Principală  —  Ştiri  —  Social   —   CEDO cere protecție pentru cuplurile…

CEDO cere protecție pentru cuplurile LGBT din toate statele membre a Consiliului Europei. Avocată: „Cadru legal specific pentru cuplurile de același sex – asta se cere și de la R. Moldova”

Imagine simbol. Sursa: CNN

O decizie luată marți, 17 ianuarie, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) obligă toate statele membre a Consiliului Europei să instituie o formă legală de protecție a cuplurilor formate din persoane de același sex. Concret, în virtutea sentinței date în cazul Fedotova și alții contra Rusiei, toate statele semnatare ale Convenției Europene a Drepturilor Omului trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex și să creeze un cadru legal care să protejeze traiul în comun al acestor cupluri, scrie DW.

Contactată de ZdG, șefa Direcției agent guvernamental, Doina Maimescu, care asistă Agentul Guvernamental în activitatea sa de reprezentare în fața Curții Europene, de supraveghere a măsurilor de executare a hotărârilor și deciziilor Curții Europene și de implementare a standardelor Convenției la nivel național, a afirmat că încă nu a citit hotărârea CEDO și nu poate comenta efectul pe care îl va avea pentru R. Moldova. Aceasta a mai precizat că nu au fost înregistrate plângeri la CEDO împotriva R. Moldova în legătură cu imposibilitatea cuplurilor de același sex de a se căsători.

Potrivit avocatei Doina Ioana Străisteanu, și R. Moldova, care a devenit membru al Consiliului Europei în luna iulie 1995 și a ratificat Convenția europeană a drepturilor omului pe data de 24 iulie 1997, trebuie să adopte un cadru legal specific pentru cuplurile de același sex.

„Cadru legal specific pentru cuplurile de același sex – asta se cere și de la R. Moldova. (…) Vreau să cred că la scrierea acestei legi vor participa oameni inteligenți, neafectați de emoțiile și ura unor lideri creștini ortodocşi din țară care prin șantaj și atacuri la persoană au influențat introducerea, în trecut, în Legea nr. 121/2012 privind asigurarea egalității a unor excepții de la protecția împotriva discriminării”, a subliniat Străisteanu într-o postare pe pagina de Facebook a cabinetului său de avocatură.

Avocata a mai spus că odată cu înregistrarea relației, cuplul de același sex va obține protecție pentru:

  • dreptul de a lăsa moștenire/testament,
  • dreptul de a consimți la servicii medicale (transfuzie sânge, intervenții ce nu suferă amânare, donare de sânge etc.) pentru parterul (partenera),
  • partajul averii, achiziția de bunuri,
  • educația și creșterea copiilor comuni, dreptul de custodie asupra copiilor în caz de deces a partenerului (partenerei) când e mamă/tată,
  • dreptul de a decide asupra chestiunilor ce țin de înmormântare și moștenirea averii și altele

Cazul judecat la CEDO a dat dreptate celor trei cupluri care solicitaseră în Rusia dreptul de se căsători. Statul rus le-a respins acest drept iar în fața Curții Europene a argumentat că societatea rusă nu este pregătită să accepte acest pas. CEDO a respins contestația Moscovei și a transmis că, așa cum se întâmplă în orice situație, nici în cazul minorităților drepturile fundamentale nu depind de acceptul majorității.

„A fost un drum lung, pentru cuplurile de același sex, până au ajuns la această destinație. Întâi, Curtea a interpretat Art. 8 al Convenției lăsând o largă margine de apreciere statelor membre în a decide să permită sau nu înregistrarea relațiilor de același sex (căsătorie sau concubinaj) afirmând că nu există un consens la acest subiect printre statele membre a Consiliului Europei (anii 80). În următoarea decadă, Curtea a re-interpretat Art. 8 al Covenției spunând că Statele Membre au obligația pozitivă de a oferi o cale legală de recunoaștere a relațiilor de același sex și de a le oferi o protecție legală, și cel puțin din 2015, Curtea constant afirmă că Art. 8 al Convenției impune obligația asupra statelor membre să asigure recunoașterea juridică și protecția cuplurilor de același sex prin instituirea unui „cadru juridic specific” (a se vedea cazurile Oliari și alții v. Italia și Orlandi și alții c. Italia).

Până în prezent, Art. 8 al Convenției nu a fost interpretat de Curte ca impunând o obligație pozitivă statelor părți de a pune căsătoria la dispoziția cuplurilor de același sex.

Această jurisprudență a Curții referitoare la Art. 8 din Convenție, din care rezultă că statele părți aveau obligația pozitivă de a oferi recunoaștere și protecție juridică cuplurilor de același sex, a fost în concordanță cu evoluția tangibilă și continuă a statelor membre, legislația internă a părților și dreptul internațional. Curtea a reiterat că Convenția este un instrument viu care trebuie interpretat în lumina condițiilor actuale și a ideilor predominante în statele democratice de astăzi. Eșecul Curții de a menține o abordare dinamică și evolutivă ar risca să o facă un obstacol în calea reformei sau a îmbunătățirii”, mai notează avocata, care citează hotărârea.

Cuplurile de același sex nu sunt recunoscute în R. Moldova. Constituția R. Moldova definește familia drept „căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie”. De asemenea, căsătoriile între persoane de același sex sunt interzise explicit în Codul familiei, care indică că nu se admite încheierea căsătoriei între „persoane de același sex”.

Federația Rusă a încetat să mai fie membru al Consiliului Europei începând cu 16 martie 2022.