Principală  —  ZdG explică   —   UE pe înțelesul Meu/ Consiliul……

UE pe înțelesul Meu Consiliul… Europei, European, Uniunii Europene? Analizăm

Uniunea Europeană este cel mai ambițios proiect de pace și prosperitate, care funcționează și reușește să aducă beneficii concrete cetățenilor datorită activității celor 7 instituții ale sale. După ce am analizat pe scurt ce poate face Parlamentul European și cum se reflectă democrația la Strasbourg și Bruxelles, ne ambiționăm să descâlcim veșnica dilemă a celor care caută să navigheze cu mai multă încredere prin labirintul birocrației europene. Consiliul Europei, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene – explicăm pe înțelesul nostru cum se lucrează în instituțiile pe care le confundă din când în când chiar și cei mai experimentați eurocutezători. 


Consiliul Europei: drepturile omului, democrație, stat de drept


Primul popas îl facem la Strasbourg, Franța (oare vă mai amintiți ce altă instituție se află aici?), unde găsim Palatul Europei, sediul Consiliului Europei. Fondat la 5 mai 1949, Consiliul Europei întrunește 46 de state care își doresc să pună umărul la apărarea drepturilor omului, consolidarea statului de drept și fortificarea democrației pe bătrânul continent european. Aceste 3 valori stau la temelia organizației care funcționează în interesul a peste 700 de milioane de cetățeni. Dacă ați auzit despre Consiliul Europei, cu siguranță cunoașteți și despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), pe care le găzduiește organizația.

Consiliul Europei / sursa foto: coe.int

Incursiunea ne este una succintă, așa cum Consiliul Europei nu este o instituție a Uniunii Europene. Însă toate statele membre ale UE fac parte și din această organizație internațională.27 de state membre au zis… Ce este Consiliul European?

27 de șefi de stat sau de guvern așezați la aceeași masă decid prin consens viitorul Europei. Dacă ar fi să căutăm o formulă simplistă, așa am putea rezuma esența Consiliului European (EUCO).

Deși, de facto, Consiliul European făcea parte din arhitectura instituțională a UE încă de la începuturi, abia prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona din 2009 acesta devine o instituție distinctă a UE. Consiliul European este, într-adevăr, format din 27 de șefi de stat sau de guvern, care reprezintă interesele statelor membre în fruntea cărora se află. Activitatea acestora este coordonată de către Președintele Consiliului European, ales pentru o perioadă de 2 ani și jumătate. Actualmente, belgianul Charles Michel, ex-premier, se află la conducerea EUCO.

Sursa: Consiliul European/consilium.europa.eu

Charles Michel și dinamica politicii europene

Charles Michel se află la conducerea Consiliului European din 1 decembrie 2019. În perioada mandatului său, acesta a atras laude, dar și critică deopotrivă, ultima controversă fiind legată de alegerile pentru Parlamentul European din această vară. În ianuarie 2024, Michel a anunțat că va candida pentru un mandat de europarlamentar. Unii l-au acuzat că potențiala sa participare ar afecta substanțial activitatea EUCO, iar în cazul unei eventuale victorii, instituția ar putea să rămână fără președinte. După valul de nemulțumiri, dar și din dorința acestuia de a nu împiedica buna funcționare a instituției, Michel a decis să se retragă din alegeri.

Consiliul European este busola politică a Uniunii Europene, așa cum acesta setează agenda politică a comunității. Consiliul European poate lua decizii și adopta concluzii. Cu toate acestea, instituția nu deține putere legislativă sau executivă. Activitatea acestuia se conturează în cadrul reuniunilor celor 27 de șefi de state și guverne ale UE, alături de președintele Consiliului European, care prezidează ședințele și de președinta Comisiei Europene. Uneori, printre participanți se pot număra și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate sau președintele Băncii Central Europene. Reuniunile debutează cu opinia Parlamentului European, prezentată de președintele acestei instituții.

Membrii EUCO se pot aduna pentru reuniuni formale sau summituri ale UE, pentru reuniuni informale sau extraordinare. Summiturile UE au loc, de regulă, de 4 ori pe an – în lunile martie, iunie, octombrie și decembrie, în zilele de joi și vineri. La reuniunea formală din decembrie 2023 a avut loc poate cel mai important eveniment din politica noastră externă. EUCO a decis lansarea negocierilor de aderare cu R. Moldova. Următorul summit al UE va avea loc pe 21-22 martie.Atunci când există necesitatea de a lua anumite decizii urgente, formale, președintele poate convoca reuniuni extraordinare ale EUCO. Altminteri, membrii EUCO se reunesc informal pentru schimburi de păreri pe subiecte de relevanță.

Consiliul European funcționează doar în timpul reuniunilor?

Pe lângă calitatea de membri ai Consiliului European, cei 27 de șefi de state sau guverne sunt implicați plenar în politica și politicile interne din țările pe care le reprezintă. Președintele EUCO are rolul de a fi punctul de legătură dintre aceștia. El menține comunicarea vie între reuniuni și se consultă cu înalții oficiali în vederea pregătirii terenului pentru următoarele decizii importante ce setează direcția Uniunii Europene.

Regula generală de funcționare a Consiliului European spune că instituția adoptă concluzii prin consens – niciun membru nu trebuie să fie împotriva hotărârii discutate. În anumite cazuri, membrii acestuia pot decide și prin vot. Președintele EUCO și cel al Comisiei Europene nu participă la vot.

Încă un Consiliu?

Ultima instituție despre care scriem în această rubrică este Consiliul Uniunii Europene sau cum îl vom numi în continuare – Consiliul. Este instituția care definește elementul interguvernamental al UE. Dacă EUCO este relativ tânăr, atunci Consiliul funcționează încă din perioada Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, prima reuniune a acestuia datând din 1952.

Consiliul este format din 27 de miniștri ai statelor membre ale UE sau secretari de stat, care se reunesc în 10 configurații diferite, în funcție de portofoliul acestora, adică de acel domeniu pe care îl gestionează. De exemplu, atunci când se discută problemele din domeniul finanțelor, cei 27 de miniștri ai Finanțelor din țările UE se vor reuni la Bruxelles. 


Consiliul Uniunii Europene

Consiliul împarte funcția legislativă cu Parlamentul European. Altfel spus, ambele instituții au rolul de a adopta împreună actele legislative prin procedura legislativă ordinară sau prin codecizie. Funcțiile Consiliului mai țin și de elaborarea politicilor, coordonarea politicii externe, elaborarea bugetului.


Consiliul este organizat în 3 niveluri, asemenea unei piramide, începând din punctul de sus: formațiunea Consiliului, Comitetul Reprezentanților Permanenți (COREPER) și grupurile de lucru. Grupurile de lucru sau de pregătire susțin activitatea Consiliului prin analiza detaliată a propunerilor de politici. Aceștia prezintă rezultatele obținute Comitetului Reprezentanților Permanenți. COREPER analizează dacă s-a ajuns la consens și încearcă să găsească soluții în cazul existenței disensiunilor, pentru a ajunge la compromis. Acesta este împărțit în două entități: COREPER I, format din reprezentanții permanenți adjuncți ai țărilor și COREPER II – format din reprezentanții permanenți ai statelor membre (ambasadorii). Ulterior, COREPER transmite propunerile spre finalizare formațiunii Consiliului. Cea din urmă se referă la întrunirile propriu-zise ale miniștrilor sau secretarilor de stat din cele 27 de state membre. Consiliul notează propunerile pe ordinea de zi în secțiunea A (⅔ din puncte) sau în secțiunea B, care cuprinde puncte sensibile asupra cărora nu s-a căzut de acord la nivelurile inferioare sau care au rămas nedezbătute la reuniunile precedente.

În cadrul Consiliului, deciziile se iau fie prin vot unanim, fie prin majoritate calificată (55% din state și cel puțin 65% din populație) sau prin majoritate simplă (14 state membre). Modalitatea de vot variază în funcție de acel domeniu care este reflectat.

Un element distinct al Consiliului este Președinția acestuia prin rotație, odată la 6 luni. Președinția asigură buna desfășurare a reuniunilor Consiliului, a grupurilor de pregătire și contribuie la continuitatea politicilor europene. Statele membre care dețin președinția colaborează în triouri pentru a stabili prioritățile pe termen lung și pentru a-și ajusta obiectivele detaliate pentru cele 6 luni. Trioul actual este format din Spania, Belgia și Ungaria, Belgiei revenindu-i președinția pentru primele 6 luni ale lui 2024.

Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European sunt două instituții diferite, cu roluri distincte, dar a căror denumire poate trezi confuzie. Pe scurt și în termeni simpli, cum ați face diferența între aceste instituții? Scrieți-ne pe adresa: tineri.zdg@gmail.com.