Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Cine este și ce trecut…

Cine este și ce trecut are noul secretar general de stat al Ministerului Justiției?

Fostul avocat al poporului în perioada protestelor din 2009, care abia la o săptămână după ce zeci de tineri au fost reținuți și torturați la sectoarele de poliție din Chișinău a efectuat o vizită în insitituțiile de detenție preventivă, a fost numit de Guvern în calitate de secretar general de stat al Ministerului Justiției pentru o perioadă de 5 ani.

„Anatolie Munteanu a fost inițiator și promotor al mai multor reforme în justiție, are o bogată experiență în organele Procuraturii. În carierea sa s-a axat pe aspectul drepturilor fundamentale ale omului și prezentarea acuzării în instanțele de judecată, cunoaște bine aspectele procedurale și normele în drept penal atât național cât și internațional”, a declarat Vladimir Cebotari, ministrul Justiției, în cadrul ședinței Guvernului din 25 octombrie curent.

Anatolie Munteanu a fost avocat parlamentar și director al Centrului pentru Drepturile Omului (CpDOM) între 2008-2015, iar din 18 mai 2016 Anatolie Munteanu a deținut funcția de viceministru al Justiției.

În 2009 societatea civilă a criticat inactivitatea lui Munteanu, directorul CpDOM, și a altor trei avocați parlamentari Oleg Efrim, Aure­lia Gri­go­riu şi Tamara Plă­mă­de­ală, sin­gu­rii care au avut acces şi ar fi putut relata pro­fe­si­o­nist des­pre iadul din sec­toa­rele de poli­ţie. Abia la 13 aprilie, la o săptămână de la reținerile din 7 aprilie, aceștia au efectuat o vizită pentru a discuta cu persoanele torturate. Deși ar fi trebuit să intervină imediat pentru a preveni orice fel de violențe, mai mulți părinți ai tinerelor torturate la poliție au declarat că au solicitat ajutor la CpDOM, dar au fost refuzați. Tot atunci, Ser­giu Ostaf, şeful CREDO, orga­ni­za­ţie negu­ver­na­men­tală mem­bră a Meca­nis­mu­lui Naţio­nal de Pre­ve­nire a Tor­tu­rii, susţinea că, în apri­lie 2009, principalul ombudsman al R. Moldova, Ana­to­lie Mun­teanu, a fost per­soana care a des­cu­ra­jat mem­brii aces­tei struc­turi să docu­men­teze toate cazu­rile de tor­tură.

Experții au cali­fi­cat acti­vi­ta­tea CpDOM în apri­lie 2009 drept insu­fi­cientă.

Anatolie Munteanu are studii superioare juridice și este magistru în drept. Anterior, Munteanu a fost și şef al Secţiei judiciar-penale a Procuraturii Generale, precum și şef-interimar al Direcţiei judiciare a PG.

În noua postură, acesta va coordona, asigura elaborarea programelor, planurilor de activitate și rapoartelor. Munteanu va acorda suport ministrului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate (asigurând monitorizarea și evaluarea executării acestora). De asemenea, el va coordona activitatea subdiviziunilor și autorităților din sfera de competență. Acesta va fi responsabil de controlul executării actelor normative inițiate de minister și asigurarea organizării sistemului de management financiar și control intern.

Secretarul general de stat este magistru în drept penal și doctorand la Institutul de cercetări juridice și politice al Academiei de Științe.

Potrivit declarației de venituri și proprietăți pentru anul 2015, Munteanu declară un salariu total de 132.087 de lei. Totodată, în anul 2015, Munteanu a primit 25.984 de lei pentru elaborarea „Manualului funcționarului public”. De asemenea, el s-a ales cu 260.399 de lei după ce a vândut un apartament. El conduce un Mercedes w220, fabricat în 2005 și cumpărat în anul 2015.

Concursul a fost desfășurat de Cancelaria de Stat în perioada 15 septembrie – 17 octombrie curent și a avut două etape – proba CV-urilor și cea a interviurilor. În baza unei legi aprobate de Parlament, la mijlocul lunii iulie curent, privind reforma administrației publice centrale, funcțiile de viceminiștri nu vor mai exista, iar atribuțiile lor vor fi exercitate de secretari generali și secretari de stat.

Momentan, sunt în derulare alte 2 concursuri pentru funcțiile de secretari de stat: în domeniul cooperării juridice internaționale, relațiilor internaționale, în domeniul creației și perfecționării legislației, profesiilor și serviciilor juridice.

Citiți aici: Ombudsmanul, ascuns de 7 aprilie