Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Teritoriul fostului Stadion Republican urmează…

Teritoriul fostului Stadion Republican urmează să ajungă, oficial, în posesia Ambasadei SUA. Anunțul făcut de Agenția Proprietății Publice

Agenția Proprietății Publice anunță că a inițiat procesul de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea cu titlu oneros, din proprietate a statului, a peste 5,1 hectare de pământ a fostului Stadion Republican în posesia Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Memorandumul de Înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Statele Unite ale Americii privind achiziționarea proprietății pentru construcția noului sediu al Ambasadei SUA la Chișinău urmează să fie semnat de către ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu și directorul general al Agenției Proprietății Publice, Eugeniu Cozonac.

Potrivit hotărârii de Guvern, odată cu aprobarea de către Cabinetul de miniștri, terenul cu suprafața de 5,1814 ha al fostului Stadion Republican va trece din domeniul public în domeniul privat al statului, iar, tot potrivit documentului, APP este autorizată să asigure determinarea valorii terenului respectiv. Ulterior, raportul de evaluare va fi prezentat grupului de lucru în cel mult 45 de zile din data semnării Memorandumului de Înțelegere.

Grupul de lucru care va negocia cu Statele Unite ale Americii prețul terenului fostului Stadion Republican va fi format, la inițiativa APP, din reprezentanții Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Agenției Servicii Publice și Agenției Proprietății Publice. La finalizarea negocierilor prețului, grupul de lucru va aproba, prin decizie, mărimea prețului în condițiile art. 132- 138 din Codul administrativ.

Potrivit Hotărârii de Guvern, în termen de 10 zile de la data recepționării Notificării de Exercitare, Agenția Proprietății Publice de comun acord cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în R. Moldova vor institui Comisia de transmitere a bunurilor imobile și vor asigura transmiterea terenului cu suprafața de 5,1814 ha din str. Tighina nr. 12, mun. Chișinău, incluzând părțile componente care sunt proprietate destat, în proprietatea Statelor Unite ale Americii pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. 

La 29 iulie 2021, magistrații Curții Constituționale au declarat neconstituționale modificările operate de PSRM-ȘOR la Legea prin care au fost abrogate prevederile legale care autorizau transmiterea terenului Stadionului Republican în folosință către Ambasada Statelor Unite ale Americii.

Astfel, terenul a fost transmis, din nou, către ambasada SUA la Chișinău pentru construcția edificiului misiunii diplomatice americane.

Publicitate
Publicitate