Arhiva: Investigaţii

tr

(doc) Intermediarii milionarului de la Economie

Vale­riu Tri­boi, vice­mi­nis­trul mili­o­nar al Eco­no­mi­ei care și-a anun­țat demi­sia săp­tămâ­na tre­cu­tă, a făcut uz de per­soa­ne inter­pu­se pen­tru a cum­pă­ra o încă­pe­re de 980 m.p. de la Mol­d­te­le­com, pe…