Gheorghe Papuc condamnat cu EXECUTARE în dosarul 7 aprilie

Con­dam­na­re isto­ri­că în dosa­rul 7 apri­lie. Ghe­or­ghe Papuc, fos­tul minis­tru de Inter­ne în peri­oa­da 7 apri­lie 2009 a fost con­dam­nat la patru ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. Hotă­rârea a fost lua­tă acum câte­va minu­te la Cur­tea de Apel Chi­și­nău. A fost con­dam­nat și Vla­di­mir Bot­na­ri, fos­tul comi­sar, la doi ani de închi­soa­re, doar că cu sus­pen­da­re.Ghe­or­ghe Papuc urmea­ză să ajun­gă după gra­tii după ce deci­zia va fi pro­nun­ța­tă inte­gral și moti­vat. Infor­ma­ția a fost con­fir­ma­tă pen­tru ZdG de către Con­stan­tin Miron, pro­cu­ro­rul care a par­ti­ci­pat în instan­ța de jude­ca­tă pe acest dosar, la Cur­tea de Apel Chi­și­nău.

În dimi­nea­ţa zilei de 29 decem­brie 2011, în toi­ul Săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, jude­că­to­rii Ion Busui­oc, Şte­fan Niţă şi Vla­di­mir Bra­şo­vea­nu, de la Jude­că­to­ria sect. Cen­tru, pro­nu­nţau sen­tinţa de achi­ta­re pe nume­le lui Ghe­or­ghe Papuc, minis­tru de Inter­ne în tim­pul eve­ni­men­te­lor din apri­lie 2009, şi pe nume­le lui Vla­di­mir Bot­na­ri, care în acea peri­oa­dă deţi­nea fun­cţia de comi­sar gene­ral al Comi­sa­ri­a­tu­lui Gene­ral de Poli­ţie (CGP), pe motiv că „fap­te­le incul­pa­ţi­lor nu întru­ne­sc ele­men­te­le infra­cţiu­nii incri­mi­na­te”. Ime­di­at, Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă (PG) pre­ci­za că sen­tinţa este ile­ga­lă, atacând-o la Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău.

Miha­il Murzac, avo­ca­tul lui Ghe­or­ghe Papuc, con­dam­nat la 4 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re, con­si­de­ră deci­zia lua­tă de Cur­tea de Apel Chi­și­nău una “abso­lut ile­ga­lă”. “Pen­tru ace­leași cir­cum­stan­țe sunt trași la răs­pun­de­re mai mul­te per­soa­ne: Ion Per­ju, Edu­ard Baghi­rov… Nu e posi­bil să fie așa ceva”, spu­ne Murzac.

Deci­zia în baza căru­ia fos­tul minis­tru de Inter­ne a fost con­dam­nat la închi­soa­re cu exe­cu­ta­re rea­lă va fi pro­nun­ța­tă inte­gral pe 19 febru­a­rie 2015. Până atun­ci, Papuc va rămâ­ne în liber­ta­te.

“Dl Papuc a reac­țio­nat așa cum ar fi reac­țio­nat ori­ce om nor­mal la o deci­zie ile­ga­lă”, ne-a spus Murzac.

Avo­ca­ții lui Vla­di­mir Bot­na­ri nu au dorit să dis­cu­te cu ZdG des­pre con­dam­na­rea cu sus­pen­da­re a cli­en­tu­lui lor.

Papuc și Bot­na­ri au fost jude­ca­ţi de un com­plet de jude­că­to­ri din care au făcut par­te preşe­din­te­le CA Chi­şi­nău, Ion Pleş­ca și jude­că­to­rii Iurie Melin­tea­nu și Iurie Ior­dan. 

Ce se va întâm­pla cu ex-ministrul Ghe­or­ghe Papuc, după pro­nun­ța­rea deci­zi­ei de con­dam­na­re?

Afi­şea­ză rezul­ta­te­le


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *