Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   De ce subvenții pot beneficia…

De ce subvenții pot beneficia șomerii care vor să inițieze o afacere?

Șomerii care vor să înființeze o întreprindere nouă pot beneficia prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) de o subvenție în valoare de 50% din cheltuielile necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent (81 075 lei). 

Beneficiari ai subvenției date pot fi persoanele cu vârsta de minim 18 ani, înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat.

Scopul subvenției pentru inițierea afacerii este compensarea cheltuielilor de înregistrare a întreprinderii, procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate. 

 Pentru a aplica la program, șomerul trebuie să depună la subdiviziunea teritorială  cererea de finanțare și un formular de aplicare însoțit de planul de afaceri.

Este important de menționat că, potrivit art. 39 din Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, beneficiarul  acestei subvenției este obligat să păstreze locul de muncă creat cel puțin 36 de luni.

De asemenea, ANOFM informează despre înregistrarea cererilor de aplicare pentru acordarea subvenției de susținere a proiectelor de inițiative locale, care este destinată exclusiv pentru procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii economice pentru care s-a solicitat finanţare. În acest caz, mărimea subvenției constă în compensarea a 65% din cheltuielile suportate, maxim 10 salarii medii lunare pe economie în condițiile acoperirii de către întreprinderea beneficiară de subvenție a 35% din costul proiectului.

Pentru a beneficia de subvenție, angajatorul va depune la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își are activitatea următoarele documente: cerere de finanțare; formularul de aplicare însoțit de planul de afaceri; declarația pe propria răspundere și copia certificatului de înregistrare/extrasul de pe acesta.

Mulțumim că citești ZdG!
Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru.

Donează

Potrivit HG nr.1276/2018 prin care au fost aprobate procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, subvențiile se acordă solicitanților de într-o singură tranșă, în termen de 30 de zile de la data constatării realizării de către beneficiar/angajator a investiției și creării locurilor de muncă, conform planului de afaceri.

Programul de acordare a acestor subvenții  este implementat de ANOFM, cu suportul financiar al proiectului „Reactivarea dialogului social pentru un răspuns efectiv la COVID -19 în Moldova şi aplicarea acestuia la crearea locurilor de muncă prin Parteneriate Locale de Ocupare”, inițiat de Organizația Internațională a Muncii.

Sursa: monitorul.fisc.md