • R. Moldova ar trebui să ratifice Protocolul nr.12 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
  • Autoritățile moldovenești ar trebui să alinieze Codul Penal, precum și, în general, prevederile legale civile și administrative, în conformitate cu Recomandarea de Politică Generală nr. 7 a ECRI.
  • Împreună cu grupurile relevante ale societății civile și organizațiile internaționale, autoritățile ar trebui să dezvolte o strategie cuprinzătoare pentru prevenirea și combaterea discursului de ură.
  • Autoritățile ar trebui să instituie un sistem de colectare a datelor dezagregate, pentru a oferi o viziune coerentă și integrată a cazurilor, prin înregistrarea motivației specifice a infracțiunilor homo/transfobice (discursul de ură și violență) raportate poliției, precum și acțiunile întreprinse de sistemul judiciar, iar aceste informaţii trebuie puse la dispoziția publicului.
  • Poliția și organele de urmărire penală ar trebui să investigheze pe deplin toate cazurile de presupuse infracțiuni de ură și să se asigure că existența eventuală a unei motivații bazate pe prejudecăți este luată în considerare în mod constant în rapoartele și investigațiile poliției, precum și în orice procedură judiciară ulterioară.
  • Pentru a aborda problema sub-raportării, autoritățile ar trebui să pună în aplicare măsuri de consolidare a încrederii, pentru a ameliora relația dintre poliție și grupurile vulnerabile, în special comunitățile de romi și LGBT.
  • De asemenea, autoritățile ar trebui să propună activități de formare profesională pentru organele de aplicarea legii și pentru sistemul judiciar privind infracțiunile motivate de ură, inclusiv discursurile de ură. O astfel de instruire profesională ar trebui să acopere infracțiunile rasiste și de ură homo/transfobice, precum și profilarea rasială.
  • Pentru punerea în aplicare efectivă a planului de acțiune pentru susţinerea populaţiei de etnie romă, ar trebui alocate fonduri adecvate pentru perioada 2016-2020. În plus, fără întârziere, autoritățile ar trebui să aloce fonduri suficiente care să permită recrutarea de mediatori în comunitățile rome, așa cum s-a prevăzut în primul Plan de acțiune pentru susţinerea populaţiei de etnie romă. Autoritățile ar trebui să consolideze capacitatea instituțională a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE) și instituţia Ombudsmanului.
  • Ar trebui adoptat un plan de acțiune care să protejeze persoanele LGBT împotriva  discursului de ură, a violenței și a discriminării și să sensibilizeze cu privire la condițiile  lor de viață, precum și să transforme în realitate, dreptul lor la un tratament egal.

Raportul a fost elaborat ținând cont de evoluțiile de până la 23 martie 2018.

ECRI este un organism de monitorizare a drepturilor omului al Consiliului Europei care se specializează în problemele legate de lupta împotriva rasismului, a discriminării (pe motiv de „rasă”, origine etnică/națională, culoare, cetățenie, religie, limbă, orientare sexuală și identitate de gen), xenofobiei, antisemitismului și intoleranței; pregătește rapoarte și emite recomandări către statele membre.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *