• Judecătoarea cu Porsche, casă de lux și soț cu afaceri, uitat în declarații, propusă de Comisia Juridică pentru promovare la CSJ

  Judecătoarea cu Porsche, casă de lux și soț cu afaceri, uitat în declarații, propusă de Comisia Juridică pentru promovare la CSJ
  vizualizări
  01 aprilie 2016 | 11:07

  Mari­ana Pitic, jus­ti­ţi­a­bila cu Porsche, pro­pusă de Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii la fun­cţia de magis­trat la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie, despre care ZdG a scris că nu indică, în ulti­mele sale decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, ave­rea soţu­lui său, un pros­per om de afa­ceri, care deţine, inclu­siv, un imo­bil de lux într-o subu­r­bie din Chi­şi­nău a trecut și de Comisia Juridică numiri și imunități, fiind la doar un pas de a fi promovată la CSJ.

  Vineri, 1 aprilie, la ședința Comisiei Juridice a Parlamentului s-a discutat despre propunerea venită de la CSM de a o numi pe Mariana Pitic în funcția de judecătoare la CSJ. “Interviul mimat al dnei Pitic a durat 4 minute. Nici o întrebare despre averi, despre experiența de 4 ani în funcția de judecător? Ce facem cu investigațiile jurnalistice?”, se întreabă, pe o rețea de socializare, Ion Guzun, de la Centrul de Resurse Juridice, organizație care anterior, într-un apel public adresat Parlamentului, a indicat că CSM a selectat și propus spre promovare la CSJ un judecător care nu a acumulat cel mai înalt punctaj la Colegiul de selecție și cariera judecătorilor și care avea cea mai mică experiență în funcția de judecător dintre toți candidații.

  Mari­ana Pitic are 43 de ani. A absol­vit Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii de Stat din Mol­dova în 1999. Ulte­rior, a fost gre­fi­eră la Jude­că­to­ria Bota­nica şi la Jude­că­to­ria Eco­no­mică de Cir­cum­scri­pţie Chi­şi­nău. În sep­tem­brie 2003, a fost numită jude­că­toare la Hân­ceşti, iar peste doar un an, ajunge, prin trans­fer, la Jude­că­to­ria Cen­tru. În 2008, a fost numită în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În 2012, este deta­şată pen­tru o peri­oadă de 18 luni în fun­cţia de şefă a Dire­cţiei instru­ire şi cer­ce­tare a Insti­tu­tu­lui Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ). În 2014, peri­oada de deta­şare i-a fost pre­lun­gită cu încă 18 luni, iar din octom­brie 2014, Pitic a deţi­nut fun­cţia de direc­tor inte­ri­mar al INJ. A ple­cat de la INJ în sep­tem­brie 2015, nu îna­inte de a-şi depune can­di­da­tura pen­tru fun­cţia de jude­că­toare la CSJ. În febru­a­rie 2015, este accep­tată în con­curs de Cole­giul pen­tru sele­cţia şi Cariera Jude­că­to­ri­lor.

  Mari­ana Pitic a ajuns la CSJ deşi, în ulti­mii ani, nu a prea exa­mi­nat dosare. În vara anu­lui 2008, a ple­cat în con­ce­diu pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui. A reve­nit în august 2011, însă în toamna anu­lui 2012, a fost deta­şată la INJ, de unde a ple­cat abia în sep­tem­brie 2015. De atunci, deşi urma să revină la Jude­că­to­ria Cen­tru, a ple­cat în mai multe con­ce­dii con­se­cu­tive. Nici până în mar­tie 2016, jude­că­toa­rea nu reve­nise la ser­vi­ciu. Repre­zen­tanţii Jude­că­to­riei Cen­tru ne-au anu­nţat că ar fi în con­ce­diu din 15 febru­a­rie 2016, asigurându-ne tot­o­dată că, până la această dată, jude­că­toa­rea ar fi par­ti­ci­pat la exa­mi­na­rea unor dosare.

  Pose­soa­rea unui Porsche Cayenne care costă, la mâna a doua, peste un milion de lei, Mari­ana Pitic, declară, în ulti­mele decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, dis­po­ni­bile pe site-urile CSM şi al Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate (CNI), veni­turi mai mult decât modeste. De exem­plu, în 2012 ea a avut veni­turi de doar 67 mii de lei din sala­riu şi alţi 5 mii de lei (!) din vân­za­rea unui auto­mo­bil Vol­k­swa­gen. În 2013, magis­trata indică veni­turi de 85 mii de lei din sala­riul de la INJ. În ambele decla­ra­ţii, ea indică un BMW X5, ava­riat, pe care susţine că l-a cum­pă­rat în 2012 cu doar 10 mii de lei, dar şi un teren, des­pre care am aflat că se află în comuna Cio­rescu, o subu­r­bie a Chi­şi­nă­u­lui.

  Decla­ra­ţia de avere pen­tru 2014 nu este dis­po­ni­bilă nici pe site-ul CNI, dar nici pe cel al CSM, acolo unde sunt pos­tate toate decla­ra­ţi­ile jude­că­to­ri­lor. Repre­zen­tanţii CNI ne-au spus, însă, după veri­fi­cări, că decla­ra­ţia magis­tra­tei Pitic a fost depusă, doar că nu cunosc moti­vele din care aceasta nu este publi­cată pe site-ul insti­tu­ţiei. Ei ne-au mai zis că, în decla­ra­ţia de avere pen­tru 2014, Mari­ana Pitic a indi­cat un sala­riu de 146 mii de lei, ace­laşi teren, dar şi un auto­mo­bil de model Porsche Cayenne, pro­ba­bil cel cu care a mers la con­cur­sul CSM. În aceste con­di­ţii, con­sta­tăm că, în ulti­mii trei ani, jude­că­toa­rea a decla­rat veni­turi de aproape 300 mii de lei, sufi­ciente, pro­ba­bil, pen­tru a cum­păra o jumă­tate din maşina pe care o con­duce.

  Partenerul de viaţă lipseşte din declaraţii

  52-pitic2În nicio decla­ra­ţie, Mari­ana Pitic, magis­trata pro­pusă la CSJ, nu face refe­rire la soţul său, Pavel Pitic, al cărui nume îl poartă, cu care are un copil și cu care poate fi văzut la diverse eve­ni­mente.
  Acesta este om de afa­ceri, fiind fon­da­tor la trei firme, aşa cum arată datele de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat. Ast­fel, în 2008, Pavel Pitic a fon­dat, împre­ună cu Vadim Muş­tuc şi Vita­lie Veis, firma de publi­ci­tate „Adlib Design”. Tot în 2008, Pitic fon­dează firma „Marnicon&Co”, SRL admi­nis­trat de Vita­lie Veis, par­te­ne­rul lui Pitic din afa­ce­rea cu publi­ci­tate, care le-a adus aces­tora din fabri­ca­rea plă­ci­lor şi dale­lor din cera­mică un venit din vân­zări de 286 mii de lei. Pavel Pitic este şi unul din fon­da­to­rii Între­prin­de­rii Mixte „Era-Prim” SRL, care deţine piaţa din spa­tele sediu­lui Mol­d­te­le­com din Chi­şi­nău. Acolo, Pitic deţine doar 0,62%, echi­va­len­tul unei cote de 19 mii de lei. „Era-Prim” a deve­nit SRL în 2009, ante­rior fiind soci­e­tate pe acţiuni. 37% din capi­ta­lul social al fir­mei e deţi­nut de „Sun­gate Alli­ance” LLP din Marea Bri­ta­nie, în timp ce majo­ri­ta­tea, 52%, e deţi­nută de femeia de afa­ceri, Tatiana Coval­ciuc, tot ea admi­nis­tra­toa­rea fir­mei „Era-Prim” SRL.557-casa-pitic
  Pavel Pitic, soţul Mari­a­nei Pitic, deţine şi un imo­bil de lux la mar­gi­nea comu­nei Gră­tieşti, mun. Chi­şi­nău, acolo unde, spun oame­nii din zonă, locu­ieşte şi magis­trata. Mier­curi, 2 mar­tie, în cur­tea aces­tei case putea fi obser­vat un auto­mo­bil de model Lexus, iar la poartă aştepta un Porsche Cayenne alb, care sea­mănă izbi­tor cu maşina cu care Mari­ana Pitic s-a pre­zen­tat, la 26 ianu­a­rie, la con­cur­sul CSM. Sin­gura dife­renţă vizi­bilă din­tre cele două maşini este numă­rul de înma­tri­cu­lare, unul fiind de model vechi, iar altul, cel de la poarta casei înre­gis­trată pe numele lui Pavel Pitic, de model nou.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  Acord istoric în Orientul Mijlociu: Israelul și Emiratele Arabe Unite își vor normaliza relațiile

  Israelul și Emiratele Arabe Unite au ajuns la un acord istoric pentru normalizarea relațiilor dintre cele două state, relatează BBC, citat de Digi24. Emiratele Arabe Unite nu recunoșteau, până acum, existența I…
  Acord istoric în Orientul Mijlociu: Israelul și Emiratele Arabe Unite își vor normaliza relațiile

  VIDEO/ Ion Chicu, despre marșul tractoarelor spre Chișinău: „Ei spun că sunt agricultori, dar de fapt sunt activiști ai Platformei DA”

  Premierul Ion Chicu a comentat manifestația agricultorilor care au pornit pe tractoare la Chișinău. Chicu dă de înțeles că în spatele acesteia se află Platforma DA și Alexandru Slusari, iar agricultorii ar dori…
  VIDEO/ Ion Chicu, despre marșul tractoarelor spre Chișinău: „Ei spun că sunt agricultori, dar de fapt sunt activiști ai Platformei DA”

  DOC/ Opinia separată a trei membri ai CSM cu privire la numirea lui Vladislav Clima în funcția de președinte la CA Chișinău. „Se constată existența unui favor abuziv acordat judecătorului”

  Trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Anatolie Galben, Dorel Musteață și Nina Cernat, și-au exprimat dezacordul cu privire la desemnarea lui Vladislav Clima în calitate de președinte al Cu…
  DOC/ Opinia separată a trei membri ai CSM cu privire la numirea lui Vladislav Clima în funcția de președinte la CA Chișinău. „Se constată existența unui favor abuziv acordat judecătorului”

  VIDEO/ No comment: Lanuri de porumb, distruse de secetă

  Seceta excesivă din acest an a compromis munca agricultorilor și i-a adus la limita disperării. Câmpuri întregi de cereale au fost distruse de o secetă dură care a lăsat în acest an fără roadă atât fermierii, c…
  VIDEO/ No comment: Lanuri de porumb, distruse de secetă

  LIVE VIDEO/ Coloanele de tractoare își continuă drumul spre Chișinău, pentru a protesta

  18.51. La protest și-a făcut apariția și deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari. UPDATE 17:57: Mai mulți polițiști se află la intrarea în orașul Sângera. 18.08. Majoritatea tractoarelor su…
  LIVE VIDEO/ Coloanele de tractoare își continuă drumul spre Chișinău, pentru a protesta

  Coronavirus în R. Moldova: Record de 16 decese înregistrate într-o singură zi

  Numărul persoanelor care au decedat în urma complicațiilor provocate de COVID-19 este în creștere în R. Moldova. Astăzi, 13 august, încă 16 persoane au pierdut lupta pentru viață. În total, bilanțul deceselor a…
  Coronavirus în R. Moldova: Record de 16 decese înregistrate într-o singură zi