Surprizele noului Guvern

Au deve­nit cunos­cu­te mai mul­te nume din noul Guvern, con­dus de Pavel Filip. Ast­fel, deși se vehi­cu­la că la Exter­ne, în locul Nata­li­ei Gher­man va veni Vic­tor Osi­pov, ZdG a aflat că Andri­an Can­du, actu­a­lul pre­șe­din­te de Par­la­ment va fi numit minis­tru. Ulte­ri­or însă, nume­le lui Can­du a fost înclo­cu­it în lis­ta fina­lă cu nume­le lui Andrei Gal­bur.

Iată lis­ta nou­lui Guvern, afla­tă de ZdG, încă necon­fir­ma­tă ofi­ci­al!

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne – Andrei Gal­bur
Minis­te­rul Finan­țe­lor – Octa­vi­an Arma­șu
Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii – Edu­ard Gra­ma
Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne – Ale­xan­dru Jiz­dan
Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui – Vic­tor Zub­cu
Minis­te­rul Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ți­i­lor și Comu­ni­ca­ți­i­lor – Vasi­le Bot­na­ri
Minis­te­rul Eco­no­mi­ei – Octa­vi­an Cal­mîc
Rein­te­gra­re – Ghe­or­ghe Balan

La minis­te­rul Mun­cii va fi pro­pu­să o per­soa­nă care a acti­vat ante­ri­or la Ban­ca Mondi­a­lă.

În rest, miniș­trii actu­a­li își păs­trea­ză func­ți­i­le. Deci, la Mediu, Edu­ca­ție, Trans­por­tu­ri și Apă­ra­re, rămân miniș­trii actu­a­li, din par­tea PL, Vale­riu Mun­tea­nu, Cori­na Fusu, Iurie Chi­rin­ciuc și Ana­tol Șala­ru. La Sănă­ta­te va fi păs­tra­tă Ruxan­da Gla­van, la Cul­tu­ră, Moni­ca Babuc, la Jus­ti­ție, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, iar la Con­struc­ții, Vasi­le Bît­că.

Upda­te: Sur­se­le ZdG pre­ci­zea­ză că, în urma altor dis­cu­ții, Andrei Gal­bur, fost amba­sa­dor la Mosco­va ajun­ge minis­tru al Afa­ce­ri­lor Exter­ne, iar Octa­vi­an Arma­șu la Minis­te­rul Finan­țe­lor, deși ini­țial se pre­co­ni­za can­di­da­tu­ra lui Ion Chi­cu.

Vedeți aici Lista oficială a viitorului Guvern.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

6 comentarii

 1. alex kooper

  Alu­zii care bin­tu­ie azi prin pres­sa PLDM-ista!!! Avem putin timp ramas pina la ofi­ci­a­la pre­zen­ta­re a cabi­ne­tu­lui de minis­tri!! Dar pre­sa hoteas­ca nu se lasa de remo­de­lat sti­ri­le !!!

 2. Feodor Gladii

  Anti­ci­pa­te­le se apro­pie. De ce? Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pene revi­ne lui Andri­an Can­du

 3. artur

  ZdG , din nou o lua­ti prin ara­tu­ra , vad ca a apa­rut lis­ta minis­tri­lor , Can­du nu e , deci ero­na­ti citi­to­ri, la fel si cum ieri cu Tolea . Deja nu va mai face fata

 4. Alissa A.

  Echi­pa este buna, sa spe­ram ca vor reu­si sa schim­ba lucru­ri­le in bine in RM. Si mai sper ca acest Guvern va fi inves­tit pen­tru trei ani ina­in­te. Doar avind un Guvern sta­bil, in tara asta va fi posi­bil de acti­vat si pros­pe­rat.

 5. Reformatorul

  Nu cum­va ați dat-o în bară ca deo­bi­cei… dacă sti­ti ca tot ce scri­ti se dove­des­te a fi min­ciu­na, de ce nai­ba o mai face­ti?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *