Principală  —  ZdG explică   —   UE pe înțelesul Meu/ Ce…

UE pe înțelesul Meu Ce este și cum funcționează Comisia Europeană?

Ei bine, după ce am discutat despre diferența dintre Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene și am aflat cu ce se ocupă Parlamentul European, a venit timpul să discutăm despre motorul care se ocupă de implementarea majorității politicilor în Uniunea Europeană. Este vorba, desigur, despre Comisia Europeană, o instituție-cheie în cadrul UE, cu rolul de a asigura aplicarea deciziilor luate la nivelul Uniunii. 

Este un organism executiv – un fel de Guvern – care activează independent și are responsabilitatea de a reprezenta interesele generale ale Uniunii, luând în considerare diversitatea și complexitatea statelor membre.

Pentru a-și îndeplini aceste funcții, Comisia Europeană dispune de numeroase Directorate (Direcții) Generale și agenții specializate, care se ocupă de diferite aspecte ale activității Uniunii Europene. Aceste entități lucrează împreună pentru a asigura implementarea eficientă a politicilor și a programelor UE în toate domeniile relevante.

În primul rând, structura. Comisia este compusă dintr-un colegiu de comisari, fiecare fiind desemnat de către statele membre pentru a reprezenta interesele lor la nivel european. Acești comisari sunt selectați pe baza experienței lor anterioare, a competențelor și  abilităților pe care le au în domenii specifice. Colegiul Comisarilor este condus de un președinte, care este ales de către liderii statelor membre și aprobat de Parlamentul European. Președinta Comisiei Europene este Ursula von der Leyen, care este originară din Germania.

Colegiul Comisarilor are următoarele portofolii (adică, oficii de comisar): Buget și administrație, Locuri de muncă și drepturi sociale, Economie, Agricultură, Piață internă, Coeziune și reforme, Sănătate și siguranță alimentară, Justiție, Egalitate, Afaceri interne, Gestionarea crizelor, Transport, Vecinătate și extindere, Parteneriate internaționale, Energie, 

Mediu, oceane și pescuit, Servicii financiare, stabilitate financiară și uniunea piețelor de capital, Politici climatice și Inovare, cercetare, cultură, educație și tineret. Aproape fiecare comisar conduce și un Directorat General, care funcționează ca un fel de minister pentru domeniul corespunzător. De exemplu, Comisara Europeană pentru Transport, Adina Vălean, originară din România, conduce Directoratul General pentru Mobilitate și Transport.

La fel, Comisia are și 7 vicepreședinți. Unul dintre aceștia îndeplinește și rolul de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate – adică, un fel de ministru de Externe. Poziția de Înalt Reprezentant este îndeplinită acum de Josep Borrell Fonteles, originar din Spania. Josep Borrell este cel care a declarat în cadrul Summitului Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023 de la Bulboaca faptul că „Republica Moldova decide în mod independent ce se întâmplă cu Transnistria. Cipru a devenit membru al UE  având o problemă teritorială.” El este și conducătorul Serviciului European de Acțiune Externă. Deși acest serviciu (care funcționează ca un fel de Minister al Afacerilor Externe) susține atât Comisia, cât și Consiliul Uniunii Europene, acesta rămâne a fi un organism independent, pentru a se asigura că interesul comun al UE pe plan extern nu este influențat de agenda politică a anumitor state. 

Unul dintre rolurile principale ale Comisiei Europene este de a iniția și de a veni cu  propuneri legislative. În acest sens, Comisia lucrează îndeaproape cu Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru a dezvolta, a revizui și a adopta legi care să asigure buna funcționare a UE și să răspundă nevoilor cetățenilor europeni. De asemenea, Comisia este responsabilă de gestionarea bugetului UE și de monitorizarea implementării politicii și a programelor europene – cum ar fi canalizarea eforturilor UE de ajutorare a Ucrainei în contextul războiului rus de agresiune.

O altă funcție esențială a Comisiei Europene este cea de gardian al tratatelor. Aceasta înseamnă că parte din activitatea Comisiei este de a se asigura că statele membre respectă prevederile tratatelor și că legislația UE este aplicată corect și uniform în toate țările membre. Tratatele – mai exact, Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene – sunt un fel de Constituție  a UE (mai puțin concentrată și oficializată), care trebuie să fie respectată în procesul de implementare a politicilor și legilor naționale de către Membrii UE. În situația unor încălcări, Comisia poate declanșa acțiuni legale împotriva statelor membre care nu respectă normele și poate aduce cazurile în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Un aspect crucial al activității Comisiei Europene este promovarea valorilor fundamentale ale UE, cum ar fi democrația, statul de drept, drepturile omului și solidaritatea. Comisia lucrează pentru a asigura coeziunea și unitatea în cadrul UE, promovând cooperarea și dialogul între statele membre și instituțiile UE.

Comisia Europeană joacă, de asemenea, un rol important în definirea agendei politice a UE. Aceasta colaborează cu celelalte instituții ale UE și cu statele membre pentru a identifica prioritățile și obiectivele strategice ale Uniunii. De asemenea, Comisia este responsabilă pentru gestionarea relațiilor externe ale UE și pentru reprezentarea acesteia în cadrul organizațiilor internaționale. Un exemplu ar fi planul de redresare economică post-COVID propus și implementat de Comisia Europeană, denumit Next Generation EU (adică, UE-ul Viitoarei Generații). Acest buget pe termen lung formează cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată în Europa, reprezentând un total de 2018 miliarde de euro și este menit să ajute la reconstruirea Europei în perioada de după pandemia COVID-19. La fel, având în vedere valorile și scopurile UE, această reconstrucție va fi una prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală și mai rezistentă la crize. 

Una dintre responsabilitățile Comisiei care ne privește direct este cea legată de mandatul Comisarului pentru Vecinătate și Extindere, Olivér Várhelyi. Directoratul pe care îl conduce, cel pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea UE (cunoscut ca și DG NEAR), este responsabil de implementarea acțiunilor de asistență în vecinătatea estică și sudică a Europei, sprijinind reformele și consolidarea democrației, contribuind la prosperitatea, stabilitatea și securitatea în Europa. Acest Directorat contribuie și la dezvoltarea relației speciale pe care UE o are cu țările vecine. În procesul de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, o mare parte a negocierilor, a acțiunilor de coordonare și de consultanță  în vederea îndeplinirii de către R. Moldova a criteriilor stabilite pentru aderare sunt și vor fi realizate în parteneriat cu DG NEAR.

Este important să înțelegem că deși Comisia este compusă din 27 de Comisari, este foarte probabil că odată cu procesul de extindere a UE, va fi necesară reformarea acestei instituții. Acum, fiecare stat membru este reprezentat în Comisie – adică, există câte un comisar din fiecare țară a UE. Dar, având în vedere că în următoarele câteva decenii există posibilitatea ca UE să crească până chiar și cu 10 noi membri, unii experți spun că această instituție ar deveni ineficientă din cauza unui număr prea mare de comisari dacă acest principiu va fi păstrat. Astfel, pe viitor, am putea vedea o reformă a modului în care funcționează Comisia Europeană.

Sper că acum înțelegeți mai bine care anume sunt responsabilitățile și angajamentele Comisiei Europene. Drept organ executiv, prin activitatea sa diversificată și prin angajamentul față de valorile fundamentale ale UE, Comisia contribuie la construirea unei Europe mai unite și mai prospere. Dacă sunteți curioși în continuare să aflați mai multe despre Comisia UE, suntem mai mult decât bucuroși să vă răspundem la întrebări! Scrieți-ne pe adresa: tineri.zdg@gmail.com.