Principală  —  Investigatii  —  Ancheta   —   Cronologia unei deposedări legalizată de…

Cronologia unei deposedări legalizată de instanțele de judecată și de 27 de consilieri municipali: Istoria litigiului care a lăsat municipiul Chișinău fără un teren de 1,38 de hectare. Reprezentantul Primăriei și al CMC NU s-a prezentat la ședințele de la Curtea de Apel Chișinău

Preluarea terenului de 1,38 hectare din centrul Capitalei, amplasat vizavi de magazinul universal central „UNIC” a început încă în 2016, la scurt timp după ce statul a vândut, în urma unei licitații „cu strigare”, pachetul majoritar de acțiuni pe care-l deținea în cadrul Societăţii pe Acţiuni Magazinul Universal Central „UNIC”. Acțiunile au fost procurate de către compania „Rogob” SRL, care, imediat după ce a preluat Magazinul „UNIC”, a demarat acţiunile de privatizare a terenului din jurul imobilului.

În ultimii ani, în urma acțiunilor în instanță intentate de către proprietarii „Rogob”, pe caz au fost emise mai multe decizii judecătorești, unele dintre ele contradictorii, fapte care au culminat cu decizia aprobată joi, 17 februarie, cu votul a 27 de consilieri municipali, prin care municipalitatea a cedat terenul pentru circa 2,7 milioane de lei. 

ZdG a făcut o cronologie a litigiului care a dus la pierderea de către municipiul Chișinău a terenului de 1,38 de hectare. Am constatat că, la Curtea de Apel Chișinău, reprezentantul Primăriei și al Consiliului Municipal Chișinău NU s-a prezentat la examinarea litigiului, instanța dispunând examinarea cauzei în lipsa acestuia, dar și faptul că, în deciziile instanțelor judecătorești executate de consilierii municipali, NU este indicat expres felul în care municipalitatea urma să le execute. 

Terenul vândut de CMC, din preajma magazinului UNIC

Aprilie 2016: Rogob cumpără acțiunile statului în cadrul magazinului Universal Central UNIC

Preluarea terenului de 1,3 hectare din centrul Capitalei a început încă în aprilie 2016. Atunci, Firma de Producţie şi Comerţ Rogob (Rogob SRL), unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din R. Moldova, a achiziţionat de la stat pachetul majoritar de acţiuni al Societăţii pe Acţiuni Magazinul Universal Central UNIC (UNIC SA). 

Tranzacţia a fost făcută publică pe site-ul companiei pe 6 aprilie 2016, precizându-se că, în urma licitaţiei „cu strigare”, organizate de Agenţia Proprietăţii Publice pe 4 aprilie 2016, Rogob a achiziţionat un pachet de 68174 de acţiuni, ceea ce constituie 85,45% din Magazinul Universal Central UNIC SA.

Publicitate
Publicitate

Cerere de privatizare a terenului la 10 zile de la privatizarea clădirii

Terenul din preajma Magazinului Central UNIC

La doar câteva zile după ce a preluat Magazinul UNIC, Rogob a demarat acţiunile de privatizare a terenului din jurul imobilului, cu o suprafaţă de 1,38 ha şi o valoare cadastrală estimată la 28 de milioane de lei. 

Pe 14 aprilie 2016, UNIC SA a depus la Primărie şi la Consiliul Municipal Chişinău (CMC) o cerere privind privatizarea terenului aferent şi transmiterea în arendă a unui alt teren, ambele amplasate pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 8. 

Decembrie 2016: UNIC SA cheamă în judecată CMC 

Pentru că Primăria nu i-a satisfăcut cererea, pe 31 octombrie 2016, UNIC solicită, într-o cerere prealabilă, urgentarea examinării problemei. Peste alte două luni, pe 29 decembrie 2016, UNIC SA cheamă în judecată CMC, cerând „constatarea neexaminării în termen a solicitării privatizării unui teren aferent şi darea în arendă a altui teren aferent”.

Iunie 2017: Judecătoria Chișinău obligă Primăria să transmită, în urma privatizării, terenul de 1,38 ha în proprietatea UNIC SA

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, din 26 iunie 2017, emisă de judecătorul Sergiu Stratan, au fost admise solicitările Magazinului UNIC, Primăria fiind obligată să transmită, în urma privatizării, în proprietatea UNIC SA, terenul de 1,38 ha din jurul magazinului şi să semneze contractul de locaţiune al celui de-al doilea teren, de 0,21 ha, amplasat pe aceeaşi adresă.

Reprezentanţii Primăriei Chişinău au contestat hotărârea primei instanţe, cerând anularea ei. În cadrul procesului de la Curtea de Apel (CA) Chişinău, reprezentantul Primăriei a menţionat că obligarea autorităţii publice de a transmite în proprietate privată terenul disputat şi de a da în locaţiune un alt teren „în virtutea unei hotărâri pronunţate de instanţa de judecată, va fi considerată ca o substituire a atribuţiilor autorităţilor publice, întrucât acordarea unui astfel de drept este luată, exclusiv, de organul abilitat cu aceste atribuţii prin lege”.

Reprezentanţii Primăriei Chişinău în acest proces au mai argumentat atunci că instanţa de judecată poate obliga autorităţile administrative să se pronunţe asupra cererilor care le sunt adresate, dacă există un refuz nejustificat al administraţiei publice de a satisface o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege, dar că instanţa „nu va putea hotărî în privinţa conţinutului actului solicitat şi nici în privinţa condiţiilor în care autoritatea ar urma să soluţioneze cererea, deoarece s-ar încălca principiul separării puterilor în stat”.

Decembrie 2017: CA Chișinău menține hotărârea Judecătoriei Chișinău

Prin decizia din 14 decembrie 2017 a judecătorilor Ion Muruianu, Valeriu Efros şi Nelea Budăi, şi CA Chişinău a dat câştig de cauză Magazinului UNIC în procesul contra Primăriei, menţinând astfel hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru.

Octombrie 2018: CSJ trimite dosarul la rejudecare

Prin decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) din 17 octombrie 2018, a fost admis însă recursul declarat de către Consiliul municipal Chişinău și casată decizia CA Chişinău din 14 decembrie 2017, cu restituirea cauzei pentru rejudecare la CA Chișinău, de un alt complet de judecată. Completul format din Valeriu Doagă, Svetlana Filincova, Nina Vascan, Victor Burduh și Tamara Chișca-Doneva argumenta decizia prin faptul că „instanțele de judecată obligând Consiliul mun. Chișinău să încheie contractul de vânzare-cumpărare şi contractul de locațiune cu SA Magazinul Universal Central ,,UNIC” de fapt au substituit în atribuții administrația publică locală”. 

„Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie reiterează că instanța de apel nu a supus aprecierii și cercetării nemijlocite tot cumulul de acte probatorii prezente la materialele cauzei. Astfel aceste circumstanţe au rămas fără o apreciere adecvată de către instanţele de judecată, deşi urmau a fi verificate şi analizate minuţios întru soluţionarea corectă a litigiului. În contextul dat, instanţa de recurs reţine că cele descrise incontestabil indică la o examinare superficială a cauzei, fără a fi supusă controlului temeinicia şi corectitudinea soluţiei date de prima instanţă prin prisma prevederilor legale şi fără a intra în esenţa litigiului apărut în speţă, precum şi pretenţiilor formulate de părţi, omiţând de a da apreciere şi probelor aduse în susţinerea pretenţiilor din acţiune”, argumentau judecătorii de la CSJ. 

Ianuarie 2019: CA Chișinău respinge apelul autorităților municipale. Reprezentantul CMC și al Primăriei, NU s-a prezentat la examinarea litigiului

La 29 ianuarie 2019, CA Chișinău, printr-un complet format din judecătorii Iulia Cimpoi, Aliona Danilov și Ion Secrieru au decis, totuși, să respingă apelul declarat de reprezentantul Consiliului Municipal Chișinău și al Primăriei mun. Chișinău, fiind menținută hotărârea Judecătoriei Chișinău din 26 iunie 2017. Decizia era definitivă și executorie, dar putea fi contestată la CSJ. 

În ședința de judecată, Tudor Tofan, reprezentantul Consiliului Municipal Chișinău și al Primăriei mun. Chișinău, fiind citat legal, NU s-a prezentat, instanța dispunând examinarea cauzei în lipsa acestuia, se precizează în hotărârea CA Chișinău. 

CA Chișinău a precizat că decizia primei instanțe a fost una legală, bazându-se pe faptul că autoritățile locale nu au răspuns în termenul legal, de 30 de zile, la solicitarea agentului economic. Totodată, judecătorii de la CA Chișinău au făcut referire la articolul 9 din Legea cu privire la prețul normativ și modul de vânzare/cumpărare a pământului și la Regulamentul cu privire la vânzarea/cumpărarea terenurilor aferente, aprobat printr-o hotărâre de Guvern din 16 decembrie 2008 menționând și faptul că potrivit legii contenciosului administrativ „instanța admite acțiunea și anulează, în tot sau în parte, actul administrativ sau obligă pârâtul să emită actul administrativ cerut de reclamant ori să elibereze un certificat, o adeverință sau oricare alt înscris…”. 

„Prin urmare, în cazul în care s-a constatat ilegalitatea refuzului, instanța de fond just a dispus constatarea neexaminării în termen a solicitării SA Magazinul Universal Central „Unic” cu privire la privatizarea terenului și încheierea contractului de locațiune, obligarea CMC de a transmite, ca rezultat al privatizării, în proprietatea SA Magazinul Universal Central „UNIC”, cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului situat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 8…. ”, se precizează în hotărârea CA Chișinău din ianuarie 2019. 

Judecătorii de la CA Chișinău nu s-au referit în motivarea lor la argumentul expus anterior de judecătorii de la CSJ care menționau că „instanțele de judecată obligând Consiliul mun. Chișinău să încheie contractul de vânzare-cumpărare şi contractul de locațiune cu SA Magazinul Universal Central ,,UNIC” de fapt au substituit în atribuții administrația publică locală”. 

Totodată, completul de la CA nu a explicat exact cum urmează să fie executată decizia și nici nu a menționat suma cu care autoritățile municipale ar trebui să înstrăineze terenul din preajma Magazinului Universal Central „UNIC”. 

Iulie 2020: Cinci judecători de la CSJ pun capăt litigiului și dau dreptate agentului economic

La 24 aprilie 2019, CMC, reprezentat de către Tudor Tofan, a depus recurs împotriva deciziei instanței de apel, prin care a solicitat casarea deciziei CA, a hotărârii primei instanțe și pronunțarea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acțiunii. În motivarea recursului, CMC a indicat că, decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe sunt neîntemeiate și ilegale, deoarece au fost emise cu încălcarea esențială și aplicarea eronată a normelor de drept material. Totodată, s-a menționat că instanțele judecătorești au analizat și apreciat doar argumentele invocate de către reprezentantul intimatului, lăsând fără apreciere argumentele invocate de către reprezentantul CMC în cererea de apel.

La 31 iulie 2020, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al CSJ, format din magistrații Ala Cobăneanu, Maria Ghervas, Galina Stratulat, Nicolae Craiu și Mariana Pitic au considerat recursul neîntemeiat și l-au respins, menținând decizia instanței de apel și a hotărârii primei instanțe.

Prin urmare, judecătorii CSJ au considerat că, SA Magazinul Universal Central „UNIC” întrunește cerințele pentru a putea beneficia de dreptul de a solicita privatizarea terenului respectiv, iar CMC nu a adus vreun motiv întemeiat, care ar demonstra contrariul: „În contextul celor expuse, instanțele judecătorești temeinic și legal au obligat Consiliul municipal Chișinău să transmită, ca rezultat al privatizării, în proprietatea SA Magazinul Universal Central ,,UNIC”, cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare…. Or, scopul contenciosului administrativ ca instituție juridică este contracararea abuzurilor autorităților publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activității autorităților publice și asigurarea ordinii de drept”.

La CSJ, două judecătoare din complet au avut o opinie separată

UPDATE: Judecătoarea Maria Ghervas a precizat pentru ZdG că la decizia CSJ din 31 iulie 2020 a avut o opinie separată pe caz, nefiind de acord cu decizia completului, prin care s-a dispus respingerea recursului declarat de autoritățile municipale. Judecătoarea a precizat că și o altă judecătoare din complet, Ala Cobăneanu a avut opinie separată, decizia fiind luată cu 3 voturi pentru respingerea recursului depus de Primărie și Consiliului Municipal Chișinău și cu alte două voturi împotrivă.

Deciziile separate ale judecătoarelor Ala Cobăneanu și Maria Ghervas nu sunt publicate împreună cu decizia CSJ. Codul de Procedură Civilă prevede faptul că „în cazul în care la adoptarea hotărârii se exprimă o opinie separată, aceasta se anexează la dosar”, dar nu prevede publicarea ei pe portalul instanțelor de judecată.

17 februarie 2022: Cu voturile PSRM și PPDA, CMC vinde terenul 

Cu votul a 27 de consilieri PSRM și ai Platformei DA, terenul de 1,3 hectare din fața magazinului universal UNIC a fost vândut pentru circa 2,7 milioane de lei UNIC SA. Consilierii PAS au votat împotrivă, acuzând CMC că a înstrăinat terenul la un preț mult mai mic decât ar valora și că vor contesta în instanță decizia adoptată de PSRM și Platforma DA. Consilierii PL și ai Partidului Șor nu au participat la vot, iar cei de la PUN, PD și PCRM s-au abținut.

„Susțin să împuternicim Direcția juridică ca să revizuiască decizia CSJ. În acest sens să fie pregătit un proiect de decizie și nemijlocit să revizuim. Este în puterea noastră acest lucru și dacă dorim, cu ardoare, să facem bine orașului și nu interese meschine, atunci trebuie să facem tot posibilul ca să nu permitem legalizarea anumitor terenuri publice. (…) Iată uitați-vă, PSRM+PPDA votează decizii dăunătoare. Noi vom ataca această decizie. Prin amendamente vreți să vă curățiți fața, domnule Năstas”, a declarat Zinaida Popa, consiliera PAS.

Andrei Năstase, consilier Platformei DA, a motivat votul colegilor săi din fracțiune prin faptul că acesta vine întru executarea unei decizii judecătorești. „Votul a fost dat pentru proiectul de bază, dar noi avem amendamente. Doamna Zinaida arată eroism. Noi avem de executat o decizie judecătorească pe care nu prea o poți contesta”, a declarat Andrei Năstase.

Consilierul socialist Dinari Cojocaru a fost cel care s-a adresat Comisiei pentru a pune subiectul pe ordinea de zi a ședinței CMC din 17 februarie și tot el a perfectat proiectul de decizie, dar nu a știut să explice de ce tocmai acum a cerut asta. 

„Eu sunt consilier municipal și am primit o scrisoare. Fiecare consilier a primit acum trei săptămâni acea scrisoare și a avut tot dreptul să facă cunoștință cu dosarul. Voi nici nu ați făcut cunoștință cu dosarul. (…) Eu nu am de gând să încalc legea. Noi, consilierii municipali avem dreptul de a ne expune prin vot, dar să închidem gura legii noi nu putem”, a spus Cojocaru fiind întrebat de Zinaida Popa, consiliera PAS, de ce a cerut punerea subiectului pe ordinea de zi a ședinței CMC la un an și jumătate de la pronunțarea deciziei CSJ. 

Magazinul UNIC. Foto: ZdG

Procuratura s-a autosesizat

Decizia consilierilor s-a lăsat cu un val de critici. Radu Marian, deputatul PAS, califică decizia drept „halucinantă” și care va prejudicia bugetul local. El anunță că, colegii săi din CMC vor adresa demersuri la Centrul Național Anticorupție și Procuratură pentru a investiga acest caz „deosebit de grav de prejudiciere a averii Chișinăului”.

Vineri, 18 februarie, Procuratura Generală s-a autosesizat în legătură cu decizia CMC și a comunicat că urmează să verifice modul în care CMC a vândut terenul municipalității, de 1,3 hectare, aferent SA „UNIC”.

Decizia a fost criticată și de fostul edil interimar al capitalei, Ruslan Codreanu. În opinia lui, consilierii care au votat pentru vânzarea terenului trebuie să facă pușcărie.  

Ruslan Codreanu, fost edil al Capitalei

„Că fracțiunea lui Ion Ceban umblă cu interese pe sub masă, se știe. Dar iată de la Andrei Năstase mă așteptam la mai multă demnitate și adevăr. Colegii din Platforma DA, cei care militați pentru o țară fără corupție, cei care vă poziționați ca opțiunea cea dreaptă și extraparlamentară, ce spuneți referitor la votul consilierilor Platformei DA cu socialiștii de astăzi? Ce spuneți, atunci când în hotărârea de judecată nu este clară suprafața terenului și nu este clar prețul terenului, iar ei îl vând pe bănuți? Cei care au votat „pentru”, trebuie să facă pușcărie. Legea prevede că fiecare consilier este responsabil pentru votul exprimat. Or aici prejudiciul adus bugetului este evident și mare. Socialiștii și Platforma DA în frunte cu Năstase ne vând pe bănuți”, se arată în reacția lui Ruslan Codreanu. 

Doi consilieri ai Platformei DA riscă să rămână fără susținere politică 

Iar Dinu Plîngău, liderul interimar al Platformei DA, a anunțat în dimineața zilei de 18 februarie că va solicita convocarea Consiliului Național Politic pentru a discuta despre „retragerea sprijinului politic a consilierilor municipali din partea Platformei DA, responsabili de domeniul funciar, pentru prejudicii aduse imaginii partidului și pentru decizii unilaterale care nu au fost discutate la partid”. Din componența Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare din partea Platformei DA fac parte Aliona Mandatii și Ion Macovei.

Dinu Plîngău, președinte interimar al Platformei DA

„Decizia de ieri, din cadrul CMC, a fost neînțeleasă de mine și de foarte mulți colegi de partid nu doar din Chișinău, dar și din raioanele Republicii. Această decizi nu a fost consultată cu forurile statutare ale partidului și după mine, nu reprezintă voința sau poziția întregului partid. Platforma DA e mai mult decât Andrei Năstase sau Dinu Plîngău, și cu atât mai mult, nu se limitează la consilierii municipali. Platforma DA este o idee care ne-a aduna în stradă și după în politică. Încălcare acestor principii și idei, nu face decât să lovească dur în întregul partid și în toți colegii care trăiesc doar emoții pozitive față de Platforma DA”, spune Plîngău. 

Andrei Năstase acuză „un linșaj mediatic pus la cale de PAS”

Andrei Năstase

Tot la 18 februarie, opt consilieri ai Platformei DA au organizat o conferință de presă în care au acuzat că, în timp ce ei fac dreptate, colegii lor de la PAS fac circ. „Au o atitudine distructivă și iresponsabilă”, a spus Andrei Năstase. Tot el a acuzat „un linșaj mediatic pus la cale de PAS” și a respins acuzațiile cum că Platforma DA și PSRM au avut o înțelegere cu privire la decizia de a vinde terenul de 1,3 hectare din fața magazinului universal UNIC.

Opt consilieri ai Platformei DA. Foto: privesc.eu

„Prin votul consilierilor nu s-a întâmpla nimic altceva decât a fost executată o hotărâre a instanței de judecată emisă la 31 iulie 2020, de CSJ. Repet, pentru presa care a emis titluri și știri false. Ieri la CMC s-a decis executarea unei decizii judecătorești. Bugetul municipal nu a avut nimic de pierdut. Voturile Platformei DA au fost date în conformitate cu legislația în vigoare. Neexecutarea unei hotărâri judecătorești irevocabile conduce la condamnarea R. Moldova la CEDO. Ceea ce ni s-a cerut ieri de către pretinșii luptători cu corupția este să ne batem joc de lege și de hotărârile judecătorești”, a comentat Andrei Năstase. 

Cu referire la reacția președintelui interimar al Platformei DA, acesta a spus că „Dinu s-a grăbit puțin. Noi avem niște foruri statutare la partid. Vom discuta”. 

Expertă: „Faptul că Platforma DA a votat cu PSRM pe noi nu ne surprinde deloc”

Anetta Dabija, cofondatoarea și președinta Asociației Obștești Salvați Chișinăul, nu este surprinsă de votul consilierilor Platformei DA și amintește că aceștia au votat și anterior proiecte imobiliare dubioase.

Anetta Dabija. Foto: ZdG

„Faptul că Platforma DA a votat cu PSRM pe noi nu ne surprinde deloc. Ei și anterior au votat împreună multe proiecte proaste. Cam toate care țineau de domeniul imobiliar. În trecut, atunci când era vorba de terenuri sau proiecte imobiliare cei din Platforma DA mereu găseau motive de genul celor expuse ieri. Ei și-au acordat votul pentru PUZ-ul de la Circ, PUZ-ul de la Botanica, decizia privind permsiunea de a construi în centrul istoric și altele”, susține Anetta Dabija.

Secretarul general interimar al CMC: „Consilierul municipal a venit cu proiectul respectiv, l-a avizat la toate serviciile, a obținut avize negative, dar el a mers înainte, și-a asumat toată răspunderea” 

Adrian Talmaci, secretarul general interimar al CMC a declarat pentru ZdG că, din iulie 2020 și până în februarie 2022, autoritățile au lucrat la executarea deciziilor instanțelor de judecată. 

Adrian Talmaci, secretarul general interimar al CMC. Foto: ZdG

„A fost proiectul de decizie, elaborat de direcția de Arhitectură, a fost prezentat, a fost avizat, după aceea s-a modificat legislația, s-au majorat prețurile pentru privatizare, s-a retras proiectul de decizie din custodia secretarului Consiliului. Referitor la proiectul dat, a fost inițiativa dl Dinari Cojocari, de la Partidul Socialiștilor. Și, în situația dată, dumnealui a fost autorul proiectului. Proiectul a fost propus pe ordinea de zi, dar are la bază o hotărâre a instanței de judecată, care obligă autoritatea publică locală să transmită în proprietate privată terenul aferent imobilului. Proiectul a fost propus pe ordinea de zi, acum două săptămâni, dar proiectul a fost elaborat mai înainte, anul trecut, la începutul anului curent. 

Dar, totodată, s-a modificat legislația, prin care au fost operate modificări anume ce ține de prețul pentru privatizarea terenului. Direcția funciară a adresat un demers la Guvern ca să fie interpretată legea: cum să aplicăm corect prețul respectiv. Modificările care au avut loc lasă loc de interpretare, e problematic, din cauza asta Direcția Arhitectură nu a vrut să fie autorul proiectului, pentru că ea zice, că noi real avem întrebări referitor la preț. Însă noi nu mai putem ține piept la cerințele executorilor judecătorești, ei trebuie să execute hotărârea de judecată și fac tot mai multe tentative de a aplica amenzi. 

Nu pot să vă zic de ce anume acum s-a votat. Consilierul municipal a venit cu proiectul respectiv, l-a avizat la toate serviciile, a obținut avize negative, dar el a mers înainte, și-a asumat toată răspunderea”.  

Adrian Talmaci a precizat că autoritățile municipale nu au cerut revizuirea hotărârii CSJ sau alte explicații de la instanță pentru că nu erau neclarități. „De regulă, acestea sunt cazuri excepționale când se solicită revizuirea deciziei CSJ, explicații referitor la executarea hotărârii de judecată. Explicații la hotărâre se solicită atunci când nu este clar, când sunt anumite probleme, când instanța a dat o soluție cu caracter echivoc, s-au schimbat circumstanțele sau s-a schimbat legislația. Până a fi modificată legislația cu referire la prețul normativ, nu era problemă, instanța de judecată a stabilit privatizarea la preț normativ, legea spune clar care este prețul normativ. Nu este normal să te adresezi de două ori în instanța de judecată, dacă în hotărâre este totul clar. Faptul că s-a modificat legislația, aici este problemă. Șeful direcției juridice s-a adresat la Guvern, Parlament pentru consultație”, afirmă Talmaci. 

Tudor Tofan, cel care a reprezentat Primăria și CMC în acest litigiu, NU mai activează în cadrul Direcției Juridice

ZdG a încercat să discute cu Tudor Tofan, cel care a reprezentat Primăria mun. Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău în instanță în acest litigiu. Reprezentanții Direcției Juridice a Primăriei ne-au anunțat însă că Tofan nu mai activează în cadrul instituției de mai bine de un an.

La 31 decembrie au intrat în vigoare modificările la legea privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare
a pământului

Terenul de 1,38 de ha a fost vândut de autoritățile publice locale la o lună și jumătate după ce au intrat în vigoare modificările la legea Nr. 1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare
a pământului
.
Modificările legislative au intrat în vigoare din 31 decembrie 2021, iar noua lege stabilește că „tarifele pentru calcularea prețului normativ al pământului se stabilesc pentru o unitate convențională (grad-hectar) pe baza indicilor cadastrali (cantitativi și calitativi), conform anexei la prezenta lege, și se indexează anual de către Parlament, la propunerea Guvernului, în funcție de rata anuală a inflației publicată de Banca Națională a Moldovei”.

ZdG a încercat să afle de la reprezentanții Primăriei și ai CMC cum a fost calculat prețul de 2,7 milioane de lei pentru terenul de 1,38 ha din centrul capitalei și dacă aceste calcule au fost făcute în baza noilor modificări legislative.

Aliona Mandati, consiliera Platformei DA, care a votat proiectul de decizie, a precizat pentru ZdG, că prețul terenului a fost calculat în baza legislației în vigoare la momentul emiterii deciziei, adică în baza legii care a fost în vigoare până la 31 decembrie 2021. Întrebată dacă Primăria sau CMC au solicitat revizuirea deciziei CSJ în contextul clarificării calculării prețului normativ, consiliera a precizat că Direcția juridică din cadrul Primăriei au spus că „este imposibil”.

Aliona Mandati, consilieră a Platformei DA. Foto: ZdG

„Noi am votat executarea unei decizii a CSJ care este definitivă și irevocabilă. În conformitate cu legea R. Moldova, prețul la terenul aferent se calculează acel normativ la momentul la care a fost emisă hotărârea, deci în baza legii vechi. Din câte nouă ni s-a comunicat de către juriștii de la primărie, ei nu au solicitat revizuirea deciziei CSJ, pentru că au zis că este imposibil. Decizia este definitivă și obligatorie. La moment, noi am primit de la executorul judecătoresc că vom fi trași la răspundere în cazul refuzului, în continuare, de a examina și îndeplini o hotărâre de judecată definitivă. Acest proiect de decizie de foarte multe ori din 2020 până în 2021 la sfârșit, a fost respins, de fiecare dată, când se insista anume de către direcția Arhitectură și Relații Funciare, să fie pus în ordinea de zi. Noi tot am invocat, tot am transmis la reexaminare această decizie, tot am cerut diferite acte. Până la urmă, nu am mai avut alte argumente ca să cerem ceva adăugător de la proprietari. Și am ajuns la concluzia că nu putem să facem altceva decât, cel puțin să venim cu niște amendamente, doar atât am putut face. Fără motiv, nu poți respinge, trebuie să ceri adăugător ca să fie transmis la reexaminare, cu prezentare de acte adăugător. Am tot cerut toate felurile de expertiză”, a declarat Aliona Mandati.

Solicitat de ZdG, Adrian Grigorițchi, şeful adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, a refuzat să ofere informații, îndemnându-ne să discutăm cu serviciul de presă al Primăriei.

Publicitate
Publicitate