Principală  —  Blog  —  Cititorul de gardă   —   CITITORUL DE GRADĂ/ Problema plutonierului…

CITITORUL DE GRADĂ Problema plutonierului Furtună: răspuns oficial de la Ministerul Apărării

sursa: Ministerul Apărării

În numărul anterior al ZdG am făcut publică istoria de viață a fostului militar Constantin Furtună, din Râșcani, care, de aproape 30 de ani, așteaptă ca statul să-l asigure cu o locuință, pe care nu a avut-o vreodată, în care să-și trăiască bătrânețea.

ZdG a solicitat poziția Ministerului Apărării (MA) referitoare la acest caz, dar și a altor foști militari care, după ce au muncit o viață în sistemul Apărării, așa și nu au fost asigurați vreodată cu locuință.

În răspunsul său către ZdG, MA spune că, la momentul trecerii în rezervă, „potrivit legislaţiei existente la acel moment, plutonierul Constantin Furtună dispunea de dreptul de a fi asigurat cu spațiu locativ, apartament cu o odaie, însă din cauza lipsei acestuia, nu a fost asigurat”. MA afirmă că, în prezent, Furtună este inclus în Lista de evidență a solicitanților care necesită asigurare cu spațiu locativ (garnizoana Chişinău), apartament cu o cameră, conform raportului depus în 1994, componenţa familiei fiind o persoană.

Totodată, MA amintește că, în 2009, a fost modificată Legea cu privire la statutul militarilor, fiind exclusă obligativitatea statului de a asigura militarii prin contract cu spațiu locativ cu drept de privatizare, precum şi achitarea compensației băneşti pentru procurarea sau construcția acestuia.

„După abrogarea prevederilor legale menționate anterior, în Lista generală a solicitanților Armatei Naţionale care necesită asigurare cu spațiu locativ continuă să figureze peste 700 de familii de militari, inclusiv peste 400 de rezerviști ai Armatei Naţionale, care nu posedă şi nu au fost asigurați până în prezent cu locuință cu drept de proprietate”, se spune în răspunsul MA, precizându-se că plutonierul Furtună ar fi fost asigurat cu locuință de serviciu, atunci când era înrolat în cadrul Companiei Radiolocație, dislocată în satul Zăicani, raionul Râșcani, doar că această companie a fost transferată în alt teritoriu, iar în urma unei hotărâri de Guvern din 24.02.2000 terenul pe care a fost amplasată aceasta a fost transmis de la balanța MA la balanța Primăriei Zăicani, iar casele situate pe terenul dat au fost declarate ca fiind avariate.

„În prezent, MA nu dispune de fond de locuințe ce ar putea fi repartizat cu drept de înstrăinare domnului Furtună şi nici de surse financiare pentru procurarea acestuia, deoarece în contextul Legii cu privire la locuințe din 2015, precum și a Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu administrate de către MA şi unitățile militare ale Armatei Naţionale, aprobat printr-o hotărâre de Guvern din același an, militarii prin contract şi angajaţii civili ai Armatei Naţionale beneficiază doar de locuință de serviciu pe perioada îndeplinirii serviciului militar/realizării contractului individual de muncă”, explică MA, precizând că, ulterior anulării dreptului asigurării militarilor prin contract cu spațiu locativ cu drept de privatizare, ministerul a identificat mai multe soluții la problema asigurării cu spațiu locativ a militarilor (locuințe la preț preferințial, acordarea dreptului la privatizare a locuințelor de serviciu militarilor cu o vechime de serviciu de 25 de ani și mai mult) și a propus modificarea cadrului normativ, doar că aceste propuneri nu au fost susținute de către autorități în cadrul procesului de avizare.

MA informează că, la început de 2022, a fost instituit Grupul de lucru interministerial privind elaborarea proiectului Programului de asigurare cu locuințe a veteranilor de război, militarilor, precum și a altor colaboratori din structurile de forță. Grupul își propune să elaboreze propuneri privind potențialele soluţii de asigurare cu spațiu locativ a angajaților din structurile de forță și a veteranilor care, ulterior, vor fi înaintate pentru revizuirea cadrului normativ din domeniul vizat. MA a inițiat un proiect de lege care prevede facilități pentru militarii prin contract (indemnizație bănească în mărime de 40%-80% pentru procurarea sau construcția unei locuințe, reieșind din costul mediu de piaţă al acesteia; contractarea în condiții avantajoase a creditelor ipotecare garantate de stat prin programul „Prima casă”) și pentru veteranii de război, prin introducerea unor prevederi derogatorii în legislația actuală, prevederi ce ar facilita accesul la locuințe sociale.

Proiectul respectiv a fost remis în adresa Ministerului Finanțelor (MF) pentru examinare preliminară. La 4 aprilie 2022, printr-un aviz, MF, motivând că bugetul de stat dispune de posibilități limitate pentru susținerea unui mecanism preferențial de asigurare cu locuințe a colaboratorilor organelor de forță, precum și prin faptul că trebuie executate 243 de hotărâri judecătorești privind asigurarea cu spațiul locativ a unor categorii de cetățeni, nu a susținut proiectul de lege al MA, cu excepția articolului prin care se operează amendamente în legislația existentă, care ar facilita accesul veteranilor de război la locuințe sociale.

În aceste circumstanțe, MA intenționează să înainteze repetat proiectul de lege în adresa MF, anexând la el și alte materiale relevante.