Principală  —  IMPORTANTE   —   Ministerul Justiției a prelungit concursul…

Ministerul Justiției a prelungit concursul pentru funcția de membru al Colegiul disciplinar al judecătorilor, din cadrul CSM, din rândul societății civile

Ministerul Justiției (MJ) anunță despre prelungirea concursului pentru funcția de membru al Colegiul disciplinar al judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din rândul societății civile întrucât numărul dosarelor depuse până acum la concurs este egal cu numărul locurilor vacante.

În noiembrie MJ a anunțat concursul pentru selectarea a doi candidați la funcția de membru titular și patru candidați la funcția de membru supleant în Colegiul disciplinar al judecătorilor. Atunci, în urma concursului au fost depuse 6 dosare. Astfel, Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, întrunită la 13 decembrie, în ședință, a decis prelungirea concursului în conformitate cu prevederile pct. 28 din Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.91/2016, în legătură cu faptul că numărul dosarelor depuse la concurs este egal cu numărul locurilor vacante.

Ministerul Justiției, la data de 29 octombrie curent, a anunțat concursul pentru selectarea a doi candidați la funcția de membru titular și patru candidați la funcția de membru supleant în Colegiul disciplinar al judecătorilor. Termenul-limită de depunere a dosarelor de concurs a fost 19 noiembrie 2021.

La funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor este în drept să candideze persoana care:

· are reputație ireproșabilă;
· se bucură de autoritate în societate; 
· are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 7 ani;
· deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
· nu este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consilier sau funcționar public în autoritatea administrației publice;
· nu face parte dintr-un partid;
· nu desfășoară activități cu caracter politic;
· deține cetățenia Republicii Moldova;
· nu este membru al Consiliului Superior al Magistraturii sau al colegiilor acestuia.

Candidații urmează să depună personal la sediul Ministerului Justiției dosarul de participare la concurs, care include:

· cererea tipizată pentru participare la concurs (poate fi descărcată aici);
· curriculum vitae;
· copia buletinului de identitate;
· copia diplomei de studii superioare;
· copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
· scrisoarea de recomandare a organizației necomerciale din care face parte sau cu care colaborează sau, după caz, a unei instituții de învățământ;
· cazierul judiciar;
· certificatul medical de sănătate (Forma 086/e și evaluarea psihiatrică);
· declaraţia de integritate (poate fi descărcată aici).

Publicitate
Publicitate