Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Faceți cunoștință cu echipa Înalților…

Faceți cunoștință cu echipa Înalților Consilieri UE în R. Moldova

Recent, Înalți Consilieri UE au luat parte la dezbateri publice organizate la Chișinău în perioada 14 – 20 mai cu prilejul Zilei Europei. În cadrul acestora, oficialii prezenți au discutat despre comerț și economie, administrație publică, politici energetice, măsuri de consolidare a încrederii, siguranța alimentelor.

Dezbaterile au fost precedate de către prezentarea oficială a Misiunii ce implică, la acest moment, o echipă de 21 experți seniori – încă 4 urmând să se alăture până în iulie curent – care vor consilia instituțiile publice din Republica Moldova în sectoarele cheie ale Acordului de Asociere.

În deschiderea evenimentului, Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Pirkka TAPIOLA a menționat că îi face plăcere să prezint echipa Înalților Consilieri ai Uniunii Europene. „Ei au experiență în elaborarea și implementarea reformelor în sectoarele lor de peste zece ani. Rolul lor aici este de a consilia implementarea reformelor în stilul UE și de a arăta modalități realistice de asigurare, în așa fel încât aceste reforme să fie durabile, în folosul cetățenilor Moldovei”, a mai spus Tapiola.

Menționăm, totodată, că misiunea Înalților Consilieri UE pentru Republica Moldova presupune angajarea acestora în mai multe sectoare cheie din economie, justiție,educație, finanțe. Înalții Consilieri UE care actualmente activează în țară sunt originari din România, Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Franța, Republica Cehă, Slovenia, Polonia, Suedia, Italia, Croația și, astfel, pot împărtăși experiența atât a țărilor devenite relativ recent membri ai UE, cât și a statelor care s-au aflat la bazele fondării comunității europene. Toți Înalții Consilieri au experiență vastă în poziții de conducere de vârf în serviciul public în țările sale de baștină, precum și experiență internațională ce acoperă țări la varii etape de integrare UE.

Astfel, Hannes Aarma  vine din Estonia,  se ocupă de coordonarea asistenței externe și activează  în cadrul Cancelariei de Stat. Asrma are o experiență de peste 25 de ani în domeniul gestionării asistenței în cadrul proiectelor și programelor la nivel național. Domeniile de expertiză ale lui Hannes Aarma sunt evaluarea și selectarea proiectelor investiționale pentru finanțare, aplicarea normelor privind ajutorul de stat, consultanță juridică în domeniul conformării cu cerințele privind asistența UE.

Olev Aarma vine tot din Estonia, domeniul său de activitate este Acordul de Asociere UE – R. Moldova și activează în Parlament. Aarma a activat în domeniul afacerilor europene în cadrul Parlamentului Estoniei timp de 19 ani, înainte și după aderarea Estoniei la UE.  Principalele domenii de activitate și expertiză au inclus organizarea activităților Parlamentului în domeniul UE, precum și a procesului decizional privind aspectele comunitare între Parlament și Guvern.  Aarma a fost și membru al misiunilor de observare a alegerilor în Azerbaidjan, Republica Moldova, Belarus, Ucraina și Georgia.

Snezhana Blagoeva este din Bulgaria, domeiul său de activitate este Agricultura și dezvoltare rurală și  activează, respectiv, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Blagoeva are o experiență bogată în domeniul politicilor agricole și dezvoltării rurale atât în calitate de expert, cât și la nivel decizional. Ea a fost implicată direct în negocierile privind aderarea Bulgariei la UE, armonizarea legislației Bulgariei în domeniul agriculturii cu acquis-ul comunitar și crearea cadrului instituțional necesar pentru implementarea eficientă a Politicii Agricole Comune (PAC). În 2013,  Blagoeva a fost numită vice-ministru responsabil de implementarea PAC, dezvoltarea rurală și administrarea funciară în cadrul Guvernului interimar al Bulgariei.

Mulțumim că citești ZdG!
Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru.

Donează

Josef Buzalka este diplomat de carieră cu rangul de Ambasador cu mandat extins în organizații și misiuni internaționale, specializat în domeniul conflictelor înghețate în spațiul post-sovietic, soluționarea și medierea conflictelor, reintegrării, și în alte aspecte de mediere. Anterior, Buzalka a activat în calitate de consilier politic pentru Președintele Adunării Generale a ONU, consilier al Reprezentantului special al UE pentru Asia Centrală, precum și consilier al Reprezentantului special al UE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia.  Buzalka  activează în domeniul  consolidare a încrederii la Biroul pentru Reintegrare .

Bernard Chantemesse  este din  Franța, activează în domeniul transportului la  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor . Chantemesse este inginer în domeniul căilor ferate cu o experiență de peste 40 de ani în domeniu.Timp de peste 14 ani, inițial în țările baltice, și ulterior în regiunea balcanică, s-a implicat într-un șir de proiecte de asistență de pre-aderare, precum și în proiecte ale instituțiilor financiare internaționale în domeniul transpunerii Directivelor CE, armonizării cadrului legislativ, restructurării sectorului transporturilor și modernizării infrastructurii feroviare și rutiere. A fost Lider de proiect/ Consilier rezident de Twinning în Lituania, Serbia, Muntenegru, Tunisia și Egipt. În ultimii ani a activat ca și Consilier pentru Ministerul Integrării Europene în Republica Kosovo și Consilier pentru Biroul pentru integrare europeană al Serbiei.

Rosario de Blasio  este din Italia, a activat în ultimii 10 ani în cadrul Misiunii UE de asistență la frontiera R. Moldova cu Ucraina, oferind consultanță ambelor părți în procesul de elaborare a politicilor în domeniul vamal și al controlului la frontieră, de reformare a cadrului de reglementare și instituțional în vederea alinierii cu cerințele UE și ale Acordului de asociere/ZLSAC. Are o experiență de activitate de peste 20 de ani în cadrul Agenției Vamale a Italiei.  În cadrul Misiunii UE de asistență la frontieră, Rosario de Blasio s-a axat pe eficientizarea cooperării în conformitate cu cele mai bune practici ale UE, în special prin implementarea unor instrumente de cooperare moderne, precum controlul comun și schimbul de informații înainte de sosirea bunurilor și persoanelor. blasio activează în cadrul Serviciului vamal.

Matija Derk  de 14 ani este implicat activ în domeniul dezvoltării la nivel regional, național și internațional. Derk a participat la toate etapele procesului de aderare a Croației la UE, începând cu anul 2002. Și-a adus contribuția la elaborarea unui șir de strategii, inclusiv, Strategia de dezvoltare regională, Planul de promovare a investițiilor și Strategia de dezvoltare rurală, Strategia națională în domeniul inovării și Strategia de specializare inteligentă. De asemenea, el a fost direct responsabil de prezentarea documentelor strategice pentru finanțarea UE, coordonarea asistenței externe și a participării Croației în cadrul Semestrului european.

Timp de 11 ani Martin Jaško  a fost expert în comunicare în cadrul administrației publice din Estonia. El și-a început cariera profesională în departamentul media al Guvernului estonian.  Ulterior a activat în cadrul Ministerului Economiei și Comunicării, Ministerului Apărării și Biroului Comunicare al Guvernului.  Martin Jaško și-a împărtășit expertiza în cadrul diferitor instruiri și seminare, a participat în diferite proiecte internaționale în domeniul comunicării în țări precum Ucraina, Georgia, Armenia. În primăvara anului 2012 el a plecat din sectorul public și s-a alăturat companiei de consultanță  Peegel ja Partnerid în calitate de consilier superior. Acesta activează în  cadrul Oficiului Prim-ministrului R. Moldova .

Aldona Jočienė este din Lituania și activează în cadrul BNM. Ea are o experiență bogată în domeniul supravegherii bancare, domeniu în care a activat timp de 20 de ani la Banca Națională a Lituaniei. După ce în 2012 este numită Director al Departamentului Supraveghere prudențială,  implementează reforma în domeniul supravegherii bancare. Aldona a participat activ în procesul de creare a Uniunii Bancare Europene și procesul de aderare a Lituaniei la Mecanismul unic de supraveghere. De asemenea, ea a reprezentat Banca Națională a Lituaniei în cadrul instituțiilor europene.

Timp de 20 de ani, Igoris Krzeckovskis a deținut funcții de conducere în cadrul Ministerului de Interne al Lituaniei. A fost membru al delegației lituaniene în Comitetul de experți MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării actelor de terorism și observator în Grupul Eurasia pentru combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism. De asemenea, el a fost  și Președinte al Grupului de lucru pentru prevenirea fraudelor (AFG) al Consiliului Uniunii Europene (2013). În calitate de Investigator financiar superior Igoris a condus investigații comune cu instituțiile de forță din Germania, SUA, Marea Britanie, Italia, Rusia și Ucraina, Serviciul European de Luptă Anti-Fraudă și Europol. Igoris a participat ca și expert în cadrul proiectelor de asistență tehnică și în cadrul seminarelor privind combaterea crimelor financiare în Ucraina, R. Moldova, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Georgia, România, Macedonia și Zambia. Krzeckovskis  activează la Centrul Național Anticorupție.

Nijole Mackeviciene a activat în domeniul ocupării forței de muncă și politicilor sociale timp de peste 25 de ani, inclusiv 13 ani în Serviciul lituanian pentru Ocuparea Forței de Muncă, lucru de care se ocupă și pentru R.Moldova,  și are o experiență bogată în toate aspectele ce țin de politicile UE în materie de ocupare a forței de muncă, elaborarea documentelor de program pentru acordarea suportului structural și procesul de pregătire pentru aderarea la UE. De asemenea, ea a participat activ în schimbul de experiență cu experți din alte țări-membre CE în cadrul proiectelor tematice ale UE și în calitate de reprezentat FSE al Lituaniei la nivelul UE și de Membru al Comitetului FSE.

Lage Olofsson are peste 35 de ani de experiență în domeniul auditului extern și managementului și controlului financiar în sectorul public și în cadrul organizațiilor internaționale, proiectelor în domeniul proceselor bugetare, dezvoltării afacerilor, elaborării și dezvoltării sistemelor administrative, sistemelor financiare și contabilitate, bunei guvernări, analizei necesităților de instruire, precum și în proiecte de consolidare instituțională și a capacităților, evaluare. El a activat în țările baltice și balcanice, Rusia și altele, iar în perioada 2009 – 2014 a deținut funcția de Auditor General în Kosovo. În Moldova, activează la Ministerul Finanțelor.

Alexandru Săndulescu vine din România și activează la Ministerul Economiei. Înainte de a se alătura Misiunii Înalților Consilieri UE în R. Moldova,  Săndulescu a fost Director General al Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei din România, cercetător și director de programe în cadrul institutului național de cercetare-dezvoltare energetică ICEMENRG.

Robertas Šapronas are o experiență profesională de peste 20 de ani în domeniul securității și apărării. Anterior, el a deținut funcția de Director al Departamentului Relații internaționale în cadrul Ministerului Apărării Naționale din Lituania, fiind responsabil de coordonarea la nivel de politici a participării țării în operațiuni internaționale, implementarea programelor în domeniul controlului armelor și activităților de sensibilizare. De asemenea, Robertas a făcut parte din misiunile diplomatice ale Lituaniei în cadrul UE și NATO, a fost detașat în Comisia Europeană, dar a deținut și funcții de conducere în cadrul Ministerului Apărării. Robertas Šapronas activează la  Consiliul Suprem de Securitate.

Zenonas Stanevičius activează la  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Anterior, a activat în domeniul sănătății publice în Lituania, deținând funcția de vice-director pentru aspecte alimentare în cadrul Serviciului de Stat Alimentar și Veterinar al Lituaniei și fiind implicat în procesul de reorganizare a sistemului de siguranță alimentară al țării prin implementarea standardelor europene în locul standardelor sovietice în domeniu.

Marian Tutilescu  este din România și oferă consultanță Inspectoratului General al Poliției din R. Moldova din 2014. Anterior el a deținut funcția de Secretar de Stat, Șef al Departamentului Schengen, afaceri europene și relații internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România (2009 – 2013). A reprezentat România la ședințele Consiliului Justiție și Afaceri Interne și a participat în procesul de cooperare a României cu organizațiile internaționale și instituțiile UE.

Gunta Veismane a activat în domeniul reformei administrației publice timp de peste 20 de ani. Ea a fost una dintre fondatorii Școlii de Administrație Publică din Letonia, însă activitățile ei nu s-au limitat doar la crearea instituției de formare, ci și la elaborarea și implementarea unui nou cadru legislativ în domeniul serviciului public. De menționat că Letonia a fost prima țară în Europa Centrală și de Est care a adoptat o lege a serviciului public modernă, iar Gunta a fost una dintre cei ce au stat la cîrma acestui proces.
Din 2000, Veismane a deținut funcția de Șef al Cancelariei de Stat din Letonia timp de 10 ani, perioadă în care multe organizații externe, inclusiv UE, Banca Mondială și FMI, au apreciat succesele țării în procesul de reformare a administrației publice. Cancelaria de Stat din Letonia a pus bazele unui corp unit și motivat de Secretari de Stat, și anume, funcționari publici de rang înalt care dirijează procesul de elaborare a politicilor și de gestionare a ministerelor de resort. Această experiență a fost utilizată ca și exemplu într-un șir de țări din Balcanii de Vest și CSI, inclusiv în R. Moldova. Veismane oferă consultanță Oficiului Prim-ministrului R. Moldova.

Domeniile de expertiză ale Renatei Vitez sunt elaborarea și implementarea politicilor în domeniul investițional și al comerțului internațional, competitivității și dezvoltării sectorului privat; restructurarea întreprinderilor;  planificarea strategică și gestionarea activităților de implementare. În calitate de Secretar de Stat, ea a participat activ în procesul de elaborare a politicii în domeniul competitivității în Slovenia (2000–2004), fiind responsabilă de politica în domeniul comerțului și investițiilor. Timp de peste 30 de ani,  Vitez a ocupat funcții importante în Guvernul Sloveniei, precum și funcții de conducere în sectorul privat, unde a implementat concepte avansate de organizare industrială. În perioada anilor 2008 – 2015, Vitez a deținut funcția de Director al Secretariatului CEFTA la Bruxelles. Ea  oferă consultanță Ministerului Economiei.

Svetlana Zhekova are o experiență profesională de peste 15 ani în domeniul elaborării și implementării politicilor de mediu. Și-a început activitatea în serviciul public în 1999 în cadrul echipei de negociere pentru aderarea Bulgariei la UE în Ministerul Mediului și Apei. Din 2004 timp de peste 10 ani, Zhekova a reprezentat Bulgaria în cadrul Grupului de lucru al Consiliului European pe probleme de mediu în calitate de Consilier în materie de mediu și schimbări climaterice. Ulterior, Zhekova este desemnată Ministru al Mediului și Apei în Guvernul interimar al Bulgariei, funcție pe care o deține din august până în noiembrie 2014. Până în martie 2016 ea deține funcția de Vice-director general pentru Programul Operațional de Mediu (POM). Zhekova activează la Ministerul Mediului.

Amintim că proiectul dat  este finanțat de către UE, iar perioada de implementare a proiectului este 2016 – 2018. Primii Înalți Consilieri UE au sosit în țară în 2010; etapa curentă, lansată în ianuarie 2016, fiind cea mai numeroasă și incluzând 25 Înalți Consilieri.