Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   INFOTECA DREPTURILOR. Pacienții oncologici: în…

INFOTECA DREPTURILOR. Pacienții oncologici: în fața bolii și a problemelor – VIDEO

Foto: Profimedia

Ecaterina Gurscaia ne scrie că, în aprilie 2021, a fost diagnosticată cu cancer. Întrucât, potrivit datelor oficiale, în R. Moldova survin mai multe decese decât însănătoșiri, Ecaterina a decis să solicite un consult în Germania. Diagnosticul a fost confirmat, iar pacienta a ales să fie tratată peste hotare. Tratamentul a continuat până în octombrie 2021. „Din cauza stării de sănătate, dar și pentru că eram în pandemie, am revenit acasă în octombrie, după care am mers la medicul de familie cu toate actele, ca să mi se deschidă, din iunie, de când am început tratamentul, buletin de boală pe perioada tratamentului și a remisiei.

Am prezentat toate confirmările. Medicul de familie a acceptat, iar întrucât sunt pacient oncologic și perioada concediului medical e mai mare decât în cazul altor pacienți, e nevoie ca ultima semnătură să fie a șefei clinicii, care a refuzat, deși nu mi-a oferit o decizie scrisă. Mă poartă pe drumuri, strigă, îmi zice să nu mai vin la ea. Am solicitat să-mi emită o decizie, ca să o pot contesta, dar a refuzat. Ce drepturi am? Ce drepturi avem noi, bolnavii de cancer care, după finalizarea tratamentului, nu putem munci în perioada remisiei? Avem ori nu dreptul la buletin de boală? Pe ce perioadă? Ni se cuvin indemnizații pentru incapacitate de muncă? Cine le achită și pe ce perioadă? Unde apelăm ca să ne apărăm drepturile?”, ne întreabă Ecaterina Gurscaia.

Avocata Violeta Gașițoi explică problema

Cancerul este o problemă de sănătate la nivel local și global. Spre exemplu, în 2014, în R. Moldova au fost înregistrate 8 860 de cazuri noi de cancer, iar 5 972 de persoane au decedat. În 2019, au fost înregistrate peste 50 de mii de cazuri de cancer, dintre care circa 18 000 de decese.

Din cauza finanțării insuficiente, dar și din lipsa unor medicamente eficiente și a specialiștilor calificați, instituțiile medicale din R. Moldova nu au posibilitatea să trateze eficient unele tipuri de cancer, iar pacienții sunt nevoiți să se trateze peste hotare, din resurse proprii. Deși urmează tratamentul peste hotare, pacienții au dreptul, conform legii, la buletine medicale pentru incapacitate de muncă și la indemnizații pe toată perioada tratamentului și a reabilitării.

Cancerul nu este o boală obișnuită, iar beneficiile de care se pot folosi pacienții diagnosticați cu cancer, conform legii, diferă de cele ale pacienții care sunt diagnosticați cu boli obișnuite.

Ce este concediul medical pentru incapacitatea temporară de muncă?

Certificatul este documentul oficial eliberat de instituțiile medicale care confirmă incapacitatea temporară de muncă a unei persoane. Acest document oficial garantează persoanelor plata legală a asigurărilor medicale. Potrivit Codului Muncii, salariații au dreptul la tratament din contul angajatorului și/sau a statului. În condițiile tratamentului ambulatoriu, certificatul se eliberează din ziua în care asiguratul se adresează la prestatorul de servicii medicale și este stabilită incapacitatea sa temporară de muncă. În condiții de tratament ambulatoriu, certificatul se eliberează de medicul de familie. În unele cazuri, justificate sub aspect medical, certificatul poate fi eliberat de medicul de profil din instituția medico-sanitară publică din unitatea administrativ-teritorială în raza de deservire a căreia bolnavul își are domiciliul.

Cum obținem concediul medical și pentru ce perioadă se eliberează certificatul medical în cazuri oncologice?

Pacienții trebuie să se adreseze la medicul de familie pentru a solicita concediu medical și tratament. Totuși, în cazul bolilor oncologice, medicul de familie va deschide concediul medical, dar tratamentul va fi recomandat de specialiști în domeniu, în urma trimiterii medicului de familie. Potrivit hotărârii Guvernului, în toate cazurile eliberarea și prelungirea certificatului se argumentează prin existența în actele medicale primare a înscrierilor ce confirmă incapacitatea temporară de muncă a pacientului: datele examenului clinic, rezultatele investigațiilor de laborator și instrumentale, consultațiile medicilor de profil, efectuate inclusiv în dinamică, potrivit standardelor medicale.

Legea despre drepturile pacienților spune că perioada pentru care se eliberează certificatul, în caz de îmbolnăvire de o maladie oncologică, de tuberculoză ori SIDA, este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani. Avizarea Consiliului pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă (CDDCM) în aceste cazuri se efectuează la a 180-a zi calendaristică pentru cel mult 185 de zile, în funcţie de evoluția cazului şi de rezultatele recuperării. La închiderea tratamentului, trebuie să vi se elibereze certificatul cu semnături și ștampile, pentru a le prezenta și a primi îndemnizațiile. Deoarece concediile medicale pe cauze oncologice sunt o categorie distinctă de bolile obișnuite, medicul va trimite datele la CNAS, care e obligat să achite concediile medicale din prima zi.

Dacă tratamentul și reabilitarea nu s-au soldat cu ameliorarea sănătății sau dacă boala are o evoluție îndelungată și/sau au apărut semne de dizabilitate, cu pierderea capacității de muncă, medicul va trimite bolnavul la expertizarea CDDCM. În cazul în care CDDCM decide încadrarea în grad de dizabilitate, certificatul se prelungește până la stabilirea gradului de dizabilitate.

Așadar, ca salariatul să poată primi îndemnizație, la cererea sa, medicul poate elibera certificatul până la finalizarea tratamentului, prelungindu-i concediul medical pe un alt certificat.

Pot beneficia de concediu medical părinții unor copii bolnavi oncologic?

Părinții beneficiază de concediu medical atunci când copilul lor este bolnav și nu a împlinit vârsta de 18 ani. Indemnizația pentru îngrijirea unui copil cu maladie oncologică sau cu dizabilități se acordă mamei, tatălui ori unui tutore, aceștia pot fi inclusiv buneii, în cazul în care părinții pot să demonstreze că sunt în imposibilitate de a avea grijă de copil.

În ce cazuri autoritățile pot refuza achitarea concediului medical?

Legea stipulează câteva situații care îi decade pe cei bolnavi de dreptul de a primi îndemnizații: dacă persoana și-a provocat singură daune sănătății sale; capacitatea de muncă a fost pierdută în urma comiterii unei crime de către pacient; persoana a fost supusă tratamentului obligatoriu de către instanța de judecată (nu se aplică persoanelor cu tulburări mintale); persoana se află în închisoare; persoana a prezentat acte false; concediul medical a fost anulat; în timpul concediului medical, persoana a părăsit țara din alte motive decât de tratament.

În cazurile oncologice, indiferent de stagiul de cotizare, aceștia beneficiază de indemnizații pentru incapacitate de muncă. În cazul șomerilor, indemnizația se achită din contul ajutorului de șomaj pe care persoana îl primește. Pentru salariați, aceasta reprezintă 100% din salariu.

Cum contestăm acțiunile ilegale ale medicilor ori ale medicilor-șefi care au încălcat modul de eliberare al certificatului?

Controlul respectării modului de eliberare al certificatelor se efectuează de către Ministerul Sănătății (MS) și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), conform legislației în vigoare.

În mod obligatoriu, solicitați să vi se prezinte o decizie în formă scrisă. Dacă nu sunteți de acord cu acesta, o contestați MS și MMPS. În cazul în care medicul-șef refuză să vă dea o decizie scrisă, contestați, de asemenea, aceste acțiuni la MS și la MMPS.

Dacă nu sunteți de acord cu deciziile oficiale, aveți dreptul să vă adresați în judecată, iar dacă există componența unei infracțiuni penale în acțiunile medicilor, trebuie să depuneți o plângere la procuratură, ca să fie efectuată o investigație efectivă și să fie emisă o decizie.

Poate angajatorul să concedieze salariatul în caz de îmbolnăvire cu cancer?

Codul Muncii prevede expres că nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării sale în concediu medical, în concediu anual de odihnă, în concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, în perioada îndeplinirii obligațiilor de stat sau obștești, precum și în perioada detașării, cu excepția cazurilor de lichidare a unității.

Prezenta explicație nu poate fi considerată drept consultație juridică. Pentru fiecare caz individual persoana trebuie să consulte un/o avocat/ă.