490-papuc

Gheorghe Papuc condamnat cu EXECUTARE în dosarul 7 aprilie

Con­dam­nare isto­rică în dosa­rul 7 apri­lie. Ghe­or­ghe Papuc, fos­tul minis­tru de Interne în peri­oada 7 apri­lie 2009 a fost con­dam­nat la patru ani de închi­soare cu exe­cu­tare. Hotă­rârea a fost luată acum câteva minute la Cur­tea de Apel Chi­și­nău. A fost con­dam­nat și Vla­di­mir Bot­nari, fos­tul comi­sar, la doi ani de închi­soare, doar că cu sus­pen­dare.Ghe­or­ghe Papuc urmează să ajungă după gra­tii după ce deci­zia va fi pro­nun­țată inte­gral și moti­vat. Infor­ma­ția a fost con­fir­mată pen­tru ZdG de către Con­stan­tin Miron, pro­cu­ro­rul care a par­ti­ci­pat în instanța de jude­cată pe acest dosar, la Cur­tea de Apel Chi­și­nău.

În dimi­neaţa zilei de 29 decem­brie 2011, în toiul Săr­bă­to­ri­lor de iarnă, jude­că­to­rii Ion Busuioc, Şte­fan Niţă şi Vla­di­mir Bra­şo­veanu, de la Jude­că­to­ria sect. Cen­tru, pro­nu­nţau sen­tinţa de achi­tare pe numele lui Ghe­or­ghe Papuc, minis­tru de Interne în tim­pul eve­ni­men­te­lor din apri­lie 2009, şi pe numele lui Vla­di­mir Bot­nari, care în acea peri­oadă deţi­nea fun­cţia de comi­sar gene­ral al Comi­sa­ri­a­tu­lui Gene­ral de Poli­ţie (CGP), pe motiv că „fap­tele incul­pa­ţi­lor nu întru­nesc ele­men­tele infra­cţiu­nii incri­mi­nate”. Ime­diat, Pro­cu­ra­tura Gene­rală (PG) pre­ciza că sen­tinţa este ile­gală, atacând-o la Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău.

Mihail Murzac, avo­ca­tul lui Ghe­or­ghe Papuc, con­dam­nat la 4 ani de închi­soare cu exe­cu­tare, con­si­deră deci­zia luată de Cur­tea de Apel Chi­și­nău una “abso­lut ile­gală”. “Pen­tru ace­leași cir­cum­stanțe sunt trași la răs­pun­dere mai multe per­soane: Ion Perju, Edu­ard Baghi­rov… Nu e posi­bil să fie așa ceva”, spune Murzac.

Deci­zia în baza căruia fos­tul minis­tru de Interne a fost con­dam­nat la închi­soare cu exe­cu­tare reală va fi pro­nun­țată inte­gral pe 19 febru­a­rie 2015. Până atunci, Papuc va rămâne în liber­tate.

“Dl Papuc a reac­țio­nat așa cum ar fi reac­țio­nat orice om nor­mal la o deci­zie ile­gală”, ne-a spus Murzac.

Avo­ca­ții lui Vla­di­mir Bot­nari nu au dorit să dis­cute cu ZdG des­pre con­dam­na­rea cu sus­pen­dare a cli­en­tu­lui lor.

Papuc și Bot­nari au fost jude­caţi de un com­plet de jude­că­tori din care au făcut parte preşe­din­tele CA Chi­şi­nău, Ion Pleşca și jude­că­to­rii Iurie Melin­teanu și Iurie Ior­dan. 

Ce se va întâm­pla cu ex-ministrul Ghe­or­ghe Papuc, după pro­nun­ța­rea deci­ziei de con­dam­nare?

Afi­şează rezul­ta­tele


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Cine urmeaza? Voro­nin, Tca­ciuc, Rese­t­ni­cov, Lupu, Zina­iuda, Pla­ho­t­niuc?!

  • nu cred pana ce nu-l vad sa stea la Prun­cul cel putin vreo 2 ani !!! ****circ pen­tru prosti