Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   A început evaluarea candidaților non-judecători…

A început evaluarea candidaților non-judecători la funcția de membru în CSM, înaintați de Parlament, anunță Comisia pre-vetting

Imagine simbol

Comisia pre-vetting anunță marți, 17 ianuarie, că a demarat procedura de evaluare a grupului de candidați înaintați de Parlament la funcția de membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Din lista celor 12 candidați non-judecători, admiși la concurs printr-o decizie a Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități, fac parte juriști liber profesioniști, avocați și reprezentanți ai societății civile și mediului academic, care vor trece prin procesul de verificare a integrității financiare și etice, pentru a putea deveni eligibili să ocupe o funcție de membru permanent în CSM.

Dintre candidații non-judecători care vor promova evaluarea Comisiei pre-vetting, Parlamentul va numi, cu votul a trei cincimi dintre deputații aleși, șase membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, noua componență a CSM va fi formată din 6 judecători, aleși prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, și 6 non-judecători, numiți de Parlament.

Lista candidaților non-judecători, înaintați de Legislativ, este formată din Valentin Caișîn, Ludmila Ouș, Tatiana Chiriac, Alexandru Rotari, Eugen Florea, Fiodor Bria, Alexandru Postică, Ion Guzun, Ilie Mămăligă, Ștefan Belecciu și Angela Popil.

În primă etapă, Comisia de evaluare a expediat candidaților formularul declarației de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, pentru a fi completat, semnat electronic și remis secretariatului Comisiei în termen de 7 zile de la solicitare. 

Formularul declarației va include atât informațiile privind averea și interesele personale a celor care candidează la funcția de membru în CSM, cât și lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public.

„Neprezentarea în termen a declarațiilor constituie temei pentru constatarea de către Comisie a nepromovării evaluării în privința candidatului, potrivit art. 9 alin. (2) din Legea 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor”, se menționează într-un comunicat.

Comisia pre-vetting va analiza veniturile și proprietățile candidaților și a familiilor acestora, în temeiul unor cercetări extinse, având acces direct la surse de date publice și private, acumulând informații de la persoane fizice și juridice, inclusiv solicitând explicații suplimentare de la candidați. Totodată, candidații non-judecători vor fi verificați dacă corespund criteriilor de integritate etică. 

După examinarea informațiilor acumulate, candidații vor fi invitați la audieri publice, iar procesul de evaluarea va finaliza cu emiterea de către Comisie a deciziilor pentru fiecare candidat în parte.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, rezultatele evaluării vor fi anunțate public pe site-ul Comisiei, transmise candidaților și Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului, instituția responsabilă de organizarea concursului. 

Până acum, doar trei candidați la funcții în CSM au promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting – Livia Mitrofan şi Maria Frunze de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, precum și Ioana Chironeţ, judecătoare la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana.

Toți cei cinci magistrați, care au candidat la funcția de membru al CSM și nu au promovat evaluarea Comisiei pre-vetting, au atacat decizia la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).