victoria11

(video/doc) Victoria dreptății! Tânăra încătușată din Strășeni merge acasă

Vic­to­ria Pru­teanu, tânăra din Stră­șeni, con­dam­nată joi, 21 ianu­a­rie 2016 la 3 ani și opt luni de închi­soare cu exe­cu­tare de către Miha­ela Grosu-Gavriliță, jude­că­toare la Jude­că­to­ria Stră­șeni a fost eli­be­rată din arest și tri­misă în arest la domi­ci­liu. Magis­trata care ieri a condamnat-o a decis azi schim­ba­rea măsu­rii pre­ven­tive în pri­vința tine­rei care crește cinci copii, la soli­ci­ta­rea avo­ca­ți­lor ei. 

Cazul Vic­to­riei Pru­teanu, pro­mo­vat de ZdG, a creat un val de reac­ții în soci­e­tate. Mii de per­soane au sem­nat o peti­ție prin care cereau eli­be­ra­rea ei. ZdG a scris des­pre acest caz, dar și des­pre jude­că­toa­rea și pro­cu­ro­rul care au con­tri­buit la lua­rea aces­tei deci­zii.

Jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță a dis­pus tri­mi­te­rea tine­rei în arest la domi­ci­liu.

Vedeți aici deci­zia instan­țeidoc 1

cebotari, facebookPre­ci­zăm că, în acest caz, Vic­to­ria a fost asis­tată de avo­cați de la Promo-Lex, dar și de către Ion Gume­niuc, avo­cat din ofi­ciu. Tot în acest caz s-a impli­cat și minis­trul Jus­ti­ției, Vla­di­mir Cebo­tari. După ce a fost eli­be­rată Vic­to­ria însă, minis­tru nu a ezi­tat să facă publi­ci­tate par­ti­du­lui pe care-l repre­zintă, scri­ind pe o rețea de soci­a­li­zare că “JUSTIȚIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA RENAȘTE!”, cel mai pro­ba­bil, cu refe­rire la slo­ga­nul unei cam­pa­nii ini­țiate de Vlad Pla­ho­t­niuc, Renaș­tem Mol­dova.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.