Principală  —  IMPORTANTE   —   ULTIMA ORĂ! CC a declarat…

ULTIMA ORĂ! CC a declarat neconstituțională majorarea numărului membrilor CSM de la 12 la 15: Hotărârea Parlamentului privind numirea a patru membri CSM, anulată

Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituționale prevederile din articolul I, punctul 1 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Astfel, prin decizia adoptată de CC, este anulată și Hotărârea Parlamentului din 17 martie 2020 prin care Elena Belei, Carolina Ciugureanu-Mihăiluță, Valentina Coptileț și Ion Crețu au fost numiți în funcția de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Mai exact, Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituțională modificarea operată, de către Parlament, la Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în legătură cu majorarea numărului membrilor CSM de la 12 la 15. Astfel, componența CSM-ului va reveni la formula anterioară, mai exact la 12 și nu 15, așa cum este acum, iar patru membri actuali ai CSM vor fi revocați din funcție.

„În numele R. Moldova, CC HOTĂRĂȘTE: se admite sesizarea depusă, se declară neconstituțională Legea nr. 193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea unor acte legislative și se anulează Hotărârea Parlamentului privind numirea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii nr. 53 din 17 martie 2020. Decizia este definitivă și nu se supune niciunei căi de atac„ a declarat președinta CC, Domnica Manole.

Conținutul articolului declarat neconstituțional de către CC:

Art. I. – Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3: la alineatul (1), cifrele „12” se substituie cu cifrele „15”;

alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși, în baza propunerilor Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului. Comisia juridică, numiri şi imunităţi organizează un concurs public până la expirarea mandatului membrilor numiți sau în decurs de 30 de zile de la data apariției vacanței funcției. Concursul public include cel puțin examinarea dosarelor și audierea candidaților. Comisia juridică, numiri şi imunităţi întocmește avize argumentate pentru fiecare candidat selectat și propune Parlamentului numirea acestora. (…)”, se menționează în document.

În același timp, odată cu decizia Curții Constituționale prin care declară neconstituțională modificarea la Lege cu privire la CSM, privind majorarea numărului membrilor CSM de la 12 la 15, este anulată și Hotărârea de Parlament prin care au fost numiți patru membri din rândul profesorilor de drept titulari, după modificarea operată la lege, cu privire la majorarea numărului membrilor CSM.

Hotărârea Parlamentului care a fost anulată prin decizia CC:

Astfel, odată cu anularea acestei Hotărâri, Elena Belei, Carolina Ciugureanu-Mihăiluță, Valentina Coptileț și Ion Crețu sunt revocați din funcția de membri ai CSM.

Decizia CC de joi, 10 iunie, vine în urma unei sesizări depuse de deputații PAS Sergiu Litvinenco și Veronica Roșca, prin care au solicitat controlul constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Prin sesizarea depusă la CC, autorii au solicitat Înaltei Curți și anularea hotărârii Parlamentului prin care Elena Belei, Carolina Ciugureanu-Mihăiluță, Valentina Coptileț și Ion Crețu au fost numiți în funcția de membri al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) menționând că „Dodon și-a pus patru oameni loiali în funcția de membru al CSM” și că „CSM-ul a devenit un instrument de-a lui Dodon prin care s-a (re)capturat justiția la fel ca și pe timpul Plahotniuc”.

La 20 decembrie, cu 51 de voturi, deputații au adoptat, în lectura finală, un proiect de modificare a Legii cu privire la CSM.

Potrivit documentului, numărul membrilor CSM a fost extins de la 12 la 15. Autorii au argumentat că suplinirea se impune în vederea excluderii incidentelor sau blocajelor în activitate, în special, la întrunirea cvorumului.

Potrivit modificării operate atunci, cinci membri ai CSM din rândul profesori de drept titulari sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși, în baza propunerilor Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, în urma unui concurs public.

La 17 martie 2020, cu 55 de voturi ai PSRM și PDM, după aproape o oră de polemici și în lipsa candidaților, Parlamentul a numit în funcție patru membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba despre Carolina Ciugureanu-Mihailuță, Elena Belei, Valentina Coptileț și Ion Crețu. Cei patru au fost desemnați la 14 martie 2020 de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului drept câștigători ai concursului, după etapa interviurilor, la care au fost admiși 17 candidați. Membrii opoziției parlamentare au solicitat amânarea subiectului privind numirea celor patru de pe ordinea de zi, pe motiv că nu există un consens larg. 

Selectarea celor patru membri ai CSM: CRJM și IPRE recomandă suspendarea procesulu

Parlamentul a numit patru membri ai CSM din rândul profesorilor de drept