Principală  —  Blog  —  Cititorul de gardă   —   CITITORUL DE GARDĂ/Cine are dreptul…

CITITORUL DE GARDĂ/Cine are dreptul la tratament balneosanatorial gratuit?

Un cititor al ZdG, G.S., ne-a apelat invocând că, la un an după ce a beneficiat gratuit de un bilet pentru tratament balneosanatorial, Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) îi cere restituirea taxei pentru acel bilet. G.S. susține că, atunci când a primit biletul la un sanatoriu din R. Moldova, nu a fost informat că ar trebui să achite costurile. ZdG a solicitat explicații de la CNAS, legate de cazul lui G.S., dar și mai multe informații despre condițiile în care unii cetățeni pot beneficia gratis de bilete de tratament.

CNAS ne-a răspuns, precizând că, prin intermediul CTAS, distribuie bilete de tratament balneosanatorial persoanelor care au statut de veterani ai muncii, conform Legii nr.190 /2003 cu privire la veterani.

Potrivit legii, veterani ai muncii se consideră persoanele care au fost decorate cu ordine şi medalii sau care s-au învrednicit de titluri onorifice ale R. Moldova sau ale fostei URSS, ori distincții departamentale, femeile care au o vechime în muncă de cel puţin 30 de ani şi bărbații – de 35 de ani, precum şi persoanele care nu au statut de veteran, dar care au o vechime în muncă de cel puţin 35 de ani, în cazul femeilor, şi 40 de ani, în cazul bărbaților. Potrivit Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidență şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor, aceștia beneficiază de bilete de tratament sanatorial gratuit o dată la 3 ani, cu excepția persoanelor angajate şi a celor care desfăşoară activitate de antreprenoriat de diferite forme, dacă în ultimele şase luni, premergătoare lunii în care a fost eliberat biletul, nu au desfășurat activitate de muncă.

CNAS susţine că, potrivit informației deținute în Sistemul Informațional „Protecția Socială”, G. S. activează în cadrul unui SRL, motiv din care nu poate beneficia de bilet de tratament prin intermediul CTAS. „În urma evaluării informației privind repartizarea biletelor de tratament balneosanatorial, procurate din contul bugetului de stat, s-a constatat că G. S. a beneficiat de bilet, cu încălcarea pct. 5 lit. c) al Regulamentului, în perioada 25.06.2021 – 12.07.2021, acordat de CTAS Călăraşi. La momentul eliberării biletului de tratament balneosanatorial, beneficiarul nu a declarat că este angajat în câmpul muncii”, explică CNAS, precizând că, „reieșind din prevederile legale, CNAS, prin notificarea nr. 4059 din 14.06.2022, a solicitat restituirea, în termen de 15 zile, pe contul CNAS a sumei de 7.040,00 lei (costul biletului de tratament balneosanatorial)”.

Totodată, conform Regulamentului cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament balneosanatorial, aprobat printr-o Hotărâre de Guvern în 2010, persoanele încadrate în câmpul muncii îşi pot realiza dreptul la tratament balneosanatorial la locul lor de muncă. Persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi, care nu cad sub incidența Legii cu privire la veterani, pot beneficia de bilet de tratament de la Structura teritorială de asistenţă socială de la locul de domiciliu.

Publicitate
Publicitate

Referitor la tratament balneosanatorial pentru veterani, CNAS informează că, pentru anul 2022, pentru recuperarea sănătăţii acestora, sunt alocați 60,8 de mil.de lei din contul bugetului de stat. Astfel, pentru recuperarea sănătăţii veteranilor au fost achiziționate circa 6700 de bilete în sumă de 58,7 mln. de lei, în următoarele instituții balneosanatoriale:

✔ „Struguraș”, s. Cocieri, Dubăsari,

✔ „Bucuria Sind”, or. Vadul lui Vodă,

✔ „Nufărul Alb”, or. Cahul,

✔ „Codru”, s. Hîrjauca, Călăraşi,

✔ „Dnestr”, or. Camenca.

O dată la trei ani, următoarele categorii au dreptul de a beneficia de bilet de tratament:

1. veteranii muncii, veteranii din rândul structurilor de forță, inclusiv cei care dețin terenuri agricole în sate, cu excepția persoanelor angajate și cetățenilor care desfăşoară activitate de antreprenoriat, dacă în ultimele şase luni, premergătoare lunii în care se va elibera biletul, persoana nu a desfășurat activitate de antreprenoriat.

Veterani ai muncii se consideră persoanele decorate cu ordine şi medalii sau care s-au învrednicit de titluri onorifice ale R. Moldova sau ale fostei URSS, ori de distincții departamentale şi au o vechime în muncă de cel puţin 30 de ani, în cazul femeilor şi 35 de ani, în cazul bărbaților, precum şi persoanele care nu au statut de veteran, dar care au o vechime în muncă de cel puţin 35 de ani, în cazul femeilor şi 40 de ani, în cazul bărbaților. Veterani din rândul structurilor de forță se consideră persoanele decorate cu ordine şi medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale R. Moldova sau ale fostei URSS, sau de distincții departamentale şi care au dreptul la pensie pentru vechime în serviciu sau pentru limită de vârstă, precum și militari care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în urma executării serviciului militar.

2. Veteranii de război.

3. Soții participanților la acțiuni de luptă și ai persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului, decedate, care, la data decesului, erau în relații de căsătorie cu aceste persoane.

4. Copiii participanților la acțiuni de luptă și ale persoanelor cu dizabilități decedate de pe urma războiului. Acești copii dețin dreptul respectiv până la atingerea vârstei de 18 ani sau până la atingerea vârstei de 23 de ani, dacă sunt înmatriculați la studii cu frecvență, până la terminarea studiilor.

5. O dată în an au dreptul la bilete de tratament persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului. Acest drept se extinde și asupra militarilor, persoanelor din corpul de comandă și soldaților din organele afacerilor interne, din sistemul administrației penitenciare și asupra colaboratorilor organelor securității statului, care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

În cazul în care persoanele cu dizabilităţi nu folosesc biletele de tratament la sanatoriu timp de doi ani consecutiv, atunci, o dată la doi ani, pot primi o compensație bănească. Modul de plată este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.868/2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensației băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit pentru invalizii de război. Persoane care nu au folosit biletele de tratament în anii 2020 și 2021, vor primi o compensație bănească în mărime de 6990 de lei. Pentru a ridica acești bani, persoana trebuie să se adreseze cu o cerere la CTAS de la locul de domiciliu.

În prezent, compensația în sumă de 887,0 mii de lei a fost deja achitată pentru 127 de persoane. Persoanele cu dizabilităţi severe de pe urma războiului, care necesită ajutor permanent din partea altei persoane, au dreptul la însoțitor, iar însoțitor poate fi orice persoană, cetățean al R. Moldova, care a atins vârsta de 18 ani, și-a expus acceptul de a fi însoțitor și este apt să ofere servicii de supraveghere, suport și îngrijire beneficiarului, în perioada aflării la tratament sanatorial.

Pentru ridicarea biletelor de tratament, veteranii, persoanele cu dizabilității de pe urma războiului, însoțitorul persoanei cu dizabilități severe de pe urma războiului depun cerere la CTAS de la locul de domiciliu, pentru a fi luați la evidență, anexând la cerere copia actului de identitate, copia legitimației de veteran sau de participant la război, adeverința pentru primirea biletului de tratament, copia primei şi ultimei pagini care conțin înscrieri ale carnetului de muncă, certificatul privind gradul de dizabilitate, copia documentului care confirmă existența ordinelor şi medaliilor, după caz, actul ce atestă vechimea în muncă de 35 de ani, în cazul femeilor, şi de 40 de ani, în cazul bărbaților, și în cazul veteranilor muncii, copia certificatului de căsătorie sau actele de stare civilă care să confirme statutul de soț supraviețuitor – pentru soții supraviețuitori, certificatul de studii – pentru copii până la atingerea vârstei de 18 ani sau după atingerea acestei vârste, dacă sunt înmatriculați la studii cu forma de învățământ cu frecvență, până la terminarea studiilor, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani.

Persoana care are dreptul la bilet de tratament în temeiul mai multor acte normative sau care se raportează la două sau mai multe categorii de beneficiari are dreptul la un bilet, la alegere, în baza unui singur temei. În acest caz, solicitantul va prezenta un certificat de confirmare că, în ultimii trei ani, nu a beneficiat de bilet de tratament sanatorial.

Publicitate
Publicitate