(video/doc) Victoria dreptății! Tânăra încătușată din Strășeni merge acasă

Vic­to­ria Pru­tea­nu, tână­ra din Stră­șe­ni, con­dam­na­tă joi, 21 ianu­a­rie 2016 la 3 ani și opt luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re de către Miha­e­la Grosu-Gavriliță, jude­că­toa­re la Jude­că­to­ria Stră­șe­ni a fost eli­be­ra­tă din arest și tri­mi­să în arest la domi­ci­liu. Magis­tra­ta care ieri a condamnat-o a decis azi schim­ba­rea măsu­rii pre­ven­ti­ve în pri­vin­ța tine­rei care creș­te cin­ci copii, la soli­ci­ta­rea avo­ca­ți­lor ei. 

Cazul Vic­to­ri­ei Pru­tea­nu, pro­mo­vat de ZdG, a cre­at un val de reac­ții în soci­e­ta­te. Mii de per­soa­ne au sem­nat o peti­ție prin care cereau eli­be­ra­rea ei. ZdG a scris des­pre acest caz, dar și des­pre jude­că­toa­rea și pro­cu­ro­rul care au con­tri­bu­it la lua­rea aces­tei deci­zii.

Jude­că­toa­rea Miha­e­la Grosu-Gavriliță a dis­pus tri­mi­te­rea tine­rei în arest la domi­ci­liu.

Vede­ți aici deci­zia instan­țeidoc 1

cebotari, facebookPre­ci­zăm că, în acest caz, Vic­to­ria a fost asis­ta­tă de avo­ca­ți de la Promo-Lex, dar și de către Ion Gume­niuc, avo­cat din ofi­ciu. Tot în acest caz s-a impli­cat și minis­trul Jus­ti­ți­ei, Vla­di­mir Cebo­ta­ri. După ce a fost eli­be­ra­tă Vic­to­ria însă, minis­tru nu a ezi­tat să facă publi­ci­ta­te par­ti­du­lui pe care-l repre­zin­tă, scri­ind pe o rețea de soci­a­li­za­re că “JUSTIȚIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA RENAȘTE!”, cel mai pro­ba­bil, cu refe­ri­re la slo­ga­nul unei cam­pa­nii ini­ția­te de Vlad Pla­ho­t­niuc, Renaș­tem Mol­do­va.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *