510-andrei-galbur

Surprizele noului Guvern

Au deve­nit cunos­cute mai multe nume din noul Guvern, con­dus de Pavel Filip. Ast­fel, deși se vehi­cula că la Externe, în locul Nata­liei Gher­man va veni Vic­tor Osi­pov, ZdG a aflat că Andrian Candu, actu­a­lul pre­șe­dinte de Par­la­ment va fi numit minis­tru. Ulte­rior însă, numele lui Candu a fost înclo­cuit în lista finală cu numele lui Andrei Gal­bur.

Iată lista nou­lui Guvern, aflată de ZdG, încă necon­fir­mată ofi­cial!

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Externe și Inte­gră­rii Euro­pene – Andrei Gal­bur
Minis­te­rul Finan­țe­lor – Octa­vian Armașu
Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii – Edu­ard Grama
Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Interne – Ale­xan­dru Jiz­dan
Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui – Vic­tor Zubcu
Minis­te­rul Teh­no­lo­giei Infor­ma­ți­i­lor și Comu­ni­ca­ți­i­lor – Vasile Bot­nari
Minis­te­rul Eco­no­miei – Octa­vian Cal­mîc
Rein­te­grare – Ghe­or­ghe Balan

La minis­te­rul Mun­cii va fi pro­pusă o per­soană care a acti­vat ante­rior la Banca Mondi­ală.

În rest, miniș­trii actu­ali își păs­trează func­ți­ile. Deci, la Mediu, Edu­ca­ție, Trans­por­turi și Apă­rare, rămân miniș­trii actu­ali, din par­tea PL, Vale­riu Mun­teanu, Corina Fusu, Iurie Chi­rin­ciuc și Ana­tol Șalaru. La Sănă­tate va fi păs­trată Ruxanda Gla­van, la Cul­tură, Monica Babuc, la Jus­ti­ție, Vla­di­mir Cebo­tari, iar la Con­struc­ții, Vasile Bîtcă.

Update: Sur­sele ZdG pre­ci­zează că, în urma altor dis­cu­ții, Andrei Gal­bur, fost amba­sa­dor la Moscova ajunge minis­tru al Afa­ce­ri­lor Externe, iar Octa­vian Armașu la Minis­te­rul Finan­țe­lor, deși ini­țial se pre­co­niza can­di­da­tura lui Ion Chicu.

Vedeți aici Lista oficială a viitorului Guvern.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • alex koo­per

  Alu­zii care bin­tuie azi prin pressa PLDM-ista!!! Avem putin timp ramas pina la ofi­ci­ala pre­zen­tare a cabi­ne­tu­lui de minis­tri!! Dar presa hoteasca nu se lasa de remo­de­lat sti­rile !!!

 • Feo­dor Gla­dii

  Anti­ci­pa­tele se apro­pie. De ce? Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Externe și Inte­gră­rii Euro­pene revine lui Andrian Candu

 • artur

  ZdG , din nou o luati prin ara­tura , vad ca a apa­rut lista minis­tri­lor , Candu nu e , deci ero­nati citi­tori, la fel si cum ieri cu Tolea . Deja nu va mai face fata

 • Alissa A.

  Echipa este buna, sa spe­ram ca vor reusi sa schimba lucru­rile in bine in RM. Si mai sper ca acest Guvern va fi inves­tit pen­tru trei ani ina­inte. Doar avind un Guvern sta­bil, in tara asta va fi posi­bil de acti­vat si pros­pe­rat.

 • Feo­dor Gla­dii
 • Refor­ma­to­rul

  Nu cumva ați dat-o în bară ca deo­bi­cei… dacă stiti ca tot ce scriti se dove­deste a fi min­ciuna, de ce naiba o mai faceti?!