Principală  —  IMPORTANTE   —   ULTIMA ORĂ! Raportul integral al…

ULTIMA ORĂ! Raportul integral al Comisiei de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo: (in)acțiunile lui Stoianoglo – apreciate cu note de la 0 la 10 DOC

Nesatisfăcător – acesta este calificativul primit de procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo din partea Comisiei care a evaluat performanțe șefului suspendat al PG.

La 26 aprilie curent, Comisia de evaluare formată din patru membri, Artur Regus – președinte, Angela Popil – membru cu atribuții de secretar al Comisiei, Drago Kos – membru al Comisiei și Ion Matușenco – membru al Comisiei, a finalizat raportul, iar la 5 mai curent, documentul a fost aprobat.

Membrii Comisiei au oferit note de la 0 la 10 pentru fiecare indicator de performanță atribuit lui Stoianoglo.

„Având în vedere derularea procedurii de evaluare, pornind de la circumstanțele de fapt constatate și analizate în coroborare cu documentația și informația furnizată Comisiei, inclusiv în cadrul interviurilor și audierilor desfășurate în perioada 09.03 – 28.03.2022, urmare a examinării Raportului de autoevaluare a activităților Procurorului General din 09.03.2022, comunicat Comisiei de către Procurorul General (suspendat de drept) Alexandr Stoianoglo, având în vedere explicațiile, informația și documentația suplimentară comunicată de către Procurorul General (suspendat de drept) Alexandr Stoianoglo în cadrul audierii sale în fața Comisiei, pornind de la principiile și regulile de evaluare determinate la art. 311 din Legea nr. 3/2016 cu privire la procuratură și Regulamentul privind evaluarea performanțelor Procurorului General, aprobat prin Hotărârea CSP nr. 1-148/2021 din 22.11.2021, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Evaluare a Performanțelor Procurorului General apreciază performanțele Procurorului General (suspendat de drept) Alexandr Stoianoglo, înregistrate în perioada exercitării mandatului 29.11.2019 – 05.10.2021, cu calificativul de evaluare – NESATISFĂCĂTOR”, se menționează în raportul Comisiei.

La data de 13 mai curent, Consiliul Superior al Procurorilor a recepționat Raportul de evaluare a performanțelor procurorului general (suspendat de drept) Alexandr Stoianoglo.

RAPORTUL INTEGRAL:

Procedura de evaluare a performanțelor Procurorului General (suspendat de drept) Alexandr Stoianoglo a fost inițiată prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 1-142/2021 din 11.11.2021, având drept temei prevederile art. 311 alin. (2) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, urmare a formulării unei sesizări de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Calificativul „nesatisfăcător” pentru procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo. CSP se întrunește în ședință pentru a examina raportul Comisiei de evaluare și a adopta hotărârea finală

Ce urmează

Conform Regulamentului privind procedura de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat, raportul Comisiei se examinează în termen de cinci zile de către CSP, având competența de a adopta o hotărâre cu privire la acordarea unuia dintre calificativele „excelent”, „bine”, „nesatisfăcător” sau, dacă consideră că evaluarea efectuată de Comisie a avut loc cu încălcarea procedurii şi această încălcare a avut un efect determinant asupra rezultatelor evaluării, CSP va adopta o hotărâre de restituire a raportului pentru repetarea procedurii de evaluare a performanţelor.

Repetarea procedurii de evaluare se realizează conform aceleiași proceduri și nu poate dura mai mult de 10 zile.

„La repetarea procedurii de evaluare a performanțelor, Comisia de evaluare a performanțelor procurorului general este obligată să ia în considerare obiecțiile formulate de Consiliul Superior al Procurorilor. Repetarea procedurii de evaluare se realizează conform aceleiași proceduri și nu poate dura mai mult de 10 zile. Mandatul Comisiei de evaluare încetează de drept în data emiterii de către CSP a unei hotărâri definitive pe marginea raportului de evaluare”, se arată în regulament.

În septembrie 2021, Parlamentul a aprobat Legea Procuraturii, care prevede introducerea unor mecanisme de evaluare a activității procurorului general, cu posibilitatea eliberării din funcție a acestuia, la propunerea CSP.

Potrivit legislației, în cazul adoptării hotărârii privind acordarea calificativului „nesatisfăcător”, CSP va propune președintelui R. Moldova eliberarea din funcție a procurorului general.

Pe 14 aprilie 2022, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au prelungit măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar aplicată procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, pe o perioadă de 30 zile.

Pe 11 noiembrie 2021, CSP a luat act de sesizarea depusă de președinta R. Moldova, Maia Sandu, prin care a fost cerută evaluarea activității procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo.

Pe 5 octombrie 2021, în jurul orei 21:00, după trei ore de percheziții, Alexandr Stoianoglo a fost escortat de mascați ai Serviciului de Informație și Securitate (SIS) din clădirea Procuraturii Generale.

Potrivit procurorului anticorupție Victor Furtună, șeful suspendat al PG este cercetat pentru abuzul de serviciu, corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu.

Conform informațiilor obținute de ZdG, Stoianoglo este învinuit de săvârșirea a cinci infracțiuni penale în perioada anilor 2011 (atunci când deținea funcția de deputat) și 2021 (deținând funcția de procuror general).