Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   (VIDEO) Condițiile de detenție și…

(VIDEO) Condițiile de detenție și victimele torturii, ignorate de autorități

Astăzi au fost prezentate rezultatele studiului „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, Unul dintre reproșurile reprezentanților societății civile a fost faptul că în astfel de cercetări nu sunt prezentate date despre fenomenul torturii și despre condițiile de detenție. Avocatul Parlamentar a replicat că el și-a făcut datoria și a trimis comentariile sale pentru Evaluarea Periodică Universală (EPU).

Sursa Video: www.ZdG.md

Conform percepției populației, în Republica Moldova drepturile omului sunt încălcate sistematic, în special dreptul la sănătate, protecția socială și la muncă. Cercetarea a fost elaborată în cadrul unui proiect al ONU în Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și implementat în parteneriat cu Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.

Ludmila Popovici, directoarea Centrului pentru reabilitarea victimelor torturii „Memoria”,  a menționat că RM are probleme destul de mari la capitolul condițiilor de detenție și la cel de reabilitare a victimelor torturii. „Sunt cca. 20 de bebe­luși de până la 3 ani care se află în deten­ție cu mamele lor. Noi am scos mamele afară la un ate­lier și le-am rugat să ia copiii cu ele. Ei se repe­zeau la frunze, la iarbă, la nisip. Am între­bat, ce se întâm­plă acest lucru și mi s-a răs­puns că ei nu văd asta. Copiii stau închiși în celule și într-o curte mică de 10 metri pătrați. Noi încer­căm să tre­cem cu vede­rea niște drep­turi care se încalcă foarte grav în R.Moldova”, a declarat Ludmila Popovici.

Publicitate
Publicitate

Deși la discuţiile privind constatările studiului au participat deputaţi, demnitari şi funcţionari publici, aceștia au evitat să comenteze acuzațiile.

Doar Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a menționat că instituția pe care o conduce a expediat la timp observațiile pentru Evaluarea Periodică Universală. „Practica arată că atunci când va examina rapoartele de țară, Comitetul nu va pune accent pe ceea ce raportează guvernanții, dar se inspiră din rapoartele alternative. Și recomandările se elaborează pe pe marginea acestor rapoarte”, susține ombudsmanul.

Evaluare Periodică Universală este un mecanism relativ nou al Organizației Națiunilor Unite, care funcționează din 2008. Este un mecanism unic de evaluare reciprocă, o dată la 4-5 ani, a Statelor în ceea ce privește gradul de aplicare şi respectare a standardelor universal recunoscute în materie de drepturi ale omului.

Moldova a fost supusă Evaluării Universale Periodice pentru prima dată în anul 2011,  acceptând spre implementare 122 de recomandări din diverse domenii, 3 dintre acestea referindu-se la regiunea Transnistreană.  Următoarea evaluare va avea loc în noiembrie 2016.

 

Publicitate
Publicitate