Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Măsuri de a asigura securitatea…

Măsuri de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale, aprobate de Parlament

Sursa: SA „Moldovagaz”/Facebook

Parlamentul a aprobat măsuri legislative de sporire a rezilienței sistemului energetic pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor finali cu gaze naturale, la prețuri accesibile. Deputații au votat în prima lectură modificări la Legea cu privire la gazele naturale, potrivit unui comunicat de presă emis de Legislativ.

Proiectul de lege conține unele prevederi cu privire la crearea și menținerea stocurilor de gaze naturale. Astfel, Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru a asigura utilizarea, până la 1 noiembrie a fiecărui an, a capacității de stocare a gazelor naturale în instalațiile de stocare din alte țări părți ale Comunității Energetice și din statele membre ale Uniunii Europene. Capacitatea de stocare trebuie să corespundă unui nivel de cel puțin 15 % din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din R. Moldova, racordați la rețelele de gaze naturale ale operatorilor de sistem licențiați, determinat pentru ultimii 5 ani.

Guvernul urmează să identifice un furnizor de gaze naturale sau un trader, care dispune de experiență în efectuarea tranzacțiilor și stocarea gazelor naturale, și să impună obligația privind stocarea unei anumite cantități de gaze naturale în instalațiile de stocare subterană din alte țări părți ale Comunității Energetice sau din statele membre ale Uniunii Europene. Cantitatea de gaze naturale care urmează a fi stocată va fi stabilită de către Guvern.

Titularul obligației de stocare va achiziționa gazele naturale prin procedură competitivă de achiziție sau cu respectarea regulilor utilizate pe piețele de gaze naturale. La decizia Guvernului, obligația de stocare poate fi înlocuită integral sau parțial prin intermediul unui mecanism de partajare a eforturilor cu una sau mai multe țări părți ale Comunității Energetice sau cu statele membre UE care dispun de instalații de stocare a gazelor naturale.

Proiectul reglementează și procedura de certificare a operatorului instalației de stocare. De asemenea, documentul conține prevederi privind monitorizarea respectării cerințelor de certificare de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Va fi instituită obligația operatorilor sistemelor de transport de a asigura capacitatea fizică bidirecțională permanentă la toate interconexiunile transfrontaliere cu țările vecine pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

Mulțumim că citești ZdG!
Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru.

Donează

Totodată, vor fi stabilite condițiile în care consumatorii finali pot beneficia în continuare de prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în cazul în care decid să-și schimbe furnizorul.

Totodată, în cazul în care consumatorii finali schimbă furnizorul care furnizează gaze naturale în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public stabilite la art. 89 și încheie un contract de furnizare a gazelor naturale la preț negociat sau rezoluționează contractul de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul respectiv, pentru locul de consum/locurile de consum în cauză, acesta este în drept să revină la furnizorul care furnizează gaze naturale în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public stabilite la art. 89 la expirarea termenului de 12 luni de la data rezoluțiunii contractului de furnizare a gazelor naturale la preț reglementat.

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Energiei, conține norme de armonizare a legislației naționale în domeniu cu legislația Uniunii Europene, ce rezultă din angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere și Tratatul Comunității Energetice. Inițiativa legislativă urmează a fi examinată și în lectura a doua de Parlament.