Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Ce spune Avocatul Poporului despre…

Ce spune Avocatul Poporului despre decizia Guvernului?

Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului, susține că legea privind asumarea de către Guvern a răspunderii pentru pachetul de legi cu privire la sistemul bancar, a fost elaborată în condiţii de lipsă de transparenţă, deşi prezintă un interes major pentru cetăţenii ţării, nu a fost transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice interesate.

Totodată, opinia Centrului Naţional Anticorupţie, care a subliniat un şir de riscuri pe care le comportă adoptarea acestui proiect de lege nu a fost luată în calcul. CNA notează, printre altele, că „documentul nu rezolvă problema în sine şi nu identifică soluţii pentru gestionarea datoriilor”, apreciind de asemenea că acesta este unul de natură „să afecteze grav drepturile şi interesele fundamentale ale cetăţenilor, garantate prin lege”.

Ombudsmanul mai conchide că la elaborarea proiectului de lege nu s-a ţinut cont de cerinţele legislaţiei comunitare şi alte standarde internaţionale care stabilesc expres condiţia primordială a asigurării apărării drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, a egalităţii şi echităţii sociale a populaţiei.

În opinia Avocatului Poporului, implementarea pachetului de legi va perturba realizarea veniturilor şi cheltuielile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ceea ce în consecinţă va avea ca impact restrîngerea drepturilor legitime ale cetăţenilor. De altfel, pachetul de legi prevede deja reduceri de cheltuieli ale bugetelor asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul curent.

Totodată, experţi independenţi estimează că, în virtutea legilor vizate, BNM urmează să încaseze anual din bugetul de stat peste un miliard de lei, după transformarea garanţiilor de stat în datorie internă, ceea ce va diminua din fondurile pentru plăţile şi alocaţii sociale, dar şi din alte cheltuieli cu destinaţii de interes public.

Publicitate
Publicitate

De asemenea, nu este clar care vor fi condiţiile de emisie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat, deoarece acestea urmează a fi prevăzute în acordul care va fi încheiat ulterior între Ministerul Finanţelor şi Banca naţională a Moldovei.

Prin urmare, Ombudsmanul consideră că pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspundere în faţa Parlamentului nu corespunde prevederilor, care stipulează că apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, egalitatea şi echitatea socială, precum şi compatibilitatea cu legislaţia comunitară, constituie o condiţie obligatorie a oricărui act legislativ. La fel, aceste legi nu corespund cerinţelor calităţii şi previzibilităţii unui act legislativ.

În concluzie, Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai consideră că pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspundere în faţa Parlamentului necesită a fi examinat suplimentar, cu implicarea largă a societăţii, a experţilor naţionali şi internaţionali din domeniu, pentru a nu se admite atingerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova.

Ombudsmanul subscrie apelului lansat de un grup de persoane către preşedintele ţării, Nicolae Timofti, prin care se solicită şefului statului să nu promulge pachetul de legi menţionate.

În cazul în care Nicolae Timofte nu va da curs acestei iniţiative, Ombudsmanul este dispus să recurgă la pîrghiile prevăzute de Legea nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului pentru a asigura apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.

Publicitate
Publicitate