Declaraţie ZdG: ameninţări telefonice în adresa reporterilor. S-a prezentat Renato Usatîi.

Astăzi, la ora 16.24 reda­cţia ZdG a pri­mit un apel tele­fo­nic la mobil de pe un număr care înce­pe cu '798XXXXXXXX. Per­soa­na care a ape­lat s-a pre­zen­tat ca Rena­to Usa­tîi şi a decla­rat că este nemulţu­mit de arti­co­lul cu 2 ore în urmă pe pagi­na www.zdg.md înti­tu­lat “Rena­to Usta­îi. Scurt rezu­mat“.Usa­tîi s-a ară­tat nemulţu­mit de arti­col şi de fap­tul că Zia­rul de Gar­dă nu a publi­cat ceea ce a decla­rat el des­pre Vlad Filat, adă­u­gând că el poa­te să îşi cum­pe­re în Mol­do­va tele­vi­ziu­ni şi zia­re, dar ar vrea ca şi Zia­rul de Gar­dă să scrie ade­vă­rul pe care îl spu­ne el.

Am decla­rat că i-am adre­sat niş­te între­bă­ri la care nu am pri­mit răs­puns, dar că sun­tem gata să retri­mi­tem între­bă­ri­le la o nouă adre­să de e-mail, pen­tru a ela­bo­ra un nou arti­col. Usta­îi ne-a dic­tat 2 adre­se de e-mail, dar a menţio­nat că e bine să îl între­băm şi să scri­em des­pre ce spu­ne el des­pre ex-premierul Vlad Filat, pen­tru că  ori­cum “îl voi pune la dubă pe Filat”.

Am decla­rat că avem la dum­ne­a­lui mai mul­te între­bă­ri, şi dacă vom pri­mi răs­pun­su­ri, vom reve­ni la temă, căci ZdG a mai scris des­pre Rena­to Usa­tii în 2011 câte­va arti­co­le lega­te de pro­ble­ma Uni­ver­sal­bank şi de aten­ta­tul asu­pra lui Gher­man Gor­bu­nţov. Am menţio­nat că ZdG va scrie des­pre ceea ce este de inte­res public.

În acel moment Rena­to Usa­tîi a schim­bat tona­li­ta­tea vocii în una agre­si­vă, adă­u­gând că e bine să ne inte­re­săm de jur­na­lis­tul Pavel Pădu­ra­ru “care este încă viu”. Am rugat să expli­ce ce are în vede­re prin expre­sia că jur­na­lis­tul este încă viu, si a spus că pur şi sim­plu Pavel Pădu­ra­ru este viu.

În final, Rena­to Usa­tîi a decla­rat în lim­ba rusă că va face din zia­rul Tim­pul “gara­d­s­ka­ia golu­be­a­t­nea” şi din Zia­rul de Gar­dă “res­ta­u­rant la pla­cin­te”. Ulti­ma sa fra­ză a fost “Niş­te porci sun­teţi româ­ni!” şi a închis tele­fo­nul.

Echi­pa Zia­ru­lui de Gar­dă îşi expri­mă îngri­jo­ra­rea în legă­tu­ră cu ame­ninţă­ri­le care au răsu­nat în cadrul aces­tei con­vor­bi­ri tele­fo­ni­ce, atât la adre­sa Zia­ru­lui de Gar­dă, cât şi la adre­sa repor­te­ri­lor de la zia­rul Tim­pul. Din aceas­tă cau­ză ZdG a depus o plân­ge­re adre­sa­tă orga­ne­lor de drept ale R.Moldova.

zp8497586rq

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

17 comentarii

 1. vlad

  Ame­nin­ță­ri­le tele­fo­ni­ce sunt un rod al lași­tă­ți­lor, un simp­tom al ago­ni­ei ilu­zi­i­lor pier­du­te și înstră­i­na­re com­ple­tă de ide­a­lu­ri­le demo­cra­ți­ei…

 2. xx

  Asa si va tre­bu­ie. Tre­bu­ia de la bun ince­put sa pos­ta­ti acea infor­ma­tie care va dat-o omul, dar nu acea pe care va adu­so cine­va scri­sa deja pe foa­ie. Apro­po, pe ce adre­sa va afla­ti ca sa venim la des­chi­de­rea nou­lui res­ta­u­rant La Pla­cin­te !!!???

 3. mihai

  am citit cu aten­tie repor­ta­ju. da vati prins cu min­ciu­na ca este tot o fal­si­fi­ca­re ati inre­jis­trat con­vor­bi­rea la 16.30 si inca ati dove­dit sa scri­ti pli­je­re la orga­ne nu va face­ti de ris

 4. Victor

  Renat Usa­tyi e un clovn al lui Putin. Cica sa scri­e­ti des­pre Filat si “ade­va­rul” care-l spu­ne el :))) dar de unde sa stim noi ca ala-i ade­var si nu-i o min­ciu­na schi­mo­no­si­ta de un porc, caru­ia nu-i pla­ce demo­cra­tia si inte­gra­rea UE?

 5. melcu

  ZDG nu face­ti pe “обиженные жертвы” sun­te­ti XXXXX!

 6. melcu

  apro­ba­ti numai comen­ta­ri­i­le care va con­vin, care va da voie Filat sa le pla­sa­ti.

 7. marian

  Ce XXXX mai este si usa­tii asta. Tip des­cre­ie­rat si ce poar­ta nis­te bile in buzu­na­re­le pan­ta­lo­ni­lor ca toti sa cre­a­da ca are “balls”. O sim­pla figu­ra pe tabla de sah, ce din pro­prie pros­tie se cre­de una mai impor­tan­ta. Mai am o intre­ba­re. A pus oare pe gaz deja auto­mo­bi­lul sau?

 8. P/U Mihai

  Pri­e­te­ne, plan­ge­rea poti sa o scrii si la ora 3 de noap­te caci instan­te­le de drept lucrea­za non-stop

 9. =Episcop Dorimedont Asasinat=

  Decla­ra­ţie ZdG:
  ame­ninţă­ri tele­fo­ni­ce în adre­sa repor­te­ri­lor. S-a pre­zen­tat Rena­to Usa­tîi.

  http://www.zdg.md/stiri/declaratie-zdg-amenintari-telefonice-in-adresa-reporterilor-de-la-un-numar-telefonic-din-federatia-rusa

  Astăzi, la ora 16.24 reda­cţia ZdG a pri­mit un apel tele­fo­nic la mobil de pe un număr care înce­pe cu ‘798XXXXXXXX. Per­soa­na care a ape­lat s-a pre­zen­tat ca Rena­to Usa­tîi şi a decla­rat că este nemulţu­mit de arti­co­lul cu 2 ore în urmă pe pagi­na http://www.zdg.md înti­tu­lat «Rena­to Usta­îi. Scurt rezumat».Usatîi s-a ară­tat nemulţu­mit de arti­col şi de fap­tul că Zia­rul de Gar­dă nu a publi­cat ceea ce a decla­rat el des­pre Vlad Filat, adă­u­gând că el poa­te să îşi cum­pe­re în Mol­do­va tele­vi­ziu­ni şi zia­re, dar ar vrea ca şi Zia­rul de Gar­dă să scrie ade­vă­rul pe care îl spu­ne el.

  Am decla­rat că i-am adre­sat niş­te între­bă­ri la care nu am pri­mit răs­puns, dar că sun­tem gata să retri­mi­tem între­bă­ri­le la o nouă adre­să de e-mail, pen­tru a ela­bo­ra un nou arti­col. Usta­îi ne-a dic­tat 2 adre­se de e-mail, dar a menţio­nat că e bine să îl între­băm şi să scri­em des­pre ce spu­ne el des­pre ex-premierul Vlad Filat, pen­tru că ori­cum «îl voi pune la dubă pe Filat».

  Am decla­rat că avem la dum­ne­a­lui mai mul­te între­bă­ri, şi dacă vom pri­mi răs­pun­su­ri, vom reve­ni la temă, căci ZdG a mai scris des­pre Rena­to Usa­tii în 2011 câte­va arti­co­le lega­te de pro­ble­ma Uni­ver­sal­bank şi de aten­ta­tul asu­pra lui Gher­man Gor­bu­nţov. Am menţio­nat că ZdG va scrie des­pre ceea ce este de inte­res public.

  În acel moment Rena­to Usa­tîi a schim­bat tona­li­ta­tea vocii în una agre­si­vă, adă­u­gând că e bine să ne inte­re­săm de jur­na­lis­tul Pavel Pădu­ra­ru «care este încă viu». Am rugat să expli­ce ce are în vede­re prin expre­sia că jur­na­lis­tul este încă viu, si a spus că pur şi sim­plu Pavel Pădu­ra­ru este viu.

  În final, Rena­to Usa­tîi a decla­rat în lim­ba rusă că va face din zia­rul Tim­pul «gara­d­s­ka­ia golu­be­a­t­nea» şi din Zia­rul de Gar­dă «res­ta­u­rant la pla­cin­te». Ulti­ma sa fra­ză a fost «Niş­te porci sun­teţi româ­ni!» şi a închis tele­fo­nul.

  Echi­pa Zia­ru­lui de Gar­dă îşi expri­mă îngri­jo­ra­rea în legă­tu­ră cu ame­ninţă­ri­le care au răsu­nat în cadrul aces­tei con­vor­bi­ri tele­fo­ni­ce, atât la adre­sa Zia­ru­lui de Gar­dă, cât şi la adre­sa repor­te­ri­lor de la zia­rul Tim­pul. Din aceas­tă cau­ză ZdG a depus o plân­ge­re adre­sa­tă orga­ne­lor de drept ale R.Moldova.

 10. =Episcop Dorimedont MartirUnionistAsasinat=

  PRELUARE:
  — —  —  —  — -
  Ata­cu­ri rai­der, fali­men­ta­re de băn­ci, asa­si­nă­ri, rela­ţii cu lumea inter­lo­pă, ave­ri, toa­te aces­te noţiu­ni sunt lega­te direct sau indi­rect de nume­le lui Rena­to Usa­tîi.

  Zile­le tre­cu­te, Rena­to Usa­tîi a remis pre­sei din R. Mol­do­va invi­ta­ţii pen­tru jur­na­li­ş­ti şi blo­gge­ri la Mosco­va, decla­rând că, la Chi­şi­nău, se află în peri­col de arest şi răfu­ia­lă poli­ti­că.

  http://www.zdg.md/politic/renato-usatii-scurt-rezumat

  În inter­viu­ri­le şi decla­ra­ţi­i­le de pre­să făcu­te ante­ri­or, Rena­to Usa­tîi a remar­cat în repe­ta­te rân­du­ri că este bogat, afi­şând obiec­te de lux, inclu­siv maşi­ni scum­pe (el a decla­rat că deţi­ne unul din­tre cele 7 Rolls-Royceuri exis­ten­te în R.Moldova. Deşi a menţio­nat de câte­va ori că ar avea afa­ce­ri cu meta­le, el nu a expli­cat vreo­da­tă cum s-a lan­sat în afa­ce­ri. Repor­te­rul nos­tru i-a adre­sat de câte­va ori între­bă­ri cu pri­vi­re la pro­ve­nienţa afa­ce­ri­lor sale, dar aces­ta nu a răs­puns nici­o­da­tă la mesa­je, inclu­siv la cele remi­se săp­tămâ­na tre­cu­tă, după invi­ta­ţia pri­mi­tă de la el la adre­sa reda­cţi­ei de a mer­ge la Mosco­va la eve­ni­men­tul orga­ni­zat spe­cial de Usa­tîi pen­tru pre­să.

  Ante­ri­or, ZdG a scris des­pre impli­că­ri­le lui Usa­tîi în afa­ce­ri dubi­oa­se.

  În 2011 Usa­tîi a ajuns în atenţia publi­că după ce ar fi pre­lu­at o mare par­te din acţiu­ni­le Uni­ver­sal­bank din Chi­şi­nău. La câte­va zile de la pre­lu­a­rea pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiu­ni, Gher­man Gor­bu­nţov, fost pro­pri­e­tar al aces­tor acţiu­ni, a fost împuș­cat de către o per­soa­nă din R.Moldova. Îna­in­te de a fi împuș­cat, Gor­bu­nţov a decla­rat pen­tru pre­să că pache­tul majo­ri­tar al băn­cii a fost pre­lu­at printr-un atac rai­der. După aten­ta­tul la via­ța lui Gher­man Gor­bu­nţov, Uni­ver­sal­bank a fali­men­tat, iar Ban­ca Naţio­na­lă a retras licenţa aces­tei insti­tu­ţii finan­ci­a­re, în timp ce depo­nenţii şi cli­enţii băn­cii au supor­tat pre­ju­di­cii, soli­ci­tând luni în şir retur­na­rea bani­lor depu­şi.

  Într-o inves­ti­ga­ţie docu­men­ta­tă de RISE Pro­ject în R. Mol­do­va, în 2011, sunt pre­zen­ta­te dovezi că Rena­to Usa­tîi avea rela­ţii apro­pi­a­te cu per­soa­ne impor­tan­te din Minis­te­rul de Inter­ne. În pre­să au apă­rut poze cu Rena­to Usa­tîi lân­gă ves­ti­tul său Rolls-Royce, în antu­ra­jul unor per­soa­ne dubi­oa­se, iar rela­ţia sa cu locotenent-colonelul Ale­xan­dru Jiz­dan, şeful de atun­ci al Secţi­ei Ser­vi­cii Ope­ra­ti­ve MAI, nu a fost nega­tă. Pe 5 apri­lie 2012, la trei săp­tămâ­ni după împu­ş­ca­rea ban­che­ru­lui Gor­bu­nţov, lt.col. Ale­xan­dru Jiz­dan a fost vizi­tat pro­to­co­lar de Rena­to Usa­tîi la sedi­ul Secţi­ei Ser­vi­cii Ope­ra­ti­ve din Chi­şi­nău. Repor­te­rii RISE Pro­ject au sur­prins momen­tul. Ulte­ri­or, Ale­xan­dru Jiz­dan a fost demis din fun­cţie.

  RISE Pro­ject a obţi­nut trei inter­cep­tă­ri ale con­vor­bi­ri­lor tele­fo­ni­ce pur­ta­te de Rena­to Usa­tîi în iar­na 2011-2012. Usa­tîi dis­cu­ta cu Ale­xei Bucă­ta­ru, zis «Lioha Bucă­ta­ri», fos­tul loco­te­nent al lui Malhaz Dja­pa­ri­d­ze – un hoţ în lege mol­do­vean care, în 2008, a murit în Peni­ten­ci­a­rul nr. 13 din Chi­şi­nău. Rena­to Usa­tîi şi Ale­xei Bucă­ta­ru pla­ni­fi­cau să recu­pe­re­ze banii dato­ra­ţi de Gor­bu­nţov unor busi­ne­ss­me­ni ruşi pe care Usa­tîi pre­tin­de că îi repre­zin­tă în R. Mol­do­va. Sume­le vehi­cu­la­te în dis­cu­ţii erau de ordi­nul sute­lor de mili­oa­ne de dola­ri. Unul din­tre nume­le invo­ca­te tele­fo­nic de Rena­to Usa­tîi este cel al lui Ave­rin Vic­tor Ser­ghe­e­vi­ci, zis «Ave­ra» — mem­bru impor­tant al sin­di­ca­tu­lui cri­mi­nal rus Sol­nt­se­v­s­ka­ya Bra­tva. Cu toa­te aces­tea, «Ave­ra» ar deţi­ne res­ta­u­ran­te şi hote­lu­ri la Buda­pes­ta şi Vie­na.

  Până în pre­zent auto­ri­tă­ţi­le lega­le ale R.Moldova nu au anu­nţat că Rena­to Usa­tîi ar fi anche­tat sau urmă­rit penal pen­tru cri­me sau fra­u­de. Săp­tămâ­na tre­cu­tă Rena­to Usa­tîi a decla­rat că ar fi fost în rela­ţii de afa­ce­ri cu ex-premierul mol­do­vean Vlad Filat, acuzându-l de anu­mi­te ile­ga­li­tă­ţi, deşi nu a expli­cat de ce nu a sesi­zat nici­o­da­tă auto­ri­tă­ţi­le lega­le ale R.Moldova până în pre­zent asu­pra aces­tor fra­u­de de care ar fi şti­ut timp de mai mulţi ani. În ulti­me­le luni, Rena­to Usa­tîi a decla­rat pen­tru mass-media că ar fi inte­re­sat să se lanse­ze în poli­ti­că.

 11. Ludmila

  Da chiar cu ce oca­zie ati repe­tat infor­ma­tia publi­ca­ta cu mult timp in urma…Acest arti­col nu avea nicio nou­ta­te des­pre Usa­tii ci doar un rezu­mat al tutu­ror “inves­ti­ga­ti­i­lor” facu­te de voi pana acum. Atun­ci se pune intre­ba­rea de ce acum acest rezu­mat! da, clar ca dupa con­fe­rin­ta de la Mosco­va a lui Usa­tii, da clar ca ati scris la coman­da, da clar ca sun­te­ti hra­ni­ti de Filat!

 12. Ana

  Nu o face­ti pe vic­ti­me­le. Sin­gur ati cau­tat nod in papu­ra cu acel rezu­mat de doi bani…sare in ochi arti­co­lul pen­tru ca intr-adevar nu avea nimic nou…eh…jurnalisti ce sun­te­ti!!!

 13. Tudor Bivol

  Ma intreb, de ce nime­ni nu a obser­vat o decla­ra­tie extrem de peri­cu­loa­sa, facu­ta de Rena­to: «Niş­te porci sun­teţi româ­ni!» Cine e de fapt Rena­to si ce fel de misiu­ne are acest fiu de inte­lec­tu­a­li basa­ra­be­ni? El zice ca lup­ta cu Filat, de fapt el a fost infil­trat sa lup­ta cu actu­a­la guver­na­re. Cred ca nu are nicio san­sa si ma bucur ca rusii au mizat, in aces­te actiu­ni, pe un om atat de marunt, incult, obraz­nic, un om care nu stie sa mun­ceas­ca, pen­tru ca nu a mun­cit vreo­da­ta. De fapt, as avea o pro­pu­ne­re pen­tru toa­ta pre­sa si pen­tru toti lide­rii de opi­nie de la Chi­si­nau: nu-i acor­da­ti nicio aten­tie ata­ta timp cat nu va pre­zen­ta public ori­gi­nea veni­tu­ri­lor sale. Din ce bani tra­ies­te si mai face si asa-zise acte de cari­ta­te? Din ce bani chea­ma jur­na­lis­ti la Mosco­va? Din ce bani vor­bes­te cu ore­le la tele­foa­ne mobi­le scum­pe? Din ce bani cala­to­res­te cu avi­oa­ne pri­va­te? Sa ne spu­na Rena­to totul, pe punc­te, ca sa inte­le­gem daca avem sau nu cu cine vor­bi…

 14. Andra

  Am gasit unde­va, mi s-a parut impor­tant pen­tru aceas­ta dis­cu­tie si mai ales pen­tru felul in care jur­na­lis­tii din R. mol­do­va au decis sa-l tra­te­ze, con­tra pla­ta, ca pe un erou pe un per­so­naj com­pro­mis si peri­cu­los.

  “Jur­na­lis­mul nu mai este o pro­fe­sie, este o artă. Ce poa­te fi mai rău pen­tru jur­na­li­ş­ti? Jur­na­lis­mul era pe vre­mu­ri o pro­fe­sie, în care cei ce-o prac­ti­cau aveau un sta­tut simi­lar cu avo­ca­ţii sau cu medi­cii. În zile­le noas­tre, toa­ta lumea cre­de că pen­tru a fi jur­na­list sunt sufi­cien­te o tas­ta­tu­ră, un corec­tor orto­gra­fic şi ati­tu­di­ne. Un val de medi­o­cri­ta­te a dis­trus pro­fe­sia. Acest fapt a afec­tat cali­ta­tea pro­du­su­lui final. La petre­ce­ri în anii ’90, dacă spu­neai că eşti jur­na­list, oame­nii erau inte­re­sa­ţi. Acum este ca şi cum ai zice că scrii poe­zii – sau mai rău – că eşti DJ. Eşti luat în seri­os doar dacă eşti fai­mos”, Micha­el Bird.

 15. Mery,- adevarul pur si nimic mai mult!

  Iaca asta-i buri­cul Mol­do­vei, in care KGB -ul rus pomea­za bani con­tra Mol­do­vei ce tin­de spre UE. Con­tra roma­ni­lor basa­ra­be­ni.
  Iaca asta-i BERIA care v-a face ,,ordi­ne,, in Mol­do­va, dacă nu va fi oprit.
  E un al doi­lea gene­ral Lebe­di, care a lup­tat si a tras in mol­do­ve­ni in 1992, si care bine­me­ri­tat a zdoh­nit într- un acci­dent avi­a­tic, paremi-se prin Ircut­sc, in tim­pul unei com­pa­nii elec­to­ra­le, pt pos­tul de guver­na­tor al regiu­nii!
  In Groa­pa sala­ta cui­va, poți sa cazi si sin­gur!

 16. laura

  Acu­ma apro­xi­ma­tiv 4 ani de zile un cera­tean Roman din jude­tu Mures,comuna Sam­pa­ul pe nume Ruja Ale­xan­dru a dis­pa­rut de atun­ci nu mai stie nime­ni nimi­ca de el a ple­cat de aca­sa cu sco­pul de a mer­ge la lucru dar nu sa mai intors ina­po­ie.
  Mama sa si tatal il astep­tau aca­sa cu masa pusa dar parin­ti vazand ca sa facut tar­ziu au por­nit sa il cau­te dar nu la gasit nici in ziua de azi.
  Cel mai tris era ca dupa un an de zile TATAL lui cu ace­las nume a dece­dat si fara­ti lui si mama lui cre­deau ca macar atun­ci o sa vina aca­sa dar nu sa intors nici la inmor­man­ta­rea tata­lui.
  Mama lui il astea­pa aca­sa macar sa il vada pen­tru 5 minu­te la fel si sora lui.
  maca o scri­so­re sa tri­mi­ta ca i bine si tota lumea va fi mul­tu­mi­ta