Renato Usatîi l-a interogat pe tânărul care spune că a fost plătit cu 50 de lei pentru a participa la proteste

Recent, pos­tul de tele­vi­ziu­ne Publi­ka TV a pre­zen­tat un repor­taj în care un pro­tes­ta­tar din Basa­ra­beas­ca poves­teș­te că ar fi pri­mit 50 de lei pen­tru a par­ti­ci­pa la acțiu­ni­le de pro­test de ieri. Aces­ta se ara­tă nemul­țu­mit de fap­tul că alți pro­tes­ta­ta­ri ar fi fost plătiți cu 100, 150 sau 200 de lei și spu­ne că a fost plătit de un mem­bru al Par­ti­du­lui Nos­tru, con­dus de Rena­to Usa­tîi.

Pro­tes­ta­ta­rul mai decla­ră că i s-ar fi pro­pus bani pen­tru a par­ti­ci­pa la o lovi­tu­ră de stat, dar el a refu­zat.

Mai târ­ziu, pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re a apă­rut un mate­ri­al video în care pro­tes­ta­ta­rul inte­ro­gat în deta­liu de către Rena­to Usa­tîi men­țio­nea­ză că ar fi făcut decla­ra­ți­i­le ante­ri­oa­re pen­tru Publi­ka con­tra sumei de 100 de dola­ri, bani pe care urma să-i pri­meas­că de la pre­șe­din­te­le raio­nu­lui Basa­ra­beas­ca, mem­bru PSRM.

 

Ulte­ri­or, pre­șe­din­te­le raio­nu­lui Basa­ra­beas­ca, Petru Puş­ca­ri a vor­bit în deta­liu cu pri­vi­re la acest inci­dent, susţinând că  decla­ra­ţi­i­le pro­tes­ta­ta­ru­lui sunt o pro­vo­ca­re atât pen­tru el, cât şi pen­tru PSRM şi spu­se­le tână­ru­lui n sunt cre­di­bi­le, pen­tru că aces­ta se află la evi­denţa medi­ci­lor psi­hia­tri.

“L-am invi­tat pe Petru Puş­ca­ri la Chi­şi­nău pen­tru a cla­ri­fi­ca situ­a­ţia. Declar că inci­den­tul noc­turn cu flă­că­ul „sin­cer” din Basa­ra­beas­ca, care are şi un cer­ti­fi­cat de la psi­hia­tru, este o min­ciu­nă şi o pro­vo­ca­re. Mai mult ca atît, sînt con­vins că este o pro­vo­ca­re bine regi­za­tă”, a menţio­nat Dodon pe un site de soci­a­li­za­re.

 

“În opi­nia mea, îna­in­te de a face acu­za­ţii publi­ce şi de a da publi­ci­tă­ţii isto­ria res­pec­ti­vă, era cazul să fie cla­ri­fi­ca­te toa­te cir­cum­stanţe­le şi nu să fie insti­ga­te spi­ri­te­le şi împră­ş­ti­a­te „com­pli­men­te”. Aşa cred că tre­bu­ie să fie rela­ţi­i­le între par­te­ne­ri.

La momen­tul actu­al, prin­ci­pa­la între­ba­re este: cine pro­fi­tă din situ­a­ţia cre­a­tă? Soci­a­li­ş­tii? La sigur – nu. „Par­ti­dul Nos­tru”? Nu ştiu. Sper că nu. Uni­cul bene­fi­ci­ar ar fi guver­na­rea”, a mai spus lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *