Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Noua hartă a justiţiei

Noua hartă a justiţiei

Imagine-simbol

Joi, 21 aprilie 2016, cu votul a 51 de deputaţi, Parlamentul R. Moldova a votat în lectură finală legea cu privire la reorganizarea hărţii judecătoreşti. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017, în ţară vor exista doar 15 instanţe judecătoreşti de nivelul întâi (judecătorii), faţă cele 44 existente în prezent. Noile instanţe vor fi create prin comasarea judecătoriilor existente, astfel încât în fiecare judecătorie să fie cel puţin 9 judecători. Toate cele cinci judecătorii din Chişinău vor fi comasate într-o singură instanţă, Judecătoria Chişinău. Judecătoriile specializate, militară şi comercială de circumscripţie, îşi vor înceta activitatea.

565-Harta-JudecatoriilorHarta Justiţiei

 • Judecătoriile sect. Centru, sect. Buiucani, sect. Râşcani, sect. Botanica şi sect. Ciocana vor fuziona prin contopire, formând Judecătoria Chişinău
 • Judecătoriile Făleşti şi Sângerei vor fuziona cu Judecătoria Bălţi
 • Judecătoria Bender fuzionează cu Judecătoria Anenii Noi
 • Judecătoriile Basarabeasca şi Leova vor fuziona cu Judecătoria Cimişlia
 • Judecătoriile Briceni, Donduşeni şi Ocniţa vor fuziona cu Judecătoria Edineţ
 • Judecătoriile Cantemir şi Taraclia vor fuziona cu Judecătoria Cahul
 • Judecătoria Călăraşi va fuziona cu Judecătoria Străşeni
 • Judecătoria Ştefan-Vodă va fuziona cu Judecătoria Căuşeni
 • Judecătoriile Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti vor fuziona cu Judecătoria Comrat
 • Judecătoria Dubăsari fuzionează cu Judecătoria Criuleni
 • Judecătoriile Râşcani şi Glodeni fuzionează cu Judecătoria Drochia
 • Judecătoria Floreşti fuzionează cu Judecătoria Soroca
 • Judecătoria Ialoveni fuzionează cu Judecătoria Hânceşti
 • Judecătoria Nisporeni fuzionează cu Judecătoria Ungheni
 • Judecătoriile Şoldăneşti, Rezina, Teleneşti fuzionează cu Judecătoria Orhei
 • Judecătoria Comercială de Circumscripție şi Judecătoria Militară îşi încetează activitatea la 1 aprilie 2017

Prevederile noii legi

Judecătoriile create după fuzionare îşi vor începe activitatea la 1 ianuarie 2017. Unificarea sediilor instanţelor se va face treptat, până la 31 decembrie 2027, pe măsura creării condiţiilor pentru aceasta. Până la crearea condiţiilor pentru funcţionare într-un sediu unic, judecătoriile create vor avea mai multe sedii, sediul central fiind sediul Judecătoriei create. Preşedintele, vicepreşedintele şi şeful secretariatului se vor afla la sediul central. Fiecare sediu al Judecătoriilor, cu excepţia sediulul central, va avea un administrator, numit de preşedintele instanţei. Mandatul tuturor preşedinţilor şi vicepreşedinţilor judecătoriilor va înceta la 1 ianuarie 2017. CSM va organiza, până la această dată, concursurile pentru suplinirea funcţiilor de preşedinţi şi vicepreşedinţi.

Potrivit studiului de fezabilitate, reorganizarea hărţii judecătoreşti va costa 1,18 miliarde lei. Optimizarea va genera anual economii nete de aproximativ 45,3 milioane lei, iar recuperarea investiţiilor va avea loc în următorii 17 ani. Optimizarea a avut la bază studiile privind optimizarea hărţii judiciare şi specializarea judecătorilor, elaborate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). Optimizarea hărţii judiciare reprezintă una din cele mai importante acţiuni de reformă asumate prin Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru perioada 2011-2016.

CSM împotriva proiectului

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat proiectul de lege printr-o hotărâre luată la 22 martie 2016. Membrii CSM au avut mai multe obiecţii asupra noii hărţi judecătoreşti şi au venit cu mai multe propuneri, care însă, într-un final, nu au fost acceptate.

Concentrarea judecătorilor în instanţe mai mari va duce la dezvoltarea instanţei din punct de vedere logistic, concurenţial, calitativ, dar, totodată, Consiliul remarcă şi faptul că adoptarea prezentului proiect în redacţia actuală va crea impedimente majore în procesul de înfăptuire a justiţiei în RM. Or, proiectul în cauză nu se referă în genere la metodele optime ce ar permite interacţiunea eficientă a organelor de drept, administraţiei publice şi instanţelor de judecată. Prin urmare, adoptarea acestei legi ar trebui să fie precedată de reforma administraţiei publice locale şi reforma procuraturii. De asemenea, în proiectul respectiv există neconcordanţe în ceea ce priveşte modalitatea de selectare a amplasării sediilor instanţelor ce vor urma să fuzioneze. Astfel, nu sunt prevăzute criteriile clare care au servit drept temei pentru comasarea judecătoriilor, or, distanţa între unele localităţi şi judecătoria creată în urma fuzionării este mult mai mare decât cea recomandată de Studiul cu privire la optimizarea hărţii judiciare din R. Moldova, care a stat la baza elaborării acestui proiect de lege, după cum nu s-a ţinut cont şi de dislocaţia penitenciarelor”, se spune în hotărârea CSM.

Nadejda Hriptievschi, CRJM:
„Legea are mai multe avantaje. Bunăoară, faptul că vor exista judecătorii cu minimum nouă judecători. Asta ne va permite ca în acele instanţe să se aplice principiul specializării judecătorilor, care este o măsură importantă, în condiţiile în care legile devin tot mai complicate. În al doilea rând, când sunt mai mulţi judecători, se permite repartizarea aleatorie a dosarelor. În al treilea rând, judecătorii, fiind într-un colectiv mai mare, vor avea posibilitatea să discute, pentru că sunt cazuri complicate. Pe termen lung, se vor economisi bani. Noi avem acum 44 de judecătorii, și la fiecare trebuie să plătim servicii de curăţenie, şoferi, divers personal tehnic. Un alt avantaj este faptul că sistemul va fi mult mai uşor de administrat. E mult mai uşor să verifici şi să vizitezi 15 instanţe. Sigur, cel mai mare dezavantaj pentru justiţiabili va fi că ei vor călători mai mult şi vor plăti mai mult pentru drum. Dar, pentru martori, cheltuielile trebuie să fie întoarse de instanţă. Totodată, pentru judecătorii care au case într-un oraş va fi mai greu să se mute, dar să nu uităm că, pentru toate astea, legea prevede o perioadă de tranziţie până în 2027. Sediile încă vor rămâne mult timp aceleaşi. Doar denumirea se schimbă din ianuarie 2027.”

Potrivit proiectului, Judecătoriile Şoldăneşti, Rezina şi Teleneşti fuzionează cu Judecătoria Orhei prin contopire, creând Judecătoria Orhei. Considerăm inoportună o astfel de fuzionare, or, în primul rând, nu s-a ţinut cont de faptul că Judecătoria Rezina dispune de un sediu modern, care a fost renovat în anul 2008 în cadrul proiectului pilot finanţat de către Corporaţia „Provocările Mileniului”. Instanţa corespunde tuturor cerinţelor pentru desfăşurarea actului de justiţie şi dispune de spaţii libere, care la necesitate ar putea, fără cheltuieli substanţiale, să fie amenajate în săli de şedinţe şi birouri încă pentru 3-4 complete de judecată. În al doilea rând, în raza Judecătoriei Rezina este situat Penitenciarul nr. 17, unde îşi execută pedeapsa mai multe categorii de condamnaţi, din partea cărora în instanţă parvin multiple cereri şi plângeri, ce se examinează cu participarea lor în şedinţă. Escortarea acestora la Judecătoria Orhei, ce se află la o distanţă de aproximativ 50 km, va crea dificultăţi serioase şi cheltuieli suplimentare pentru transport şi pentru asigurarea lor cu escortă specială. În al treilea rând, Judecătoria Rezina deserveşte şi raioanele din stânga Nistrului, Râbniţa şi Camenca, iar fuzionarea ei, prin contopire cu Judecătoria Orhei, va face dificil accesul cetăţenilor din aceste localităţi la justiţie, or, distanţa până la Judecătoria Orhei va fi de la 50 la 100 km”, se mai spune în hotărârea Plenului CSM. Aceştia precizează că noua hartă a justiţiei va aduce dezavantaje justiţiabililor, care vor trebui să suporte mai multe cheluieli pentru a ajunge la proces. Membrii CSM au amintit şi de faptul că, în ultimii ani, mai multe instanţe au fost renovate, fiind, astfel, inexplicabilă închiderea lor.