(FOTO, VIDEO) Marea mobilizare în lupta cu nămeții. Primii câștigători ai premiilor ZdG

În urma nin­so­ri­lor abu­n­den­te de ieri și astăzi, ZdG a anun­țat marea mobi­li­za­re împo­tri­va năme­ți­lor și va ofe­ri pre­mii tutu­ror celor care vor par­ti­ci­pa la deblo­ca­rea stră­zi­lor și cură­ța­rea lor de zăpa­dă și cren­gi.

Ofe­rim un abo­na­ment pe 3 luni la edi­ţia tipă­ri­tă a ZdG fie­că­rui cetă­ţean care va pre­zen­ta ima­gi­ni ce pro­bea­ză că: 
  • a ieşit în pre­a­j­ma zonei în care locu­ieş­te şi a cură­ţat zăpa­da, cren­gi­le, aju­tând la deblo­ca­rea stră­zi­lor şi dru­mu­ri­lor.
  • a mobi­li­zat alţi veci­ni, cole­gi, pri­e­te­ni să par­ti­ci­ple la cură­ţi­rea zone­lor ambien­te.
  • a ofe­rit ceai fier­bin­te sau alt spri­jin moral şi logis­tic echi­pe­lor impli­ca­te la deblo­ca­rea zone­lor afec­ta­te

Pri­mii câști­gă­to­ri au apă­rut deja. Aceștia sunt Doi­na Chi­o­res­cu, Mari­a­na Colun și Vio­le­ta Ter­gu­ță din Chi­și­nău și Mir­cea Sulă și Tudor Gri­go­ri­ța din raio­nul Ialo­ve­ni.

„Loca­ta­rii blo­cu­lui Mir­cea cel Batrân, 32, în acțiu­ne. Au fost înlă­tu­ra­ți toți copa­cii ce erau rup­ți si cei ce pre­zen­tau peri­col, zăpa­da a fost râni­tă. Cei care au mun­cit au fost ser­viți cu ceai și mân­ca­re”, ne-a scris Doi­na Chi­o­res­cu pe pagi­na de face­bo­ok a Zia­ru­lui de Gar­dă. Doi­na spu­ne că abo­na­men­tul la ZdG va mer­ge la tatăl ei, unul din­tre mun­ci­to­rii din ima­gi­ni­le video de mai jos.

Îndem­nul nos­tru de impli­ca­re în lichi­da­rea con­se­cin­țe­lor nin­so­ri­lor abu­n­den­te a fost urmat și de Mir­cea Sulă și Tudor Gri­go­ri­ța din raio­nul Ialo­ve­ni, care ne-au tri­mis poze pe adre­sa de ema­il: zdg.redactia@gmail.com. Tudor Gri­go­ri­ța este șeful Sec­ți­ei cul­tu­ră a Con­si­li­u­lui Raio­nal Ialo­ve­ni, iar Mir­cea Sula este spe­cia­list în cadrul ace­le­iași sec­ții.

Mari­a­na Colun ne-a tri­mis poze din sec­to­rul Cio­ca­na al Capi­ta­lei. Mai mul­ți loca­ta­ri au ieșit afa­ră cu lope­ți­le, au cură­țat zăpa­da și, cu aju­to­rul unei auto­u­ti­li­ta­re, au dus-o în altă par­te, eli­be­rând, ast­fel, dru­mul. Alți loca­ta­ri au adus mân­ca­re și bău­tu­ri cal­de celor care mun­cesc.

Un alt exem­plu demn de urmat ne-a fost ofe­rit de Vio­le­ta Ter­gu­ță.

UPDATE: alte două fami­lii vor pri­mi abo­na­men­te la Zia­rul de Gar­dă.

Nata­lia din sec­to­rul Cio­ca­na al Capi­ta­lei ne-a tri­mis mai mul­te poze cu loca­ta­rii unor blo­cu­ri de pe stra­da Zad­ni­pru care cură­țat cur­tea de cren­gi­le rup­te ale copa­ci­lor. „Bra­vo baie­ți­lor și tați­lor de la Zad­ni­pru 7/2. La ser­vi­ciu nu a fost posi­bi­li­ta­tea de a iesi, dar au ieșit la cură­țe­nie”, scrie Nata­lia.

Un alt abo­na­ment va mer­ge la Țare­u­ca, raio­nul Rezi­na, la bune­ii aces­tui chi­și­nă­u­ian har­nic și cu spi­rit civic.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *