Principală  —  Blog   —   Opinie: Școala poate compensa lipsa…

Opinie: Școala poate compensa lipsa de cunoștințe și abilități de comunicare nonviolentă în familie

În contextul Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școală, consemnată pe 30 ianuarie, directoarea Asociației „AVE Copiii”, Mariana Ianachevici se adresează pedagogilor cu îndemnul de a le oferi copiilor doar exemple demne de urmat în relațiile cu colegii și cu elevii.

Modelele de relații și de comunicare în familie, în școală și în comunitate sunt, de regulă, preluate și aplicate de copii în raporturile lor cu semenii. De aceea, relațiile armonioase, atitudinea afectuoasă și de acceptare, comunicarea asertivă în familie, în școală și în comunitate sunt câteva soluții de prevenire a violenței.

Abilitățile de comunicare și de relaționare cunoscute în școală constituie repere importante pentru modul de stabilire a raporturilor cu alți copii și neadmiterea sau depășirea unor eventuale conflicte într-o manieră nonviolentă. Aceasta pentru că pedagogii, până la proba contrarie, sunt autoritate supremă pentru copii, dar și pentru că școala este a doua casă pentru copii și în acest rol, poate compensa din plin lipsa de cunoștințe și abilități de comunicare nonviolentă în familie.

Mai mult, intervențiile prompte, inteligente și cu mult tact și înțelegere ale pedagogilor, în cazul copiilor cu probleme emoționale și de comportament, pot fi decisive pentru prevenirea violenței în școală, fie că este vorba de copilul-agresor, fie – de copilul-victimă.

Anume cunoștințele și abilitățile profesionale permit profesorilor să sesizeze primele semnale ale deviantelor de comportament ale copiilor, să atenționeze și susțină părinții, alte cadre didactice, persoanele cu atribuții în domeniu, să intervină corect și prompt pentru a preîntâmpina orice manifestări de violență în școală, în comunitate și în familie, având în vedere consecințele grave ale acesteia atât pentru victime, cât și pentru agresori, dar și pentru martori.

Experiența de lucru a Asociației „AVE Copiii” cu adolescenți și tineri ieșiți din îngrijire alternativă, ne demonstrează o dată în plus necesitatea și importanța formării în școală a abilităților de comunicare eficientă cu semenii și cu adulții, și gestionare a situațiilor de conflict.

Mesajul către pedagogi este să fie sensibili la necesitățile copiilor și receptivi la situațiile cu care se confruntă elevii cu probleme emoționale și de comportament, pentru a preveni degradarea stării de lucruri până la acțiuni care intră sub incidența legii.

Violența în școală, sub toate formele sale, constituie o încălcare a drepturilor copilului. Nu putem vorbi de o educație de calitate și echitabilă, dacă elevii se confruntă cu violența în mediul școlar. Doar adulții sunt responsabili pentru asigurarea mediului școlar prietenos și lipsit de violență.

AO „AVE Copiii” este o organizație neguvernamentală având ca domeniul de activitate protecția drepturilor copilului, în particular, protecția copiilor și familiilor în dificultate – victime ale violenței și abuzurilor. Timp de 30 de ani AO „AVE Copiii” oferă asistență copiilor în situație de stradă, adolescenților cu devieri în comportament, copiilor refugiați și neînsoțiți, copiilor abandonați sau rămași fără de îngrijire părintească, tinerilor ieșiți din servicii de îngrijire alternativă.

Publicitate
Publicitate