Principală  —  IMPORTANTE   —   VIDEO/ A fost lansat portalul…

VIDEOA fost lansat portalul informativ al achizițiilor publice în cadrul Parlamentului R. Moldova – achizitii.parlament.md

Responsabili din cadrul Secretariatul Parlamentului eu emis luni o notă prin care anunță că a fost lansat portalul informativ al achizițiilor publice în cadrul Parlamentului Republicii Moldova – achizitii.parlament.md.

Astfel, reprezentanții Legislativului menționează că portalul lansat cuprinde toate anunțurile de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, planurile anuale de achiziții publice, rapoartele cu privire la monitorizarea și executarea contractelor instituției.

Totodată, în contextul noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, toate anunțurile de participare la procedurile de achiziții publice, inclusiv documentația de atribuire, sunt plasate în Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” (SIA RSAP ”MTender”).

„Transparența este un principiu fundamental în activitatea unei autorități publice. Cetățenii trebuie să știe cum și pentru ce sunt utilizați  banii publici”, a menționat în context Secretarul general al Parlamentului, Tamara Gheorghița. 

La moment, baza de date a platformei achizitii.parlament.md include informația sistematizată începând cu anul 2016.Publicitate
Publicitate