Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Autoritățile municipale anunță o…

DOCAutoritățile municipale anunță o nouă licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

Foto: chisinau.md

Primăria municipiului Chișinău anunță că miercuri, 22 decembrie, va avea loc licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău.

Concursul se va desfășura în sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, (or. Chișinău, str. Bulgară, 43).

La licitație sunt expuse 20 loturi de pământ cu suprafețe de la 0,01 ha până la 0,81 ha, pentru diverse destinații: ansambluri rezidențiale, obiective comerciale, construcții locativ-individuale sau pentru deservirea obiectivului existent (pentru deținătorii de terenuri adiacente). Prețul inițial al terenurilor variază de la 150 de mii de lei, până la 35 de milioane de lei.

„La licitație pot participa persoane fizice și juridice din R. Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului – Agenția „Capitalimobil” SRL, următoarele acte: cererea în forma stabilită; extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice); procura (în cazul participării prin reprezentant); copia actului de identitate; documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare”, se arată într-o notă informativă a Primăriei.

Pe 8 decembrie curent, va avea loc o licitație cu strigare pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietate municipală. La concurs vor fi expuse 20 de spații cu altă destinație decât cea locativă, încăperi izolate și clădiri separate, cu suprafețe de la 5 m² până la 144 m².

Publicitate
Publicitate