Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Persoanele juridice de drept public…

Persoanele juridice de drept public și unii furnizori de servicii vor fi obligați să respecte măsuri de securitate cibernetică. Votat de Parlament

Persoanele juridice de drept public și anumiți furnizori de servicii vor fi obligați să respecte măsuri de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, pentru a se proteja de atacuri cibernetice. Proiectul de lege a fost votat în lectura a doua joi, 16 martie.

Potrivit proiectului Legii privind securitatea cibernetică, „va fi desemnată o autoritate competentă în domeniul securității cibernetice, care va identifica și supraveghea furnizorii de servicii, pentru ca aceștia să asigure un nivel adecvat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. Furnizorii de servicii vor fi identificați în baza mai multor criterii. Printre ei se regăsesc cei care prestează un serviciu dependent de o rețea sau sistem informatic, perturbarea căruia ar putea avea un impact semnificativ asupra ordinii publice, a securității publice sau a sănătății publice. Acești furnizori vor fi obligați și să raporteze incidentele cibernetice semnificative”.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul proiectului Uniunii Europene „Moldova Cybersecurity Rapid Assistance” și transpune mai multe directive UE.

Proiectul de lege are scopul să creeze cadrul normativ primar care „să asigure un nivel suficient de ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informaționale în R. Moldova, capabil să asigure protecția intereselor vitale ale persoanelor fizice și juridice, ale societății și ale statului, precum și a intereselor naționale ale R. Moldova”. Potrivit autorilor, va fi definitivat „cadrul general strategic și operațional de coordonare și cooperare dintre sectorul public și privat în domeniul securității cibernetice în ceea ce privește gestionarea crizelor”.