Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Comisia Pre-Vetting a audiat primele…

Comisia Pre-Vetting a audiat primele două candidate non-judecătoare, înaintate de Parlament la funcții în CSM

Comisia Pre-Vetting a audiat, pe 1 martie 2023, primele două candidate non-judecătoare, înaintate de Parlament la funcții de membre ale Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Este vorba despre fosta avocată și judecătoare Tatiana Chiriac și Tatiana Ciaglic, șefă de secție în cadrul Centrului de Informații Juridice al Institutului Național al Justiției.

Potrivit Comisiei Pre-Vetting, subiectele abordate în cadrul audierii Tatianei Chiriac s-au referit la circumstanțele de arendare și utilizare a unor terenuri agricole publice, lipsa declarațiilor de avere și interese personale la momentul numirii și eliberării dintr-o funcție publică, precum și subevaluarea a două automobile aflate în proprietatea familiei candidatei.

Parcursul profesional relevant funcției pentru care candidează Tatiana Chiriac:

  • 1997 – 2008 – judecătoare la Judecătoria Călărași
  • 2008 – 2013 – avocată în Cabinetul Avocatului „Tatiana Chiriac”
  • 2013 – 2014 – șefa Secției evidență și documentare procesuală în cadrul Judecătoriei Călărași
  • 2014 – 2016 – șefa Secretariatului Judecătoriei Călărași.

Înregistrarea video cu audierea candidatei non-judecătoare Tatiana Chiriac

În cadrul audierii Tatianei Ciaglic, membrii Comisiei au menționat că toate aspectele legate de integritatea financiară și etică a acesteia „au fost elucidate în comunicarea scrisă cu aceasta”.

Candidații la CSM propuși de Parlament au experiență profesională în domeniul dreptului sau alt domeniu aferent. Iată parcursul profesional al Tatianei Ciaglic:

  • 2008 – 2013 – a deținut mai multe funcții în cadrul Agenției pentru Administrarea Instanțelor
  • 2012-2016 – membră, președinte al Consiliului de Mediere
  • 2020 – 2022 – expert în justiție la Institutul pentru Politici Publice și Reforme Europene.
  • 2013 – prezent – șefă a Secției E-Training și formatoare în cadrul Centrului de Informații Juridice al Institutului Național al Justiției.

Înregistrarea video cu audierea candidatei non-judecătoare Tatiana Ciaglic

„Candidații la CSM propuși de Parlament au experiență profesională în domeniul dreptului sau alt domeniu relevant și, similar grupului de candidați judecători, sunt evaluați de Comisia Pre-Vetting pentru a putea deveni eligibili pentru o funcție de membru permanent în CSM. Verificările sub aspectul integrității financiare și etice vizează o perioadă de 15 ani”, potrivit Comisiei Pre-Vetting.

În perioada 1 – 7 martie 2023, Comisia Pre-Vetting va audia grupul de candidați non-judecători, înaintați de Parlament la funcția de membru al CSM. În total, opt candidați rămași în concurs, cu experiență profesională în domeniul dreptului sau în alt domeniu relevant, vor participa la interviu. Este vorba despre candidații non-judecători: Tatiana Chiriac, Tatiana Ciaglic, Alexandru Rotari, Valentin Caișîn, Alexandru Postică, Ion Guzun, Ștefan Belecciu și Angela Popil.

Alți doi candidați, înaintați de Legislativ, Evgheni Florea, profesor universitar la Universitatea de Stat din Comrat, și Ilie Mămăligă, avocat, nu au promovat evaluarea din motiv că nu au depus la timp declarația pentru 5 ani. Iar încă doi candidați, Fiodor Bria, lector la Universitatea Liberă Internațională, și Ludmila Ouș, s-au retras din concurs, nepromovând astfel evaluarea.

Comisia pre-vetting a anunțat marți, 17 ianuarie, că a demarat procedura de evaluare a grupului de candidați înaintați de Parlament la funcția de membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Din lista celor 12 candidați non-judecători, admiși la concurs printr-o decizie a Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități, fac parte juriști liber profesioniști, avocați și reprezentanți ai societății civile și mediului academic, care vor trece prin procesul de verificare a integrității financiare și etice, pentru a putea deveni eligibili să ocupe o funcție de membru permanent în CSM.

Dintre candidații non-judecători care vor promova evaluarea Comisiei pre-vetting, Parlamentul va numi, cu votul a trei cincimi dintre deputații aleși, șase membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, noua componență a CSM va fi formată din 6 judecători, aleși prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, și 6 non-judecători, numiți de Parlament.

Doar cinci judecători, candidați la funcții în CSM, au promovat evaluarea Comisiei pre-vetting – Livia Mitrofan şi Maria Frunze de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, Ioana Chironeţ, judecătoare la Judecătoria Chişinău, sediul CiocanaVasile Șchiopu, judecător la Judecătoria Ungheni și Sergiu Caraman, judecător la Judecătoria Criuleni.