Foto-video reportaj de la marşul „Fără frică”: cu ce mesaje au venit cotramanifestanţii

Astăzi, s-a  desfă­şu­rat  Marşul de soli­da­ri­ta­te „Fără fri­că”,  cu înce­pe­re de la ora 12:00. Aces­ta a înce­put   de la inter­se­cţia stră­zi­lor Isma­il şi Bucu­reş­ti. Între timp, pe stră­zi­le pe unde urma să trea­că marşul, s-au adu­nat  oame­ni care afir­mă că susţin „fami­lia tra­di­ţio­na­lă”, inclu­siv pre­o­ţi. Aceş­tia au into­nat Hris­tos a învi­at din morţi”, pur­tând icoa­ne în mâi­ni şi o pan­car­te cu inscri­pţia „Mol­do­va, ţară orto­do­xă”,  „Nu pro­pa­gan­dei homo­se­xu­a­le” şi  „Mol­do­va – ţară creştin-rasăriteană”. Ulte­ri­or, con­tra­ma­ni­fes­tanţii au arun­cat cu ouă şi pun­gi cu apă în par­ti­ci­panţii la marş.

Un grup de sim­pa­ti­zanţi ai orga­ni­za­ţi­ei “Noua dreap­tă” au scan­dat lozin­ci obs­ce­ne şi şi-au expri­mat nemulţu­mi­rea faţă de mars, decla­rând că par­ti­de­le poli­ti­ce au drep­tul să orga­ni­ze­ze marşu­ri.

Arti­co­lul 1. (3) din Con­sti­tu­ţie con­sem­nea­ză R. Mol­do­va este un stat de drept, demo­cra­tic, în care dem­ni­ta­tea omu­lui, drep­tu­ri­le şi liber­tă­ţi­le lui, libe­ra dezvol­ta­re a per­so­na­li­tă­ţii uma­ne, drep­ta­tea şi plu­ra­lis­mul poli­tic repre­zin­tă valo­ri supre­me şi sînt garan­ta­te”.

Arti­co­lul 16 din Con­sti­tu­ţie con­sem­nea­ză că toţi cetă­ţe­nii R. Mol­do­va sînt ega­li în faţa legii şi a auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce, fără deo­se­bi­re de rasă, naţio­na­li­ta­te, ori­gi­ne etni­că, lim­bă, reli­gie, sex, opi­nie, apar­te­nenţă poli­ti­că, ave­re sau de ori­gi­ne soci­a­lă”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *